Nei til stenging av det gamle digitalarkivet!

28. mars 2014: Riksarkivaren har bestemt at det gamle Digitalarkivet med analysefunksjon, kodet 1801-telling og søk med frekvenslister blir midlertidig tilgjengelig også etter 1. april.

30.12.2013 bestemte Riksarkivaren at det gamle digitalarkivet er åpent til 31.3.2014 kl 24.

Riksarkivaren har bestemt at det gamle digitalarkivet skal stenges 1.1.2014.

Det nye digitalarkivet har ikke tilfredsstillende funksjonalitet. Det står langt tilbake i forhold til det gamle digitalarkivet når det gjelder grunnleggende funksjonalitet og brukervennlighet. Store mengder data er ennå ikke overført til det nye systemet. Vi frykter at det vil ta lang tid, kanskje år, til det nye systemet kan erstatte det gamle på en fullgod måte.

Vi krever derfor å få beholde det gamle digitalarkivet parallelt med det nye inntil
1) det nye DA har tilfredsstillende funksjonalitet
2) alle data er overført fra det gamle til det nye DA
3) brukere som har registrert lenker til data i det gamle digitalarkivet
har fått varsel om omleggingen og rimelig tid til å oppdatere sine lenker
4) brukere og bidragsytere til Digitalpensjonatet har hatt rimelig tid
til å bruke det gamle Digitalarkivet til å verifisere at data er overført uten feil

English:

The Archives Director General of Norway has determined that the old search entrance to the Digital archives will be closed 01/01/2014.

The new Digital archive search does not provide satisfactory functionality. It's far back compared to the old digital archive when it comes to basic functionality and usability. Large amounts of data have not yet been transferred to the new system. We fear that it will take a long time, even years, to the new system to replace the old in a satisfactory manner.

We therefore demand to keep the old digital archive in parallel with the new up
1) the new DA has satisfactory functionality
2) all data is transferred from the old to the new DA
3) users who have registered with links to data in the old digital archive
has received notice of the change and a reasonable time to update their links
4) users and contributors to Digitalpensjonatet has had a reasonable time
to use the old Digital Archives to verify that the data is transferred

 


Arnfrid Dommersnæs Mæland    Kontakt personen bak underskriftskampanjen