Er du enig at det ikke er mulig å tenke seg frisk fra ME, en alvorlig nevrologisk mutisystemisk sykdom? Lightning Process må stoppes! og skal ikke ha innpass i helsevesenet eller NAV!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Tallene stiger - Fortsett å dele og signere.

2022-06-06 16:32:39

Hei,

Signaturene fortsetter å renne inn. Klarer vi å passere 2000 signaturer før uken er omme? 

Del gjerne opprøret med venner og bekjente. 

Tusen takk til alle som har signert og delt så langt 🌸

Kjærleik til alle MEdmennesker 🥰

inbound7786475444802780313.jpg


Renate Øvreseth

Tallene stiger - Fortsett å dele og signere.

2022-06-06 15:56:00

Hei,

Signaturene fortsetter å renne inn. Klarer vi å passere 2000 signaturer før uken er omme? 

Del gjerne opprøret med venner og bekjente. 

Tusen takk til alle som har signert og delt så langt 🌸

Kjærleik til alle MEdmennesker 🥰

inbound7786475444802780313.jpg


Renate Øvreseth

Signaturer og kommentarer skal videre for å bekjempe saken!

2022-06-01 12:51:18

Takk til alle som har signert og kommentert.

Planen var å først og fremst nå politikerne som kan gjøre noe med dette. Jeg vil ila. de neste ukene få sendt dette avgårde til helsedepartementet blant annet. 

Kjekt å se at det er danske MEdmennesker med i denne kampen sammen med oss. Dere er veldig velkommen!

Jeg tror også dette kan benyttes i en eventuell artikkel, hvis det er mulig å få media med på laget. Kampene vi syke må stå i..

Det er mange gode kommentarer om hvorfor denne form for behandling (mishandling) av pasienter bør opphøre. Tusen takk til alle som har bidratt! 

ME-aktivister?

Forskere utøver hersketeknikker og misogyni for å fortsette denne behandlingen som gir stor risiko for skade og varig forverring. Dette forhindrer god biomedisinsk forskning, som vi trenger så sårt. Biomedisinsk forskning kan gi en ny forståelse av hva denne sykdommen. Det kan gi muligheter for nye behandlingsmetoder, som ikke gir risiko for forverring. 

https://www.fpol.no/de-kaller-oss-me-aktivister/

Nyheter:

Nyhetene om hva som foregår i norsk forskningetikk har nådd USA Norsk forskningetikk blir kritisert av Dr. Tuller etter at det ble kjent at LP-studien på nytt er oppe for vurdering i NEM, og allerede godkjent av REK midt. Flaut!  

Dette fører til så mye skade, og stress blant syke og pårørende. Det er uforståelig hvordan dette kan skje. Det står også noen ord om hvordan de påvirker med sin lobbyvirksomhet. 

https://www.virology.ws/2022/05/31/trial-by-error-deja-vu-all-over-again-with-proposed-lightning-process-study-in-norway/ 

Prof. Mady Hornig har forsket på ME i flere år, og er bl.a. medforfatter av artikkelen "Unexplained post-acute infection syndromes" - som forskning.no skrev om i går.

Hun retwitret artikkelen, og skrev i en underkommentar (fritt oversatt):

"En høylytt fanklubb for Lightning Process, CBT, musikkterapi (noen med interessekonflikt) truer med å overdøve Norges banebrytende LC/ME-vitenskap."

https://twitter.com/mhornig/status/1531381669147693058

Takk alle MEdmennesker 💙

Beste hilsen,

Renate Øvreseth 


Renate Øvreseth

12 Mai, sykepleierens dag og ME-dagen.

2022-05-15 14:01:00

NSF Vestland sin fagkveld viser fortsatt behov for oppropet mot Lightning Process, flere må gjerne bli med sånn at vi kan nå noen som virkelig kan gjøre noe med dette. 

Motivasjonsforedraget var IDENTISK til motivasjonsforedraget "Fra press til prestasjon". Se video her:

https://vimeo.com/417338742 

 At foredraget var helt likt det gamle, viser jo at alt jeg advarte Norsk Sykepleierforbund avd. Vestland om stemte!

Lederen kom bort til meg før foredraget til Landmark og snakket med meg, bekreftet at hun hadde sett foredraget "Fra press til prestasjon" som jeg hadde sendt henne. Igjen sier hun at Live Landmark ikke kommer til å snakke om ME. 

Det eneste som var nytt i foredraget var at hun byttet ut ordet ME med utmattelse. Hun snakket likevel om sykdommen sin og leste opp fra boken sin "Vekk meg når det er over - Diagnose ME". Hun snakket fortsatt om hvordan hun ble frisk på bare tre dager, eller faktisk bare etter fire timer ringte hun hjem til barna og sa hun var frisk. 

Live snakker egentlig ikke om ME, en alvorlig nevrologisk mutisystemisk sykdom. Hun snakker om stressresponser i kroppen og stressmestring. Kanskje hun begynner å innse det selv også? Jeg er glad Live har kommet seg ut av "ingrodde tankemønstre" som hun kaller det selv, men denne form for alternativ behandling skal overhode ikke presses på syke med ME - når det gjør så stor skade på så mange pasienter. Det er nok nå Live Landmark, det er nok nå Recovery Norge. 

Har dere forresten fått med dere hvordan Recovery Norge jobber? Lobbyvirksomheten som foregår? Lyving og bedrageri fra ene enden til andre. Les det Nina avslører her: 

https://melivet.com/2022/05/10/recovery-norge-er-en-lightning-process-organisasjon/ 

Så har initiativet mitt hatt en viss påvirkning. Jeg synes fortsatt ikke det er greit å dele ut holdninger til sykepleiere om at man kan tenke seg frisk på tre dager, det er bare å ville det nok. Det er ikke greit å påstå at ME bare sitter i hodet, det er biomedisinsk forskning som bekrefter noe helt annet. Denne typen holdninger har jo Tjenesten og MEg allerede avdekket at det er for mye av i helsevesenet. 

