Vi må ha et relevant busstilbud mellom Råde og byene rundt!

Østfold Kollektivtrafikk har endret bussrutene med virkning fra 25. Juni. For den ene ruten, mellom Tomb og Fredrikstad, betyr det at mange må ta bussen lenge før de trenger å dra på jobb eller skole, eller komme for sent. I tillegg må flere vente opp mot 2 timer fra de er ferdige til bussen går hjemover.

I praksis betyr det at folk ser seg nødt til å begynne å kjøre bil til og fra jobb, mens skoleelevene må godta ekstremt lange dager, eller få foreldrene på banen. Elever som tar bussen til Tomb VGs, kommer fra høsten av 15 minutter for sent, eller 2 timer for tidlig.

ØKT sier de kutter tilbudet fordi ingen bruker det. For rutene morgen og ettermiddag stemmer ikke dette.

Skal det spares, ber vi om at det kuttes i de rutene som faktisk er tomme eller lite brukt, ikke i dem folk er avhengige av for å komme seg til og fra jobb og skole i rimelig tid.

Skal det grønne skiftet bli mer enn festtaler, må folk ha en mulighet til å bidra. Hvis kollektivtilbudet kun er tilpasset de som bor sentralt fra før, har vi som bor utenfor ingen annen mulighet enn å bruke bilen.

Vi trenger et kollektivtilbud som er tilpasset skole og jobb! Skriv under for å vise din støtte!

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Stine H. Stensrød kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook