Mest populære underskriftskampanjer i 2013 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Behold Sydskogen og Torvbråten skole!

  Signer dersom du er enig i: at sammenslåing av skolene ikke er løsningen at vi må beholde Sydskogen og Torvbråten skole! at begge skolene må pusses opp til god standard! at vi må unngå økt trafikk på Østskogen!             Rådmann Georg Smedhus foreslår at Sydskogen skole legges ned. Torvbråten skal utvides til å bli en storskole som skal ta imot barn fra Sydskogen og være avlasting for Slemmestad og Nærsnes skole. Saken blir avgjort av kommunstyret i Jan/Feb 2013. Vi må stå opp for skolen so

Laget: 2012-12-17 Statistikk

urimelig inntekts krav for ektefeller

BORT MED INNTEKTSKRAVET!Vern om familiene. La ektepar og barn leve sammen uten krav til penger! Støtt de som rammes av et lovverk som er urimelig slik det er i dag. Et av hovedmålene er å få bort loven som omhandler inntektskravet. Loven er skrevet for å stanse tvangsekteskap og proforma. Men blir brukt som et innvandringsregulerende virkemiddel.

Laget: 2013-10-07 Statistikk

Stopp utbygningsplanene av Det verneverdige Refsnes Gods

Denne underskriftskampanjen vil fortsette. Alle nåværende og fremtidige underskrifter vil bli sendt til lokalpolitikerne i Moss Kommune.   Den nye reguleringsplanen for Refsnes Gods planlegges endret fra hotellformål til hotell- og boligformål. Den nye reguleringsplanen medfører at det vakre landskapet på Refsnes blir ødelagt og det verneverdige Refsnes Gods blir skjult av de planlagte nybyggene. Spesielt det nye boligkomplekset – 2 blokker - på parkeringsplassen til Refsnes Gods, vil bli r

Laget: 2013-10-20 Statistikk

Ikke legg ned Kontoret for Fri Rettshjelp!

Kommunepolitikerne i Oslo vil legge ned Kontoret for Fri Rettshjelp. Dette skjer hvis disse partiene ikke stemmer for å bevilge litt over to millioner kroner til rettssikkerheten for de aller svakeste i kommunen i budsjettet. Kontoret for Fri rettshjelp i Oslo har eksistert siden 1893, og Oslo kommune har drevet det med tilskudd fra staten siden 1923.  Den økonomiske situasjonen i Norge var helt annerledes enn hva som er tilfelle i dag. Likevel mente man på det tidspunktet at rettssikkerheten ti

Laget: 2013-11-27 Statistikk

NEI til nye planer om nedleggelse av Eidsfoss Barnehage !

Eidsfoss Barnehage trues av nedleggelse på grunn av Hof kommunes kortsiktige økonomiske prioriteringer. Der fremstilles det helt feilaktig at Eidsfoss barnehage er fylt opp med barn som egentlig prioriterer annen barnehage. Det påstås til og med at det ikke er vist at de barna som går i barnehagen faktisk ønsker å gå der. Men sannheten er annerledes:Barnehagens ledelse opplyser at i årene 2010 til 2013 er antallet barn i gjennomsnitt cirka 29, hvorav kun fire hadde Eidsfoss barnehage som annen

Laget: 2013-11-24 Statistikk

Jeg er mot nedleggelse av Innstranden barnehage!

Nå er Bodø kommunes økonomiske reserver oppbrukt, og tiltak skal iverksettes. Kommunen kaller snuoperasjonen for Framtida vårres. Ironisk nok foreslås det at det skal skjæres til beinet akkurat der hvor framtiden ligger – hos våre barn. Innstranden barnehage er foreslått nedlagt - og vi foresatte fortviler! Mørkved/Hunstad er det området i Bodø kommune med størst underdekning av barnehageplasser viser tall fra kommunens egne analyser. Innstranden er også den eneste barnehagen i Støver skolekrets

Laget: 2013-12-04 Statistikk

For en fornuftig trafikkløsning rundt nye Munkerud skole.

I forbindelse med oppføring av barnehage ved nye Munkerud skole har konsulentene Asplan Viak etter en grundig utredning foreslått en trafikkløsning med innkjøring fra Munkerudtunet. FAU ved skolen støtter denne anbefalingen. Til tross for trafikkutredningens klare anbefaling, går Undervisningsbygg og Plan og Bygningsetaten inn for at barnehagen skal få trafikkadkomst fra Brattvollveien/P. A. Holms vei, der Aktivitetsskolens port er i dag. Dette selv om alternativet vil øke antall kjørte k

Laget: 2012-12-18 Statistikk

Regulering av vei i Ensjøbyen

Det er for tiden mye byggevirksomhet i Ensjøbyen og det vil det være i mange år fremover. Spesielt Gladengveien og Stålverksveien er belastet med mye gjennomfart der bilene holder høy hastighet, og da veien i tillegg er preget av gateparkering blir det veldig uoversiktelig både for bilister og fotgjengere. Det har vært flere tilfeller der bilistene ikke har klart å stoppe for fotgjengere på grunn av høy hastighet eller at det er uoversiktelig. Slike hendelser kan få fatale følger. Det er to fa

Laget: 2013-04-08 Statistikk

Høyspent og svømmehall i Nordre bydel

Ønsker du en raskest mulig løsning? Skriv under her hvis du ønsker at høyspenten fjernes fra bolig/skoleområde og ut til E6 innen 2017, samtidig som svømmehallen på Nøkkeland realiseres! (Til info ble svømmehall vedtatt ifm bygging av Nøkkeland og midler er øremerket. Ferdigstillelse av svømmehall skjer først etter at høyspenten er fjernet). Kommunen har to alternativer å forholde seg til. Alt 1; høyspenten legges i luftlinje fra Kambo trafo og ut til E6, går deretter i luftlinje langs E6 sørove

Laget: 2013-10-21 Statistikk

Nei til permisjonsnekt i skolen

Nei til permisjonsnekt i skolen! Mange reguleringsivrige skolesjefer, kommunalsjefer, rektorer, skolebyråder m.fl. ønsker nå å innføre permisjonsnekt (eller langt mer restriktiv praksis enn i dag) for elever i grunnskolen. Dette vil gjøre det svært vanskelig, om ikke umulig, for foreldre å ta med seg barna på reiser/ferier utenom skoleferien, eller delta på begivenheter som: brylluper, bursdager, idretts- og kulturarrangement o.l. som krever en eller flere permisjonsdager. Mange reiser med barna

Laget: 2013-11-18 Statistikk