Mest populære underskriftskampanjer i 2016 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til Hornes forslag om omsorgssenterloven

Regjeringen har lagt frem et forslag om ny lov for omsorgssentrene. De ønsker her å ta ansvaret for de enslig mindreårige asyøsøkerne (EMA) ut av barnevernet og inn i en egen lov som skal gjelde for omsorgssentrene. Dette nye lovforslaget kan føre med seg at omsorgen for denne gruppen dårligere. Flere barn på færre og mindre kompetente ansatte, mulighet for å ligge flere på samme rom, ingen krav til uteområder osv. Det eneste positive som foreløpig kan leses ut fra det nye lovforslaget, er at EM

Laget: 2016-09-09 Statistikk

NEI TIL TROSAMFUNN OG MOSKE I NEUMANNSGATE.

Vi vil ikke ha trosamfunn og moske i Naumannsgate i Drammen, vi vil at Grønland Trelast skal bli. KLIKK PÅ LINKEN Å SKRIV DITT NAVN HER INNE

Laget: 2016-07-01 Statistikk

rovdyr

Til stortingsrepresentant Stortinget Oslo                                                                                                  Bergen/Oslo 09.11.2015   OPPROP OM ROVDYRSITUASJONEN Undertegnede norske fagbiologer vil gjerne gi uttrykk for sterk bekymring når det gjelder fremtiden for de store norske rovdyrene. En målsetting for norsk naturvernpolitikk bør være å sikre arealer med intakte økosystemer, med minst mulig menneskelig påvirkning. Slike det nå er, finnes ingen områder hvor ro

Laget: 2015-11-06 Statistikk

Flyktningsstatus til Yezidier og andre minoriteter fra Irak.

EU og FN har anerkjent at Yezidier ( et kristent og fredelig urgammel folk i Irak) blir utsatt for et pågående folkemord. Det er første gang i historien at et folkemord blir anerkjent mens det fortsatt pågår.  Andre kjente folkemord har foregått i Bosnia, Rwanda, Armenia og mot Jødene. Selv med et pågående folkemord i Irak, finnes det fortsatt Yezidier som befinner seg i Norge som ikke blir gitt oppholdstillatelse. I avslagene viser UNE til at internflukt i Kurdistan (nord i Irak) er et rimelig

Laget: 2016-11-11 Statistikk

Thorbjørn Egners plass: Torg og møteplass

Thorbjørn Egners plass foran Kampen kirke er i dag et femarmet, uoversiktlig kryss. Innbyggerne på Kampen vil ha Thorbjørn Egners plass som torg og møteplass. En aksjonsgruppe med representanter fra Kampen Vel, historielaget, lokalt næringsliv, engasjerte naboer og Kampen menighet arbeider for å å fremme denne saken overfor myndighetene. Bydelsutvalget støtter saken og Bymiljøetaten startet våren 2016 forprosjekt for utredning av mulighetene. Men så kom kontrabeskjed og prosjektet ble skrinlagt

Laget: 2016-09-04 Statistikk

Stopp sentralisering av barneavdelinger i Norsk helsesektor!

Dette oppropet er spesielt dedisert for Barneavdelingen i Kristiansund     Landet rundt hører en om sentralisering av helsetilbudene, det skal spares penger, byråkratisering, ting skal sentraliseres - Og dette går utover folkets helse, setter liv i fare, og er rett og slett ikke forsvarlig i verdens rikeste land. Og verst av alt - dette rammer de svakeste i samfunnet, vår fremtid - våre barn. Samfunnsøkonomi er en kostnad, dette er ikke en plass vi skal spare penger.  Barneavdelinge i Kristians

Laget: 2016-06-16 Statistikk

Vi ønsker streng merking av halalkjøtt umidelbart.

Vi er svært mange i Norge som ønsker å vite hva vi spiser og derfor har følt oss trygge om vi har handlet Norske kjøttprodukter. Nå viser det seg at Nortura sender mye mat ut på markedet uten å opplyse forbruker at dette inneholder Halalkjøtt. Som forbrukere forlanger vi at mattilsynet blir pålagt å sørge for at all mat som inneholder Halalkjøtt som sendes ut på markedet er tydelig merket at det er Halalkjøtt. I utlandet er mann svært flinke og nøye med dette. Det er skremmende for oss forbruker

Laget: 2016-01-20 Statistikk

NMBU - det er ingen skam å snu

NMBU – DET ER INGEN SKAM Å SNU  (english text below) I en omorganisering er det viktig at man ikke ødelegger det som fungerer. Den pågående omorganiseringsprosessen på NMBU står i fare for å ødelegge flere gode fagmiljøer på campus Ås.   Dersom det skal vedtas en ny organisasjonsmodell på Universitetsstyrets møte i juni krever vi at de ansatte blir hørt.   Det store flertallet av høringsuttalelser ga uttrykk for at man må frigjøre seg fra tallet seks og at det ikke må gjøres andre endringer enn

Laget: 2016-05-09 Statistikk

Nei til storskole i hakadal, bygg nytt på kirkeby

Vi ønsker med dette oppropet å samle folket i hakadal bak forslag 0B i skolebehovsplanen som går ut på å beholde dagens skolestruktur med adskilt barne-/ungdomsskole, bevare Hagen skole, Hakadal ungdomsskole, og bygge ny skole på Kirkeby. Dagens barneskoletomter har flott beliggenhet og trygg skolevei. Vi vil ikke ha en storskole i bygda vår. Rådmannens innstilling i saken er å legge ned Hagen og Kirkeby skoler og bygge ny skole inntil ungdomsskolen på elvetangen, uten å ta hensyn til hva folket

Laget: 2016-06-19 Statistikk

mot nedleggelse av direkte fly fra værnes tel antalya

jeg starter herved et protest brev mot nedleggelse av direkte ruten me norwegian fra Værnes tel Antalya ....signer under dere som ønsker og støtte dette :) på forhånd takk :) 

Laget: 2016-11-01 Statistikk