FORBY MIKROPLAST!

Til: Klima- og miljødepartementet og Mattilsynet

 

Sign the petition below to ban toxic microbeads!

Vi ønsker et nasjonalt forbud mot produksjon og salg av produkter som inneholder MIKROPLAST!

Mikroplast brytes ikke ned i naturen, den forurenser havene og forgifter næringskjeden. 
Man kan finne mikroplast i tannkrem, skrubbkremer, sminke og såper. 

Når man bruker produkter med mikroplast går disse små plastpartiklene ut i vasken og ned i kloakken, men mye blir ikke fanget opp i renseanleggene og går derfor rett ut i havet! 

Mikroplast i havet suger til seg miljøgifter, og plankton og marine dyr klarer ikke å skille mellom plast og mat, og kommer inn i næringskjeden.


Miljøgiftene ender til slutt i menneskene, som er i toppen av næringskjeden. 

Mikroplast er hovedsakelig laget av polyetylene (PE), men kan også være laget av polypropylen (PP), polyetylen-tereftalat (PET), polymetylmetakrylat (PMMA) og nylon.
Naturlige nedbrytbare alternativer er sand, nøtteskall, salt, sukker, knuste olivenkjerner m.fl
Flere produsenter har lovet å fase ut mikroplast i produktene sine, men det er forsatt enorme mengder i sirkulasjon.


Det er per dags dato umulig å rense havene for mikroplast. Bitene er for små til å fjernes og ved å filtrere vannet med finmaskede nett vil man også få med plankton på kjøpet. Mengden mikroplast vil slik akkumuleres i havet. 

Løsningen er å stoppe at mikroplast kommer ut i havet.

Et forbud mot mikroplast vil føre til et renere sjøområder, friskere økosystemer og bedre helse for dyr og mennesker.

VI TRENGER Å FORBY MIKROPLAST I ALLE PRODUKTER NÅ!

Ved å signere dette oppropet støtter jeg et nasjonalt forbud mot produksjon og salg av mikroplast i hygieneprodukter, kosmetikk og i alle forbrukerprodukter hvor mikroplasten kan komme ut i naturen.
   

Følg oppdateringer på facebook!