TEST Ignore

TEST Ignore -- oppropstittel her -- TEST Ignore

Redigert! >> heilt hit >>.

Dette er et opprop mot det meste. Dersom du støtter utsagnet nedenfor, ber vi deg signere oppropet vårt!
(Oppropet er åpent for signering fram til 2. april 2013. Etterpå kasseres alt og ignoreres glatt.)

"Dette er utsagnet. Nei til alt og vekk med det meste! Får det bort. Send det ut! (TEST Ignore)."