Jeg synes ikke at et stort forbund som NSF skal anerkjenne en som driver alternativ behandling som gjør så stor skade på mange pasienter og som har gitt mange varig forverring. Her bommer NSF Vestland helt og fullstendig. Det er rett og slett usmakelig. 

Det var vill hallelujastemning og manipulering av publikum jevnt over. Jeg er flau over å være sykepleier av og til når sånt som dette kan finne sted. 

Jeg er veldig glad for responsen til Forbundslederen til NSF, Lill Sverresdatter Larsen. Det er på tide med et kunnskapsløft i helsevesenet. NSF er et stort forbund med sine 126 000 medlemmer, og det ville være en viktig sak å støtte økt kompetanse på ME-syke blant sykepleier. Det vil gjerne også få ringvirkninger og gangne kronikere generelt. Jeg er veldig glad for å muligens få anledning til å være med å påvirke til økt kunnskap, da jeg har en fot innafor i begge verdener - som sykepleier, som tidligere pårørende, og nå også som ME-syk selv.

Jeg markerte forøvrig dagen med å dele ut kort fra MillionsMissing som Sissel Sunde har vært så flink å få til i samarbeid med Illustrating_ME. Dette ble ikke godtatt av NSF. Det er for meg uforståelig denne motstanden mot kunnskap. Jeg tok det uansett til etterretning, gikk ut og delte informasjon og kort til de som ønsket. Responsen var god og folk var nysgjerrige og ønsket mer info om hva ME er og om behandlingen av ME. Veldig positivt!

inbound2172344008969949615.jpg

Kjærlighet til dere MEdmennesker,

Hilsen Renate 


Renate Øvreseth

For de som ønsker mer informasjon om hva Lightning Process er og hvorfor det ikke er bra for ME-syke og hvilke dårlige holdninger det opprettholder hos helsepersonell

2022-05-13 12:39:35

Hei!

Det blir litt mye informasjon å ha alt dette med som innledning til oppropet. Jeg legger derfor ved åpent brev til Forbundsleder her for de som ønsker mer informasjon og fordype seg i oppdatert kunnskap.

Åpent brev.

Problematisk at NSF tar Live Landmark inn i varmen på talerstolen for sykepleiere.

Kjære forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen,

Til fagkvelden har NSF Vestland invitert Live Landmark, en journalist og tidligere ME-pasient som taler på en fagkveld 12.Mai på sykepleierens dag.

ME er en sykdom som av ulike årsaker har blitt et stridstema i Norge hvor det er to fronter. Det at en journalist og psykologistudent med et kommersielt konsept er invitert av NSF er både sterkt beklagelig og kan i ytterste konsekvens være svært skadelig for pasientgruppen med ME.

Vi som både har ME og som er utdannet sykepleiere vet mye om hvordan ME pasienter i mange år i varierende grad har blitt dårlig behandlet i helsevesenet. Dette handler om manglende kompetanse om sykdommen.

Det at foredragsholder Landmark bruker begrepet som motivasjonsforedrag er bare en forkledning. Hun vil selge inn sitt konsept og påstår at vi blir friske etter et tredagers kurs hos henne. Kurset Lightning Process er sterkt frarådet i Nice Guidelines. Vi har fulgt med Live Landmark i mange år og sett hvordan hun infiltrerer seg hos myndighetspersoner og beslutningstakere, hun er sterk retorisk og er flink til å få folk med seg.

Vi er svært bekymret på hvilke holdninger til ME sykepleiere som deltar på dette foredraget vil få. Det å ikke bli møtt og forstått av helsepersonell gjør oss både dårligere og kan hindre tilfriskning.

Hvem er Live Landmark?

Som nevnt over er hun journalist og tidligere ME-syk. Da Landmark hadde vært syk i tre år, dro hun til England og tok kurset Lightning Process (heretter LP). En del ME-syke kan bli friske etter 2 til 3 år. Blir man ikke frisk etter 5 år, kan man bli bedre, men ikke frisk, som vist i dokumentaren Unrest (Trailer Unrest: https://youtu.be/JvK5s9BNLzA)

Har Live Landmark hatt riktig diagnose? Hun har selv bemerket dette i sin uttalelse i Finansavisen
Dette er hva hun sier om sin egen diagnose:
«Kan det være slik at de som blir friske ikke har ME, men en psykosomatisk lidelse?- Det kan godt hende det. I så fall tilhører jeg den gruppen.»
I Nordlys 2010 sier Live Landmark også at:
«hun ble frisk fra inngrodde tankemønstre hun mener påvirker kroppen»

Landmark hevder i sitt «motivasjonsforedrag» at hun ble frisk etter 4timer. Deretter ble hun selv kursleder og tar ca. 19.000 kr per pasient for å gjøre andre friske. Landmark holder på med doktorgrad i vitenskapsteori i psykologi og ønsker å gjøre en studie basert på selvsuggesjon. Studien er lagt opp til positive utslag.

«Selvsuggesjon er en prosess som dreier seg om å overbevise seg selv om at man føler, ønsker, opplever og sanser ting som mangler klar realitetsforankring. Slik suggesjon oppstår når én holdning eller én interesse får dominerende innflytelse over sinnet»
(store norske leksikon, snl.no - selvsuggesjon )

Problemet er at metoden ikke gjør ME-pasientene friskere, den kan tvert imot gjøre oss sykere. Vi skal komme tilbake til det. Studien er klaget inn fra flere hold, endelig vurdering foreligger foreløpig ikke ennå.

