Mest populære underskriftskampanjer i 2013 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Redd Rideskolen på Gjøvik!

Redd rideskolen vår! Vi har fått høre at det snart skal avgjøres hvorvidt Gjøvik kommune skal fortsette å støtte hestesenteret økonomisk, Hvis rideskolen må stenge, vil dette være tragisk for mange. Gjøvik Miljøhestesenter er et svært viktig tilbud til barn og unge i kommunen. Ridning og arbeid i stall er helsefremmende aktivitet. For mange familier som ikke har økonomi til å eie egen hest, er rideskolens tilbud et svært godt alternativ. Barn og unge har en meningsfull fritidsaktivitet hvor

Laget: 2013-06-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 271 269
2013 270 268

Ned med NFF!

Strømsgodset risikerer nå bot fra NFF for å ha feiret gullet. Dette kan vi bare ikke finne oss i!Signer denne, så får pampene i NFF se at resten av folket mener at fotball handler om følelser, glede, kjærlighet, entusiasme, underholdning, lidenskap og ikke minst engasjement. Tilskuerne MÅ få lov til å dele denne gleden og følelsene sine med spillerne, uten at NFF skal komme med bøter o.l.   Derfor sier jeg: Ned med NFF!   Kommenter gjerne.Hilsen en trønder som ikke er Godset-fan, men elsker fot

Laget: 2013-11-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 260 256
2013 260 256

La vår folkekjære lege Annette Horstmann bli i Nærøy

La vår folkekjærel lege Annette Horstmann bli i Nærøy. signer denj her så kommun e nøtt t å revurder den avgjørelsn dem ha tat... Annette forkjene like my som all aneran å få vær på kolvereid,   HEIJA ANNETTE HORSTMANN... !!!!! VI GI OSS IKKE, MÅ DU FÆR SÅ FØLGE VI ME DÆ T NAMSOS!!!!!!!!!!!! Å DA TAPE NÆRØY MYYYY.....

Laget: 2013-11-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 255 254
2013 255 254

Behold Sydskogen og Torvbråten skole!

  Signer dersom du er enig i: at sammenslåing av skolene ikke er løsningen at vi må beholde Sydskogen og Torvbråten skole! at begge skolene må pusses opp til god standard! at vi må unngå økt trafikk på Østskogen!             Rådmann Georg Smedhus foreslår at Sydskogen skole legges ned. Torvbråten skal utvides til å bli en storskole som skal ta imot barn fra Sydskogen og være avlasting for Slemmestad og Nærsnes skole. Saken blir avgjort av kommunstyret i Jan/Feb 2013. Vi må stå opp for skolen so

Laget: 2012-12-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 471 465
2013 252 247

urimelig inntekts krav for ektefeller

BORT MED INNTEKTSKRAVET!Vern om familiene. La ektepar og barn leve sammen uten krav til penger! Støtt de som rammes av et lovverk som er urimelig slik det er i dag. Et av hovedmålene er å få bort loven som omhandler inntektskravet. Loven er skrevet for å stanse tvangsekteskap og proforma. Men blir brukt som et innvandringsregulerende virkemiddel.

Laget: 2013-10-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 280 248
2013 244 215

Stopp utbygningsplanene av Det verneverdige Refsnes Gods

Denne underskriftskampanjen vil fortsette. Alle nåværende og fremtidige underskrifter vil bli sendt til lokalpolitikerne i Moss Kommune.   Den nye reguleringsplanen for Refsnes Gods planlegges endret fra hotellformål til hotell- og boligformål. Den nye reguleringsplanen medfører at det vakre landskapet på Refsnes blir ødelagt og det verneverdige Refsnes Gods blir skjult av de planlagte nybyggene. Spesielt det nye boligkomplekset – 2 blokker - på parkeringsplassen til Refsnes Gods, vil bli r

Laget: 2013-10-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 280 269
2013 240 230

Ja til Gårdsbarnehage på Gjevingmyra

Vis at du støtter etablering av gårdsbarnehage på Gjevingmyra. Kommunestyret i Tvedestrand avgjør tirsdag 17. desember 2013. Les mer om barnehagen her: http://www.gjevingmyra.no/tjenester/gkb.pdf Innlegg fra Tvedestrandsposten: http://www.gjevingmyra.no/sija.pdf    

Laget: 2013-12-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 239 237
2013 239 237

Ikke legg ned Kontoret for Fri Rettshjelp!

Kommunepolitikerne i Oslo vil legge ned Kontoret for Fri Rettshjelp. Dette skjer hvis disse partiene ikke stemmer for å bevilge litt over to millioner kroner til rettssikkerheten for de aller svakeste i kommunen i budsjettet. Kontoret for Fri rettshjelp i Oslo har eksistert siden 1893, og Oslo kommune har drevet det med tilskudd fra staten siden 1923.  Den økonomiske situasjonen i Norge var helt annerledes enn hva som er tilfelle i dag. Likevel mente man på det tidspunktet at rettssikkerheten ti

Laget: 2013-11-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 236 235
2013 233 232

NEI til nye planer om nedleggelse av Eidsfoss Barnehage !

Eidsfoss Barnehage trues av nedleggelse på grunn av Hof kommunes kortsiktige økonomiske prioriteringer. Der fremstilles det helt feilaktig at Eidsfoss barnehage er fylt opp med barn som egentlig prioriterer annen barnehage. Det påstås til og med at det ikke er vist at de barna som går i barnehagen faktisk ønsker å gå der. Men sannheten er annerledes:Barnehagens ledelse opplyser at i årene 2010 til 2013 er antallet barn i gjennomsnitt cirka 29, hvorav kun fire hadde Eidsfoss barnehage som annen

Laget: 2013-11-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 230 227
2013 230 227

Jeg er mot nedleggelse av Innstranden barnehage!

Nå er Bodø kommunes økonomiske reserver oppbrukt, og tiltak skal iverksettes. Kommunen kaller snuoperasjonen for Framtida vårres. Ironisk nok foreslås det at det skal skjæres til beinet akkurat der hvor framtiden ligger – hos våre barn. Innstranden barnehage er foreslått nedlagt - og vi foresatte fortviler! Mørkved/Hunstad er det området i Bodø kommune med størst underdekning av barnehageplasser viser tall fra kommunens egne analyser. Innstranden er også den eneste barnehagen i Støver skolekrets

Laget: 2013-12-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 224 224
2013 223 223Facebook