Mest populære underskriftskampanjer i 2018 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til Klubben II

I desse dagar ligg detaljreguleringsplanen for Klubben II ute til høyring. Volumet som ein legg opp til å ta ut no er nær ei femdobling i høve det restvolumet som var stipulert då gjeldande plan var utarbeidd (220 000 m3), og nær ei dobling av det totale volumet som er teke ut sidan massetaket var opna (om lag 510 000 m3). Totalt er det snakk om eit uttak på om lag 1 million m3. KA Aurstad AS vil senke det meste av neset ned til kote 3. Klubben ligg bokstavleg tala midt i hjartet av Ørstafjorde

Laget: 2018-06-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 479 466
2018 479 466

Krav om handlingsplan for bedring av situasjonen langs Østfoldbanen

Vi har fått nok. Etter måneder med store forsinkelser og innstillinger er det på tide at det legges fram en handlingsplan for bedring av situasjonen, både på kort og lang sikt. Det koster 736 kr i måneden å ha månedskort i Oslo, og da forventer vi et kollektivtilbud som fungerer. Unnskyldningene til NSB er mange, men de sier ingenting om hva de skal gjøre med situasjonen.Sånn det er nå kan man aldri stole på at toget går når det skal, eller at det går i det hele tatt, og dette medfører stress. I

Laget: 2018-02-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 477 471
2018 477 471

Ikke reduser Oppsøkende Team i bydel Grorud med 75 % !!!

Ikke reduser Oppsøkende Team i Bydel Grorud med 75 %! Oppsøkende Team ble etablert i bydelen i 2014 og har frem til 2018 vært en tjeneste bestående av 4 fulltidsstillinger. Oppsøkende Team jobber med oppsøkende sosialt arbeid rettet mot barn og unge i alderen 10-23 år. De oppsøker og bygger relasjon og tillit hos barn, ungdom og ungdomsmiljøer som trenger støtte eller hjelp, men som ikke, eller i utilstrekkelig grad, nås av eksisterende organisasjoner og institusjoner. Dette er barn og ungdom so

Laget: 2018-12-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 464 444
2018 463 443

UNDERSKRIFTSKAMPANJE MOT RÅDMANNENS FORSLAG OM Å REDUSERE ÅPNINGSTIDEN PÅ DAGTILBUDET FOR DØVE OG DØVBLINDE I TRONDHEIM

Dagtilbud for døve og døvblinde, Vaskeriet, har i dag åpent 5 dager i uken. 3 av dagene er det åpent for alle døve og døvblinde, på de resterende 2 dagene er det åpent for skjermede/lukkede grupper.  Rådmannen foreslår i budsjettforslaget for 2019 å redusere åpningstiden på dagtilbudet fra 5 til 3 dager pr. uke. Dette mener vi vil gi svært uheldige konsekvenser for døve og døvblinde i Trondheim, hvor det i dag bor ca. 450 døve og døvblinde personer. Om lag 50% av døve i arbeidsfør alder i Trondh

Laget: 2018-10-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 457 449
2018 456 448

Nasjonal Tolketjeneste NÅ

#NasjonalTolketjenesteNå #NAVraserer #LøftTolketjenesten #NokNåNAVTilgangen til tegnspråktolker går ned, tolkene har for varierende/uforutsigbar kompetanse og systemet fungerer dårlig. Tilbakemeldinger og klager til tolketjenesten blir ignorert. Dagens organisering av tolketjenesten er ineffektiv. Det gjør det umulig å styre tolketjenesten i en retning som møter brukernes behov. Dette er konklusjonen i gjentatte utredninger siden 2008. Alle anbefaler at tolketjenesten for døve og hørselshemmede

Laget: 2018-11-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 448 443
2018 448 443

Nei til diskrimering av unge voksne med ulike utfordringer på folkehøgskole!

Opprop til regjering og Storting   Oppropet lukkes onsdag 13.juni kl 09.00. Du kan ved å signere oppropet gi din stemme til nei til diskriminering av unge voksne med ulike utfordringer. De må få like rettigheter som funksjonsfriske . Takk for din stemme !   Vi trenger din stemme – Folkehøgskole - pårørendegruppa har sendt brev til diskrimineringsnemnda, medlemmene i Utdannings- og forskningskomiteen, i helse- og omsorgskomiteen og til Arbeids- og sosialkomiteen Din signatur vil bidra til økt fok

Laget: 2018-05-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 444 433
2018 444 433

Støtt Beboeraksjonen Nesoddens høringsinnspill til kommuneplanen 2018 -2042

Nesodden 2018 – 2042, Kommuneplan 18/1636 Innspill fra Beboeraksjonen Nesodden Gruppesiden til Beboeraksjonen Nesodden har nå nesten 1400 medlemmer. Beboeraksjonen har samarbeidet med Nesodden Velforbund med deres 6000 medlemmer i høringsperioden og står sammen om at kommuneplanen ikke er godt nok gjennomarbeidet og legger opp til for stor vekst. SAMFUNNSDELENVi mener at det er positivt med en helhetlig, realistisk og godt gjennomtenkt plan for utbygging på Nesodden. Vi støtter tankegangen i Reg

Laget: 2018-07-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 443 434
2018 443 434

Ta vare på barna og idretten på Manglerud!

Vi ønsker at barna på Manglerud skal ha en trygg skolevei og ferdsel, i dag og også når nye Manglerud bad åpnes. Over tid har parkeringssituasjonen for idrettsanleggene og skolen, samt stadig økende bruk og større arrangementer, bidratt til at trafikksituasjonen i nærmiljøene rundt på Manglerud har forverret seg kraftig. I dag har vi kun totalt 85 parkeringsplasser for skole og idrett. Dette er en reduksjon på hele 405 parkeringsplasser (-83%) fra 2014. Å etablere grønn parkeringsplass i Plogvei

Laget: 2018-05-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 442 431
2018 442 431

INNBYGGERINITIATIV ´IKKE NABO´ - STØTTER EKELY OG EDVARD MUNCH.

  INNBYGGERINITIATIV ´IKKE NABO´ ! STØTTER EDVARD MUNCH - EKELY !!! - - EDV MUNCH, NOT MY NEIGHBOR! SUPPORT MUNCH - EKELY !!! Støtter forsterket og utvidet fredning Edvard Munchs Ekely. Nei til oppføring dødshuset på Ekely. Melgaard, Snøhetta, Selvaag vil reise House To Die in´ på Ekely, vi er i andre runde. Byantikvar har igjen sagt ja til oppførelse, vi har igjen klaget vedtaket til Riksantikvar som sist sendte søknad ubehandlet i retur til byantikvar, da søknad var ufullstendig. Ekely er fre

Laget: 2018-02-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 435 414
2018 433 413

Ny jernbanebro ved Oppegård stasjon nå !

Bakgrunnsinformasjon: Utviklingen av Oppegård stasjonsområde, lokalsenter og nærmeste omgivelser er i stor grad prisgitt reguleringsmyndigheten Oppegård kommune. I de senere år (fra 2001 til 2018) har det blitt tatt en rekke viktige initiativ til utvikling av området uten at kommunen har respondert på dette. Det har ikke skjedd noe som helst. En viktig brikke i utvikling av området er å få en avklaring på dagens jernbanebro.  Denne har gjennom mange år blitt fremmet som trafikkfarlig for kjørend

Laget: 2018-11-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 430 421
2018 430 421