Landmark har lagt opp studien sin med opptak via NAV og har intensjoner om at dette er et tilbud som skal gis ME-syke via NAV. Mange som har vært syke lenge (7 år ifølge NAVs retningslinjer) og går mot en vurdering av uføre sliter allerede i dag med press om å gjennomføre behandlingen som de er for syke til. Hvis dette blir en del av NAV, kan det derfor føre til flere alvorlig syke ME-pasienter.
Det er ikke lightning process de me syke er redde for, det er NAV

Hva er Lightning Process?

Lightning Process er et mentalt treningsprogram skapt av den britiske osteopaten og hypnoterapeuten Phil Parker på slutten av 1990-tallet. Det er ingen krav til helsefaglig bakgrunn for å være kursleder i LP.

I løpet av kurset må pasientene skrive under på at de selv er ansvarlig for utfallet av kurset, instruktørene har ingen ansvar for eventuelle negative følger.

For å bli med på tredagerskurset i LP må du først bli vurdert av en kursleder om du er motivert nok til å kunne delta. På kurset lærer man blant annet metoden "stopp". Hvis man kjenner symptomer skal man si stopp, og så velge mellom «grøfta» (sykdommen) og «det livet man ønsker å leve». Hvis ikke dette virker, blir man fortalt at man ikke prøver hardt nok og må forsøke hardere.

På slutten av kurset må man skrive under på at man er blitt frisk, hvis ikke "gjør man fortsatt ME" og ønsker ikke sterkt nok å bli frisk. Mange skriver under selv om de ikke er friske.

LP ber pasienter om å kvitte seg med hjelp, hjelpemidler og kutte all kontakt som har med sykdom å gjøre, hvis ikke "gjør man ME". Dette gjør at syke mister den hjelpen de trenger og presser seg. De som ikke blir friske av LP blir fortalt av kurslederne at de ikke vil det nok, eller ikke gjør metoden riktig. De presser på med ytterligere kursing som de tar betalt for. De har også truet pasienter med å fortelle NAV at de ikke prøver hardt nok. En ble faktisk stående uten noe økonomisk støtte i 11mnd.
Ble skjelt ut på gaten av LP instruktør.

En ME-syk med kardinalsymtomet PEM (post exercise malayise) vil bli enda sykere ved å presse seg slik de oppfordres på kurset, og mange har fått varig forverring. Syke lever så med å overbevise alle rundt seg om at de er frisk, og lever ofte i skam for å ikke klare å bli frisk.

Vi tror at kognitiv terapi kan hjelpe med aksept, selvmedfølelse og å sette grenser. Men i all den tid dette har vært behandling har det ikke gjort ME-syke friske. Det kan hjelpe, men det gjør ikke pasienten frisk.

LIGHTNING PROCESS er IKKE kognitiv terapi! (Bekreftet av Norsk Kognitiv Forening).

Likevel har de i de senere år begynt å bruke slike termer for å få troverdighet for sin virksomhet.

Virksomheten har mange sektlignende trekk. Les gjerne hva Nina E. Steinkopf, HMS- og Kvalitetsdirektør og ME-syk, har skrevet om temaet. Hun tar utgangspunkt i 8 punkter Hjelpekilden mener definerer et lukket trossamfunn og forklarer hvorfor LP har en sektilignende tilnærming.
Er lightning process en sekt?

Landmark nevner dette selv i fra motivasjonsforedraget sitt «Fra press til prestasjon» at for henne er dette en ALTERNATIV behandling som hun selv mener kan ligne en sekt.

Motivasjonsforedraget er gjennomsyret av hennes historie om sykdommen og hvordan hun ble frisk. Her er et godt eksempel på hvordan hun latterliggjør, håner og minimerer sykdommen til noe som skjer i hodet, og samtidig promoterer sitt kurs som hun tjener mye på (22 500 000 kroner på 1500 pasienter).

Vi ber deg se denne videoen fra et tidligere motivasjonsforedrag
Live Landmark - Fra press til prestasjon

Til informasjon, denne linken inneholdt ordet LP før, nå er det fjernet. Det vil si, LL og LP forsøker antagelig nå å fjerne sine spor om at motivasjonsforedragene faktisk egentlig er et foredrag hvor de prøver å selge LP.

Live bruker gjerne ikke ordet LP i sitt foredrag, men på slutten av foredraget spør konferansieren om hva hun lærte på kurset i London. Og da svarer hun:
"Jeg lærte det som jeg lærte dere nå."
Dermed bekrefter hun at det er LP hun har holdt foredrag om og samtidig nevner at kurset eksisterer i Norge, som nok et salgstriks, uten at si at hun selv er instruktør. (fra ca. 42 min).

Hun avslutter med å si at kurset er «selvledelse, selvregulering og emosjonsregulering», det er ikke ulikt beskrivelsen av foredraget hun nå skal ha. Videre står det på billetten til motivasjonsforedraget «Fra press til prestasjon»:

«De som har gode relasjoner og et ryddig hode, trives best og leverer mest. Live Landmark snakker til hjernen, hjertet og magefølelsen når hun inspirerer hver enkelt til å ta ansvar for seg selv gjennom enkle teknikker der latter og humor er et effektivt virkemiddel. Det handler om selvledelse samspill og evne til å tåle motgang. Live deler teknikker og verktøy for å trigge den indre motivasjonen.»

