NEI til lengre og tidligere skoledag i Skiptvet

Politikerne skal ta en avgjørelse om å forlenge skoleuka til alle barn i Skiptvet med 2,5 timer. Dette er et forslag som vil få store negative konsekvenser for barna i kommunen. En tidligere start gir dårligere læring og mindre trivsel, og mange av buss barna vil få en uforholdsmessig lang dag med en altfor tidlig start. Det er viktig at politikerne får vite at vi er imot forslaget om forlenget skoledag. I dette oppropet kan alle som har med barn i Skiptvet å gjøre stemme NEI til forslaget om en lengre og tidligere skole. 

Facebook