Forby glyfosat

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Forby glyfosat-oppropet.


Gjest

#1

2015-06-17 18:21

Stopp å forgifte naturen og maten vår.

Gjest

#2

2015-06-17 18:27

Fordi det er galskap å selge denne giften.lages av et av de mest korrupte selskaper i verden,dreper bier og dreper oss.

Gjest

#3

2015-06-17 19:28

For det er viktig å fjerne denne giften fra naturen.

Gjest

#4

2015-06-17 20:03

For det er viktig å forby dette stoffet

Gjest

#5

2015-06-17 20:59

Because it is the Right thing to do!

Gjest

#6

2015-06-17 21:49

Fordi det er viktig å fjerne flest mulig av de svært skadelige giftstoffene som folk flest ikke forstår omfanget av

Gjest

#7

2015-06-17 22:07

Signerte fordi: Denne giften er ikke bra for mennesker eller dyr... Firmaet Monsanto stod bak DDT også i sin tid... Historien har lært oss at denne giften var også svært uheldig... Alt som har med Monsanto å gjøre skal en sky som pesten...

Gjest

#8

2015-06-18 07:54

Fordi jeg er opptatt av miljøet, og fordi jeg vet hvor nødvendig det er å bevare eks. humlebestanden i Norge! Blandt annet.

Gjest

#9

2015-06-18 08:35

Myndighetene sin ignoranse må ta slutt! De må ta innover seg alvoret og konsekvensene av den enorme mengden av bier som dør. Uten bier - lite mat! Når det kommer rapporter om helseskadelige konsekvenser, mulig kreftfremkallende og andre alvorlige konsekvenser, ja da tar man i bruk et føre var- prinsipp! Forby glyfosat!

Gjest

#10

2015-06-18 11:49

Fordi ugress midler skader miljøet vårt mer en en gjennomsnittlig forbruker er klar over. Folk flest årker ikke å bry seg og kjøper det fordi de synes det er lett, la oss hjelpe dem til å stoppe med å forby salg!

Gjest

#11

2015-06-18 12:59

Viktig å ta vare på bier og humler. De dør pga av giften som blir sprøytet. Vi får heller luke mer.

Gjest

#12

2015-06-18 13:03

Dette såkalte uskyldige og miljøvennlige middelet har gjennomgripende konsekvenser for alt levende rundt oss av planter, dyr og mennesker. Det skilles ut i i grunnvann og forgifter blindt alle som får det i seg. Det påvirker dyrs evne til å reprodusere, deformering og misdannelser. Det skulle aldri vært tillat i første omgang!

Gjest

#13

2015-06-18 13:48

Ønsker vi å ha blomster rundt oss, må vi ta vare på alle innsekter vi har..

Gjest

#14

2015-06-18 15:23

For å redde naturen ☺

Gjest

#15

2015-06-18 15:43

Vi trenger bier og friske folk.

Gjest

#16

2015-06-18 19:02

Målinger har vist at menneskekjøtt er så giftig, at all gift stoffene ville hindret det i å bli godkjent som føde for nettopp mennesker...Ikke at vi skal bli kannibaler, men slike målinger er uomtvistelige; empiriske bevis på at mye er dønn galt...dette er bare ETT av de mange ting vi ALDRI skulle blitt utsatt for!!!

Gjest

#17

2015-06-18 21:24

Gift dreper liv!

Gjest

#18

2015-06-18 23:19

Både menensker og dyr og planteliv blir ødelagte , vi trenger økologiske grønnsaker og frukt .
Nei til sprøyting av mat

Gjest

#19

2015-06-19 09:33

Fordi glyfosat er en katastrofe for miljøet og alle levende vesener

Gjest

#20

2015-06-19 11:36

De dreper oss sakte men sikkert


Gjest

#21

2015-06-24 11:36

Jeg ønsker å få en slutt på at maten vår og naturen forgiftes og ødelegges.

Gjest

#22

2015-06-29 00:02

Vil ha ren mat ren natur og ren moder jord..Har også ringt mattilsynet og Ås landbrukshøyskole ang. round up. Så totalforbud må være målet

Gjest

#23

2015-07-07 23:17

Jeg ønsker et økologisk samfunn

Gjest

#24

2015-07-22 00:04

Fordi Roundup er ekstremt giftig og skadelig for både mennesker og dyr. Det bør absolutt forbys!

Gjest

#25

2015-07-22 00:20

Vi må slutte å tulle så mye med naturen!!!