Høres dette velkjent ut? Her er invitasjonen fra NSF:

«LIVE LANDMARK er en av landet mest kjente inspiratorer som jobber med person- og organisasjonsutvikling. Live Landmarks foredrag snakker til hjernen, hjertet og magefølelsen. Hun inspirerer hver enkelt til å ta ansvar for seg selv gjennom enkle teknikker der latter og humor er effektive virkemidler. Kom, få påfyll av energi og gode verktøy for å kunne gjøre noe med situasjonen du står i.»

LIGHTNING PROCESS ER STERKT FRARÅDET!!

«Do not offer the Lightning Process, or therapies based on it, to people with ME/CFS»
I de nye NICE-guidelines står det at LP ikke skal tilbys ME-/CFS – pasienter. Se Nice Guidelines «Myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy)/chronic fatigue syndrome: diagnosis and management» punkt 1.12.27 «Ligthning Process»: https://www.nice.org.uk #principles of care for people with ME/CFS

Nice Guidelines har vurdert studiene på GET (gradert trening) og CBT (kognitiv terapi), og konkluderte med at samtlige utfallsmål hadde lav eller svært lav kvalitet.

Sitat fra prof.Brian Hughes;
Kognitiv terapi:
"Overall, across no fewer than 172 CBT outcomes derived from the various studies, NICE graded the evidence for 153 (89%) as “VERY LOW” quality and for the remaining 19 (11%) as “LOW” on quality. Not a single study was found to have yielded evidence that exceeded that abysmal threshold.»

Gradert trening:
"A similar bloodbath befell studies of graded exercise therapy (GET). Of a total of 64 outcomes in studies of GET, NICE graded 52 (81%) as “VERY LOW” quality and 12 (19%) as “LOW” quality. Again, not a single study produced evidence any better than “LOW” quality."

I Norge forteller de historiene sine;
https://lp-fortellinger.no/
13åring forsøkte selvmord etter ME-kurs:
www.nrk.no - 13-åring forsøkte selvmord etter ME-kurs
LP og helbredelse av homofile:
https://menytt.wordpress.com - LP og helbredelse av homofile
Helt sykt:
www.dagbladet.no - Helt sykt

Ønsker også gjerne at du tar en titt på rødt sin fremlegg på stortinget 5.April 2022 om ME:
https://fb.watch/cHvgdoR1wi/
De har også et kort oppsummert innlegg om at behandling som pålegges ME-syke i dag viser seg å gjøre skade:
https://fb.watch/cHv2BKuAmE/


Hvorfor kontakter vi deg forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen?

Gry Pedersen Skoglund og Renate Øvreseth sendte et brev til leder av NSF Vestland, hvor vi fikk et svar som gjør at vi opplever å ikke bli tatt på alvor. Vi fikk følgende svar:

«Hei.
Takk for henvendelsen. Eg har lest mailen og brevet dykkar. Ut i fra mailen og brevet oppfatter eg dykk dithen at de tolkar innlegget som Landmark har fått i oppdrag å halda den 12.Mai, som et faginnlegg, på ein fagkveld om ME.

Arrangementet den 12 mai, er ikkje ein fagkveld om ME. Innlegget til Landmark skal ikkje handle om ME. Innlegget er eit motivasjonsforedrag.

Landmark er orientert om reaksjonane NSF Vestland har fått, og me har vore i tett dialog med henne om dette.
Med venleg helsing,
Reidun Stavland»

Enda et brev ble sendt av Nathalie Hofsøy, med nok et skuffende svar uten noe forståelse og handling:

« Hei
og takk for ditt innspill. Vårt arrangement i Bergen 12.mai er en markering av den internasjonale sykepleierdagen. Vi har ulike poster på programmet og deriblandt et motivasjonsforedrag av Live Landmark. Dette foredraget har vært formidlet til mange ulike arbeidsplasser og organisasjoner tidligere, også ulike fylkeslag i NSF, og det har så langt ikke vært negative innspill på hennes motivasjonsforedrag. Så skal ikke jeg uttale meg om hennes LP kurs, da vi ikke har det på programmet.

Vårt mål og ønske for denne kvelden er å løfte sykepleierne som har stått i fronten over veldig lang tid. Derfor er også programmet variert. Så er det slik at det er frivillig å komme på vårt arrangement, men vårt mål er at sykepleierne skal føle seg oppløftet når de går hjem.

Håper dette var en grei tilbakemelding, ønsker deg alt godt,

Med vennlig hilsen
Gry-Tove Haugsdal
Seniorrådgiver NSF Vestland»

Det å hevde at det så langt ikke har vært negative innspill på hennes foredrag er feil.

James Godbolt syntes det var «både flaut og komisk» når det nye fakultetet Handelshøyskolen ved Høgskulen i Sørøst-Norge skulle åpnes med en «motivasjonstime» med instruktør i Lightning Process. Her kan du lese at han skriver om Halleluja på høgskolen.
Han sier så videre:
«Er dette noe for et kommende universitet å bruke tid og penger på?
Her kan man likegodt bytte ut «kommende universitet» med «NSF og sykepleiere».

Nina E. Steinkopf skriver følgende i sitt innlegg Alvorlig syke pasienter må tro mer, tro bedre :
«I 2017 holdt Lightning Process-instruktør Live Landmark foredrag på et seminar for Hjelpekilden. Hjelpekilden er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.»
I referatet står det:
«Det viste seg snart at hennes metode, Lightning Process, hadde store likheter med metoder som blir brukt i karismatiske religiøse miljøer. Dette førte derfor til store reaksjoner hos de av våre deltakere som hadde bakgrunn fra karismatikk, og foredragsholderen valgte å avbryte sitt innlegg som følge av deltagernes skepsis.»

