Konferansehotell i Byparken, ja takk!

En ansamling av lokale investorer og utbyggere har fremmet et ønske om å bygge et nytt konferansehotell med omtrentlig 140 rom i den delen av Kongsvingers bypark som ligger mot Storgata. Hotellet skal også inneholde kinosaler, serveringsted(er) og annet.

Det er i den anledning mobilisert kraftig for å markere motstand mot plasseringen, men vi ønsker å vise at det også er deler i befolkningen som støtter planene.

Det er viktig at det stilles kritiske spørsmål i prosessen, men dersom det gjøres er vi trygge på at "Park Hotell Kongsvinger" vil komme befolkningen og byen tilgode. Byparken var i sin tid en gave tilKongsvinger Kommune. Det er viktig at et eventuelt salg ikke er i strid med statutter satt i den prossessen. Det er også avgjørende at salget foregår
åpent, og aller helst gjennom en åpen budrunde.

Kongsvinger Kommune bør også sikre seg at salget medfører rask igangsettelse av prosjektet, samt på måter sikre seg at også fremtidig drift av det nye bygget vil være i tråd med dagens intensjoner. En markant utsettelse av oppstart bør kunne igangsette en tilbakeføring/annullering om ønskelig fra Kongsvinger Kommune. Kommunen bør også ha en mulighet for påvirkning til utforming og arkitektoniske valg, og her mener vi at befolkningen bør høres og taes med i prosessen. Det vil være et rungende byggverk, og bør løfte fram særtrekk som vår historikk med skogsdrift, og presenteres som et symbolbygg for skogen.

Det må også jobbes mot at hotellet er et supplement til eksisterende overnattingssteder, og at man kan vise til konsekvensanalyser som gjør at ikke våre tradisjonsrike og alternative tilbydere får vesentlig dårligere kår.

Dersom disse punkter oppfylles, mener vi at de rette driverne vil kunne tilføre Kongsvinger Sentrum nye muligheter til å trekke til seg overnattingsgjester og andre som bidrar til å skape verdier, aktivitet og tilstrømming til Kongsvinger sentrum. Det planlagte området av Byparken har de siste tiårene vært svært lite brukt og opparbeidet, og et knutepunkt for aktiviteter i sentrum er sårt tiltrengt. Vi synes også de siste årenes arbeide med Byparken viser at denne ikke blir neglisjert på noe vis, og er trygge på at vårt grønne midtpunkt vil fortsette å utvikles og forbedres. 

Argumentet om å beholde den grønne lungen må vurderes, men Kongsvinger er ikke i dag i nærheten av å være i noen kritisk posisjon med tanke på dette, hverken i Byparken som de siste tiårene har gjennomgått en flott utvikling, eller andre steder i Kongsvinger som er sterkt preget av grønne innslag.

Gruppa Pragmatisk Byutvikling understreker at vi også er positive til alternative
plasseringer som Kongsvinger Stasjon og "DNC".

link1.jpg

Saksfoto: Link Arkitektur


Ansgar Madsen, Pragmatisk Byutvikling    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Ansgar Madsen, Pragmatisk Byutvikling kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook