Fjern blomberingene i mopeder

folk irriterer seg over at mopeder bare gåt 45km/t og det er altfor sent. det er en fare for trafikken.

argumentene til at mopeder skal være blombert er:

16åringer bør ikke kunne kjøre fortere enn 45km/t. det er jo bare å ta lett mc lappen.

de er ikke bygget for å gå raskere enn 45km/t. noen mopeder går opp i 90km/t uten blomber.

 

nå har vi ny regjering, så håper at de kan gjøre noe med dette irriterende problemet.