Førsteamanuensis Henrik Berg og professor Tone Sævi har sagt opp sine stillinger ved NLA i protest mot homofiliforedraget. – Noen må stå opp mot dette. Jeg kan ikke leve med meg selv om jeg lar være, sier Sævi.
Høyskolens ledelse har uttalt at:
«I ettertid ser vi at vi ikke burde leiet ut til dette seminaret, fordi det oppfattes som anerkjennelse av noe vi ikke vil stille oss bak.»

Hva er ME

Vi har en lang vei igjen med å løse gåten på sykdommen, men det finnes mange holdepunkter i forskning for at ME er en nevrologisk sykdom, slik den også er klassifisert av Verdens helseorganisasjon siden 1969 (WHO).

ME er en multisystemisk alvorlig sykdom.

Pasientene har til felles at de har en langvarig, betydelig, og til tider invalidiserende utmattelse og karakteristiske tilleggssymptomer. Utmattelsen forverres av mental, sosial eller fysisk anstrengelse og lindres ikke som normalt av hvile. Forverrelsen kan være forsinket med timer eller mer, og restitusjonstiden er forlenget. Generaliserte smerter, søvnforstyrrelser og kognitive problemer er noen av de typiske tilleggssymptomene (Nasjonal veileder, Helsedirektoratet).

ME- syke er ikke imot forskning, tvert imot! Vi trenger mer biomedisinsk forskning. Noe som kan gi et steg i riktig retning av å løse gåten, finne årsak og forhåpentligvis en kur.

Se gjerne til forskning som foregår ved Haukeland universitetssykehus:
Desember 2016
Ny studie om PDH-enzymet og ME fra forskningsgruppen i Bergen
Metabolic profiling indicates impaired pyruvate dehydrogenase function in myalgic encephalopathy/chronic fatigue syndrome
Studien har sett på blod fra 200 ME-pasienter og 102 friske kontroller, og finner klare forskjeller. Teamet mener å finne at cellenes evne til å omdanne sukker til energi er forstyrret. PDH-enzymet (pyruvat dehydrogenase) er hemmet i ME pasienter, noe som kan forklare både energimangel og økt melkesyreproduksjon.

August 2021.
Forskere i Bergen foreslår at ME kan kobles til svikt i energi­forsyningen til cellene
A map of metabolic phenotypes in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome
I den nyere studien analyserte forskerne metabolitter og andre stoffer. De målte 1700 ulike stoffer i blodet. Det ble analysert blodprøver hos 83 pasienter diagnostisert etter de strenge Canadakriteriene, og en kontrollgruppe med 35 friske personer. Resultatet viser endring i 300 stoffer hos ME-syke. Dette viser at det er en svikt i energiomsetningen i cellene.

Tjenesten og Meg er et forskningsprosjekt som studerer ME-pasienters og deres familier behov, samt deres bruk og opplevelser av helse- og velferdstjenester. Her snakker de om skadelige relasjoner mellom tjenester og ME-syke i Norge:
https://youtu.be/_swmdWKIim0


Psykologisering av kvinnesykdommer

Mange pasienter reagerer på at en ME-studien til Live Landmark ved NTNU har blitt godkjent etter at den først ble stanset. Det er seks grunner til at de reagerer, skriver psykologspesialist Frøydis Lilledalen.
Frøydis Lilledalen - Hvorfor reagerer ME-pasienter på et forskningsprosjekt

En av grunnene er blant annet psykologiseringen av kvinner:

«Journalist, redaktør og forfatter Maya Dusenbery beskriver fenomenet i sin bok Doing harm: - hvordan medisinsk forskning har feilbehandlet sykdom som primært rammer kvinner.

Talkshowet Last week tonight with John Oliver på HBO fra 2020, snakker om dette bedre enn de fleste. Oliver forteller at kvinners smerte ofte ses på som hysterisk. Verten viser et klipp av en forsker som sier at den beste måten å studere kvinnekroppen på, er å studere mannekropper. For de er "without pesky hormones". Kvinner ble i mange år ekskludert fra kliniske forsøk fordi man mente menstruasjonssyklus kunne komplisere resultatene.»

«Å redusere en lidelse som stjeler år og tiår, familieliv, jobb og skolegang til noe som kan fikses med tre dagers tanketrening, er for mange en videreføring av å ikke ta kvinnedominert sykdom på alvor.»

Lilledalen har også skrevet i psykolog tidsskriftet om hvordan kvinner er offer for psykologisering.

ME er en av flere sykdommer hvor kvinner er største andel som får sykdommen. Frøydis skriver om hvordan menn blir behandlet, mens kvinner ofte blir håndtert? Hvordan kvinner ofte blir ansett som oversensitive, hysteriske og «timewasters».


Foreløpig har vi dessverre ikke en biomarkør som viser at man har ME. Det er likevel mye i mer avanserte prøver som viser unormal energiomsetning og opphopning av melkesyre. Når man ikke har en biomarkør blir det ofte lett for at en kvinnedominert sykdom derfor blir ansett som et psykologisk problem – det er her blant annet Landmark kommer inn med sitt tredagerskurs.

Live Landmark om metoden hun bruker for å håndtere de med ME (også fra Finansavisen):
«Når dere sier at man «gjør» sine egne symptomer, betyr det at man selv har skylden for at man er syk?- Ingen er skyld i sine egne symptomer. Når vi sier at de gjør symptomene, er det for å minne om at man kan påvirke egne tanker og følelser knyttet til symptomene.»


Så hvorfor ber vi innstendig om at NSF endrer programmet omgående?

Fagkvelden for sykepleierne starter veldig fint med et innlegg om Florence Nightingale. Florence Nightingale hadde også utmattelse lik ME/CFS. 12.Mai er fødselsdagen til Florence Nightingale, og det er derfor 12.Mai også er ME-dagen.

Vi er godt klar over at dette ikke er en «fagkveld om ME», men dette er en fagkveld!

Vi er godt klar over at Live Landmark kaller dette et «motivasjonsforedrag», men du forstår kanskje hvorfor det er grunn til å mistenke at hun har andre hensikter når du har sett hennes tidligere foredrag. Vi har fått bekreftelse fra sykepleiere som tidligere har vært på hennes foredrag for sykepleiere at hun snakker om sin ME historie og promoterer sin virksomhet.

Det ville være svært skadelig om sykepleiere tar med seg det som blir sagt i foredraget hennes i sin yrkesutøvelse når man møter ME-syke.

Vi vil også minne på at sykepleiere skal utøve yrket etter de yrkesetiske retningslinjene, dette er også noe NSF fronter i faget.

Yrkesetiske retningslinjer (NSF.no)
«De yrkesetiske retningslinjene for sykepleiere slår fast at grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet. Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene.»

Det vil være svært uheldig om NSF legitimerer Live Landmark ved å invitere henne som foredragsholder med hennes intensiver i form av godkjenning innad i fagmiljøet.

En annen ting, trenger virkelig sykepleiere et motivasjonsforedrag? Det er vel ingen som er så motiverte og stolte av faget sitt som sykepleiere? Dette synes vi er en mistillitserklæring til tøffe sykepleiere som har stått i det gjennom en pandemi.

Sykepleiere er allerede en gruppe som er altfor flinke å presse seg utover sine egne grenser. Vi mener da at Landmark ikke er den rette til å motivere sykepleiere. Sykepleiere trenger støtte og at man bakker dem, til å ta vare på seg selv for å kunne hjelpe andre.

Vi ønsker altså sykepleiere noe bedre enn en klapp, medfølelse eller et motivasjonsforedrag om å si «stopp» bare skjerp deg – kjør på!

Vi ønsker også at sykepleiere ikke skal gå hjem med kvasivitenskap i sekken og møte ME pasienter med en tanke om at ME er noe man bare kan slutte å «gjøre» etter et tredagerskurs i å tenke seg frisk, når realiteten er at mange har tatt veldig stor skade av dette med varig forverring.


Brevet er signert av:
1. Renate Øvreseth, Sykepleier, Jordmor, medlem i NSF og NSF Jordmorforbundet, ME-syk og tidligere pårørende som barn til ME-syk.
2. Jarnfrid Gjerdalen Nørstelien, Kvalitetsrådgiver og Sykepleier, NSF-medlem.
3. Gry Pedersen Skogland.
4. Nathalie Hofsøy, Lærer og Spesialpedagog.
5. Ellen V. Piro, grunnlegger av ME-foreningen.
6. Johanne Røise Bryn, Sykepleier, NSF-medlem.
7. Anne Lene Pedersen, Klinisk spesialist i sykepleie, NSF-medlem.
8. Marthe Almli, sykepleier med 12års erfaring ved nevrologisk avdeling.
9. Åse Gundersen, Sykepleier og NSF-medlem.
10. Reidun Øystese, Sykepleier og NSF-medlem.
11. Carel Flatland, Samtaleterapeut, ME-syk.
12. Jessica Nordstrand, Helsefagarbeider, ME-pasient og pårørende til ME-syk.
13. Ingrid Sand, Sykepleier og Diakon.
14. Siv Anita Nilssen, Vernepleier.
15. Lene Gustavsen, Sykepleier og NSF-medlem.
16. Hege Mørk Nilsson, Miljøterapeut, ME-pasient.
17. Silje P. Lauritsen, Sykepleier og NSF-medlem.
18. Liv Cecilie Hauge, ME-pasient.
19. Ingrid Røsvik, Spesialpedagog.
20. Heidi Victoria Såglund, Apotektekniker.
21. Reidun Bockelie.
22. Charlotte Opheimshaug, Sosionom.
23. Solveig B. Hanssen, Barne- og ungdomsarbeider, ME-syk.
24. Alexander Sund, Kommunikasjonsspesialist.
25. Eva Samuelsen, Sykepleier og medlem i NSF og NSF Kardiologi.
26. Annette Wiig.
27. Anne-Lise Heggdal, Dyrepleier, ME-syk.
28. Cecilie Fagerlund Andersen, ME-pasient.
29. Veronica Fagerlund Andersen, ME-pasient.
30. Eivor Fagerlund Andersen, Hjelpepleier og pårørende til ME-syke.
31. Tor Arne Andersen, pårørende.
32. Stine Brendboe Kleven, Psykiatrisk sykepleier med mastergrad i psykisk helsearbeid. ME-syk og mor til alvorlig ME-syk. Medlem av NSF siden 2000.
33. Iren Bjørkedal, ME-syk.
34. Bjørn Hansen, pårørende.
35. Malin Haugland Offerdal, Helsefagarbeider, nå ufrivillig ufør.
36. Silje Berhus.
37. Eirik Øvreseth, pårørende til ME-syk.
38. Elisabeth Jørgensen.
39. Solveig Marie Østgulen, Barne- og ungdomsarbeider.
40. Kenneth Olsen, pårørende.
41. Ingun Engelberg, Sosionom, ME-syk.
42. Kay Roger, pårørende.
43. Martin Berhus, pårørende.
44. Kjersti Hatlestad, tidligere sykepleiestudent og NSF-medlem, nå Vernepleier og pasient.
45. Anita Bakås Unhammer, sykepleier,NSF medlem, ufør pga ME.
46. Lisa Marie Johansen, helsefagarbeider. For tiden til utredning for ME.
47. Sigrid Sanne, pensjonert sykepleier, pårørende til ME-syk datter.
48. Cecilie Elvik, Psykoterapeut.
49. Hanne Ramstad, pårørende.
50. Mona Kleppe, ME-mamma og deltaker på LP-kurs i 2009. (min datter, da 17 år, er fortsatt ME-syk. Ung ufør. Ble veldig mye sykere etter LP-kurset).
51. Aurora Nedregård Devold.
52. Line Skogen, Økonomi/Regnskap, ME-syk.
53. Hanne Knutsen, Spesialsykepleier, ME-syk.
54. Hilde Nordtiller, Bonde, ME-syk.
55. Elisabeth Johansen.
56. Luna Anette Løndal, ME-syk.
57. Mette Pedersen.
58. Bente Ryan.
59. Venke Midtlien, Lærer.
60. Liss Mari Rossi.
61. Mette Holt, Apotektekniker/Sykepleier og NSF-medlem. ME-syk siden 2009.
62. Tone Sem-Jacobsen.
63. Tone Flaten, Spesial hjelpepleier.
64. Tina Kristine Hordvik.
65. Lisa Aldridge.
66. Hilde Strønen Røttingen.
67. Monica Melvold, Seniorkonsulent.
68. Janne Bengtsson Shive.
69. Herdis Enger, Førskolelærer.
70. Cecilie Constanse Andersen.
71. Kirsten Helen Sund, tidligere ME-syk og pårørende til ME-syk.
72. Therese Fuglevik, Ufør, Fibromyalgi.
73. Eva Berg.
74. Pernille Lindeman, Sykepleierstudenter, nå ME-syk.
75. Ann Kristin Fikerud, Hjelpepleier og pårørende til ME-syk.
76. Eva Therese Johnsen, Sykepleier og pårørende til ME-syk.
77. Monika Aanderaa Hansen, Barnehagelærer.
78. Anniken Braaten, ME-syk, Dyrepleier.
79. Tina Pedersen Nordal, Sykepleier, NSF-medlem og ME-syk.
80. Kristin Lyslo Pedersen, ME-syk.
81. Karin Iversen.
82. Elin Synnes, ME-syk.
83. Mariann Andresen, ME-syk med varig forverring i 2år.
84. Janne Lindblom, Sykepleier, NSF-medlem og ME-syk.
85. Rikke Røsholt, Sykepleier, NSF-medlem.
86. Unni Høgmoen, ME-syk.
87. Emilie Marie Vestad Kristiansen.
88. Kjersti Thuen, Sykepleier og Jordmor, medlem i NSF og NSF Jordmorforbundet.
89. Ruth Sjøli, Automatiker, ufør i 7år og ME-syk i 18år. Har deltatt på LP-kurs, dårlig erfaring.
90. Marit Wøhni, ME-syk i mange år.
91. Kine Athene Sjøvold Alveskog.
92. Jenny Levorsen, Hjelpepleier, ME-syk.
93. Mona Gjelstad, Sykepleier.
94. Ann Iren Åsheim, Barne/Ungdomsarbeider, ME-syk.
95. Ann-Kristin Nesfossen, Sykepleier, ME-syk i 19år.
96. Johanne Nybakk Sivertsen, ME-syk.
97. Liv Nybakk Sivertsen, Pårørende til ME-syk datter.
98. Anette Opsahl, ME-syk.
99. Ingrid Halvorsen.
100. Christine Jakhelln, ME-syk.
101. Anne Gamst Schjerven, Bioingeniør og ME-syk.
102. Pål M. Steenersen, ME-syk siden 2004.
103. Ann-Kristin Wågø, Ergoterapeut, mor til ME-syk datter.
104. Kristin Glein, tidligere sykepleier ved St.Olavs Hospital, ME-syk i 15år, nå ufør og er med i styret til ME-foreningen i Trøndelag.
105. Wenche Iversen Vikeså.
106. Katrine Aronsen Torjussen, Pårørende til ME-syk.
107. Else Oline Hernar, Spesialpedagog, søster til ME-syk.
108. Kathrine Ølversdatter Eriksen, kronisk fatigue.
