La Amineh Qaraee (33) og hennes datter (7) bli i Norge!

Støtteerklæring

Vi støtter kampanjen om å omgjøre avslaget til Amineh Qaraee!

Amineh Qaraee er en 33 år gammel kvinne og mor til en datter på 7 år. Hun har fått avslag på asylsøknaden sin etter 2 års opphold i Norge. Hun har vært i søkelyset for iranske myndigheter og vært utsatt for forfølgelse på grunn av sin politiske tilhørighet og familiebakgrunn, før hun flyktet til Norge. Hennes mor har sittet i fengsel og hennes far ble henrettet av iranske myndigheter i 1988.

Iran har i alle år prøvd med systematisk utslettelse og eliminering av sympatisører av opposisjonen. I tillegg til dette har iranske myndigheter en veldig negativ holdning til kvinner, som utfordrer prestestyret i Iran. Vi mener at hun risikerer sterke og alvorligere reaksjoner fra myndighetene, og at disse reaksjonene blir støttet av Irans lovverk, religion, sosialpraksis og tradisjon. Den enormt pressede situasjonen fra myndighetene mot opposisjonen, resulterte til at hun flyktet fra hjemlandet. Hun er fortsatt aktiv i politiske virksomheter mot iranske myndigheter. Vi ber derfor norske myndigheter om å ta hensyn til hennes situasjon og fare ved returnering til Iran.