VI KREVER AUTORISASJON FOR BARNEVERNSARBEIDERE

Slik situasjonen er i dag kan «hvem som helst» få jobb i barnevernet. Dette gjelder både som fagleder, teamleder, saksbehandler, ressurssenter osv.
Vi overlater ikke dyrene til veterinærer som ikke er autorisert.
Vi overlater ikke våre juridiske saker til advokater uten bevilling.
Vi overlater ikke helsen vår til leger uten lisens. Så, hvorfor skal vi overlate barnas lovfestede beskyttelse til mennesker uten autorisasjon?  

Hovedformålet med autorisasjon er å ivareta barnas og foreldrenes sikkerhet, og til å bidra til kvalitet på tjenesten på en slik måte at befolkningen har tillit til barneverntjenesten. Autorisasjon medfører også rett til å benytte yrkestittelen barnevernsarbeider, og sørger for at en ikke utgir seg for å inneha roller de ikke har adekvat profesjon til.  

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre arbeidsoppgavene på faglig forsvarlig måte i hht. norsk lov. Barnevernsarbeidere har personlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og til å avstå fra å yte tjenester og hjelp på områder som en ikke er kompetent til.
Fylkesmannen bør være den som tilbakekaller autorisasjonen når det foreligger grunner for det. Årsaker til tilbakekalling kan være bl.a. lovbrudd, dokumentfalsk, usannheter, truende opptreden, partiskhet, urettmessige tiltak, og generelt grove saksbehandlingsfeil.

HJELP OSS MED Å SØRGE FOR AT BARNA UNDER BARNEVERNET FÅ EN RETTFERDIG FREMTID! VI TRENGER MINUM 500 UNDERSKRIFTER! 

Underskriftene vil bli levert Stortinget sammen med kravet. 


Foreningen Familie i barnevern    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook