Nei til stenging av det gamle digitalarkivet!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Riksarkivar Ivar Fonnes svar 30.12.2013

2014-01-11 20:19:46

Vi fortsetter ksjonen selv om dette svaret kom fra Ivar Fonnes 30.12.2013! Følg debatten på Digitalarkivets debattforum http://forum.arkivverket.no/topic/188708-fra-det-gamle-til-det-nye-digitalarkivet-brukerloesningerforbedringer/ og http://forum.arkivverket.no/topic/188501-nedleggelse-av-det-gamle-digitalarkivsystemet/

" Til brukerne av Digitalarkivet

Avstengning av den gamle versjonen av Digitalarkivet er utsatt tre måneder

Vi har utsatt avstengningen av den gamle versjonen av Digitalarkivet med tre måneder til 31. mars 2014. Dette gjøres for å få overført alle vesentlige datasett til det nye systemet før det gamle stenges av. De mest sentrale data er allerede overført, og vi regnet med at det ikke ville by på vesentlige ulemper for brukerne om det som gjenstår tas de første ukene og månedene etter omleggingen. De mange henvendelsene vi har fått de siste par dagene, tyder imidlertid på noe annet. Mange har gitt uttrykk for at de har bruk for det materialet som ennå ikke er overført, og vi finner det derfor riktig å ta hensyn til dette og utsette avstengningen.

Vi vil øke ressursinnsatsen på arbeidet med overføring av data, slik at vi kan være i mål til utgangen av mars. De data som antas å bli mest brukt, vil bli tatt først. Vi oppfordrer derfor brukere som har behov for bestemte datasett, om å kontakte Digitalarkivet for å sikre at dette materialet kommer tidlig i køen.

Etter det jeg har fått opplyst fra statistikken for desember, skjer nå rundt 55-60 % av bruken på den nye versjonen av Digitalarkivet. Jeg henstiller til de øvrige brukerne om å benytte tiden fram til slutten av mars til å gå inn i det nye systemet, slik at alle er godt forberedt når det gamle stenges av. All erfaring tilsier at det er lite lystbetont å forlate et system som er godt innarbeidet, og gå over til noe nytt. Men jeg oppfordrer alle til å se på de nye mulighetene, innhente veiledning fra våre folk i Digitalarkivet og utnytte det nye systemet slik det er forutsatt. Jeg kan forsikre om at det vil skje en mer eller mindre kontinuerlig videreutvikling av systemet, med sikte på forbedringer og nye muligheter. Vi vil også jobbe med å forbedre integreringen med andre nett-tilbud som Arkivverket er involvert i.

Den gamle versjonen av Digitalarkivet vil bli avstengt 31.03.2014 kl. 24.00, og fristen vil ikke bli ytterligere forlenget.

Jeg ønsker dere alle et godt nytt år og lykke til med bruken av Digitalarkivet!

Vennlig hilsen

Ivar Fonnes
riksarkivar"


Arnfrid Dommersnæs Mæland

Første runde vunnet!

2013-12-30 15:00:49

Vi fortsetter, og forlenger aksjonen til over nyttår, men følgende brev kom fra kulturdepartementet i ettermiddag:

"Hei, jeg viser til din henvendelse til kulturministeren. Det er avklart med Riksarkivaren at den nåværende versjonen av Digitalarkivet vil være operativ inntil alle data er til gjengelige i ny versjon.

Mvh
Roy Kristiansen
ekspedisjonssjef KUD

Godt nyttår!"

Riksantikvaren tok i dag kontakt med Jan Oldervoll, UiB, som drifter og vedlikeholder nåværende database ("det gamle digitalarkivet"), og dee er blitt enige om å forlenge lisensen til alle data altså er tilgjengelige i ny versjon.

Takk for at dere støtter underskriftskampanjen!

Godt nyttår fra Arnfrid

 


Arnfrid Dommersnæs Mæland

Opprop til riksarkivaren

2013-12-30 05:13:29

Teksten i oppropet er blitt modifisert og mer presis. Dessuten er det lagt inn en engelsk oversettele (an English translation), dette fordi vi har mange engelsktalende brukere. Oppropet sendes riksarkivar Ivar Fonnes i morgen, 31.12. kl 12.

Takk for at dere skriver under oppropet!

Arnfrid

ADM
Del denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.