Forby glyfosat

WHO's institutt for kreftforskning gikk i mars i år ut med at glyfosat trolig er kreftfremkallende, men fremdeles ruller reklamen for RoundUp over norske TV-skjermer. Dette kan vi ikke la fortsette! Skriv under i dag!

På regjeringens egne websider ligger det oppfordringer til hageeiere om å la bl.a. løvetann gro naturlig så bier og humler får lettere levekår. Vi ønsker å kaste ballen tilbake til sittende regjering med oppfordring til at de vedtar å forby RoundUp og andre glyfosatholdige preparater til privat og hobbybruk NÅ!

Vi kan ikke gå med på at dere på en side å ber folk vise hensyn og ta vare på livsvilkåret til nyttedyr som bier og humler, og samtidig lukke øynene for at salget av bl.a. RoundUp er med på å ødelegge nettopp det vilkåret.

Gjør som Frankrike, Nederland, Sri Lanka med flere har gjort allerede, og som tyske Christian Meyer har uttrykt ønske om for hele EU - nemlig: Forby glyfosat! Fjern det fra hagesentre og slutt å bruk det i hager, langs veier, på lekeplasser og offentlige arealer.

Inntil hele rapporten fra WHO foreligger og er gransket ønsker vi at det også legges ned et forbud mot bruk av glyfosat til tvangsmodning pga at da blir det brukt mot slutten av sesongen, og vil innebære mer rester av 'trolig kreftfremkallende gift' i kornet. Dette er ikke noe vi ønsker å gamble på - det er føre vár i praksis!

Kilder:
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
http://nyhederne.tv2.dk/2015-05-28-roundup-kommer-paa-arbejdstilsynets-kraeftliste
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bli-med-pa-a-redde-humlene/id726928/
http://goo.gl/09Jk84
http://www.i-sis.org.uk/Fallout_from_WHO_Classification_of_Glyphosate_as_Probable_Carcinogen.php