109. Stine C. Homstvedt.
110. Runar Østerdahl, Anestesisykepleier, Drammen sykehus, VV.
111. Ellen Kallevik, Siviløkonom og mor til tre ME-syke barn.
112. Anne Grilstad, Ufør, ME-syk siden 2013.
113. Bjørg Bjørgen, Ufør, tidligere Hjelpepleier.
114. Ida karine Vading.
115. Torill Joramo Tjensvoll, Vernepleier.
116. Rachel Olsen, Intensivsykepleier i helsenord.
117. Anne-Lise Arnesdatter, Ufør og ME-syk.
118. Era Shizuka Bråten.
119. Pia Sander, ME-syk.
120. Kathrin Storheil.
121. Erna-Marie Hellsten.
122. Bjørg Edith Wolden, 70år, pensjonist, Ambulansearbeider 1992, Medisinsk sekretær 1999/2000.
123. Ingvild Askeland Svendsen, ME-pasient. Tidligere deltaker på LP-kurs med forverring.
124. Sabine Mertens, ME-syk i 5år.
125. Bailey L. Farstad, ME-syk i 18år.
126. Kristiina Almdalen, ME-syk siden 1999.
127. Hege Hansen, tidligere driftkoordinator, nå ME-syk.
128. Lise Lunde Brennhagen, ME-syk.
129. Lise Malin Engemyr Songe, Vernepleier med videreutdanning i psykisk helse, jobber på ME-poliklinikken som erfaringskonsulent.
130. Silja Kolberg Haugen.
131. Eirin Bakke.
132. Anita Jystad Halse, Sykepleier og ME-syk.
133. Christin Hansen, Spesialsykepleier og ME-syk i over 9år.
134. Kirsti Nevland, Sykepleier og NSF-medlem.
135. Kim Bjørn Jensen, IT Løsningsarkitekt, ME-syk.
136. Grethe Hanne Hanssen, ME-syk.
137. Tove Voldseth, Utviklingssjef, nå ME-syk.
138. Ida Haslestad Løkken, Adjunkt, ME-syk.
139. Ida Jorem Brynildsen, ME-syk og pårørende.
140. Trine-Jannike Munkvold Rovik, Sykepleier, NSF-medlem, pårørende til ME-syk.
141. Mia Fjeld, Sykepleierstudent, ME-syk.
142. Marit Hesjevoll, Spesialfysioterapeut, ufør pga. ME.
143. Gina Merethe Lintho, Sykepleier, ME-pasient.
144. Lisbeth Lykke Neteland, 6.års Medisinstudent, skrevet hovedoppgave om ME/CFS ved Universitetet i Bergen.
145. Gøril Øverli Åsheim, ME-syk og ufør.
146. Inger-Lise Grefslie, ME, pasient, jobber 50% i barnehage, 50% ufør
147. Kristin Fjæran.
148. Lena Kjempengren-Vold, pårørende og Seksjonsleder på Oslo Universitetssykehus avd. For Komparativ Medisin – Radiumhospitalet (som for det meste fokuserer på kreftforskning).
149. Ola Kjempengren-Vold, ME-syk.
150. Nila Rasanayagam, Sykepleier og NSF-meldem.
151. Heidi Hansen, Butikksjef/Interior decorator, ME-syk.
152. Frida Hovdar, Lektor, ME-syk
153. Caroline Bergman, Sykepleier, ME-syk. Har deltatt på LP-kurs.
154. Inger Tuft, tidligere Lærer/Spesialpedagog. ME-syk.
155. Liv Anne Bjurgen, Sceneinstruktør og sertifisert livsstyrketrener. ME-syk.
156. Randi Sæterdal Vik, ME-syk siden 1990, og datter på 15år med ME.
157. Siri Helene Korsmo, Hjelpepleier, ME-syk i 13år.
158. Signe Irene sandal Nikolaisen.
159. June Hugdahl, ME-syk i 6år.
160. Hanne Margarete Humblen Reke, minstepensjonister, Alvorlig ME siden 2006, diagnose siden 2010.
161. Birgitte Landmark, svært alvorlig ME-syk i 18år, sykehjemspasient. Utdannet Siviløkonom.
162. Lene Grove, Sykepleier og NSF-medlem pårørende.
163. Wenche Vargas, ufør, ME-syk siden november 2015.
164. Vegard Kjernli.
165. Eli Anne Knutsen.
166. Juliane Grav.
167. Kim Heidi Skare.
168. Frode Nyland.
169. Charlotte Rolseth, Fibromyalgi-syk og pårørende til ME-syk.
170. Siv Aspelund Blix.
171. Silje Linnea Bredal-Thorsen, Spesialpedagog og ME-pasient.
172. Torunn Røksund Jakobsen, Sykepleier og NSF-medlem.
173. Sigrid Eikeland, Anestesisykepleier og NSF-medlem, Pårørende til ME-syk.
174. Paal Andre Alveskog, Tidligere dagligvaremedarbeider, musiker, løper og toppturentusiast.
175. Ingrid Ulseth-Hansen.
176. June Nilsen, mor til ME-syk datter.
177. Anne Marie Øgaard, Førskolelærer, Bibliotekar og ME-syk.
178. Sven Ytrelid, Lektor.
179. Anette Bauer Sandtveit, ME-syk og ufør.
180. Christer Waldersnes, Miljøarbeider og ME-syk.
181. Marianne Hauan, Sosionom, ME-syk.
182. Natalia Willett, Helsefagarbeider, ME-syk.
183. Sara Nordberg, ME-syk.
184. Ellisif Floer, Vernepleier og ME-syk.
185. Marita Solheim, Helsesykepleier og pårørende til ME-syk.
186. Grete Kristin Trelsgård Nassvik, ME-syk i ca. 30 år.
187. Sigrid Danielsen, ME-syk og pårørende.
188. Sylvia van Zuiden, Ergoterapeut, ME-syk i 17år.
189. Jannike Harsvik.
190. Renate Rosseland.
191. Eva L. Evertsen, Adjunkt, Spesialpedagog, Migrasjonspedagog, Skolebiblioteket og Hjelpepleier. ME-syk i 20år.
192. Geir Berge, Vernepleier, ME-syk i 10år.
193. Vivian Kristiansen, Psykiatrisk Sykepleier.
194. Monica Pedersen, Alta.
195. Harald Eriksen, tidligere Lærer, ME-syk siden 2005.
196. Siri Haugum.
197. Gro Iren Johnsen Stenberg, ME-syk i 20år.
198. Bente Randal.
199. Stein Erik Sund, pensjonert Kommandørkaptein.
200. Kaya Wågø, ME-syk.
201. Runa Emilie Solberg, Siviløkonom, ME-syk.
202. Ragnhild Holte Moe, Hjelpepleier og pårørende.
203. Irene Qvan, Sosionom, ME-syk, har deltatt på LP-kurs.
204. Frank Raknes.
205. Pernille Wågø, Trondheim. Pårørende til ME-syk.
206. Marit Hjelsvold.
207. Astrid Lind, Barnevernspedagog og Miljøterapeut. Syk siden 2009.
208. B. Irgens.
209. Tytti Vinje.
210. Terje Bård Hansen, ME-syk siden 2009.
211. Kathrine Seem.
212. Einar Storlien, ME-syk, har deltatt på LP-kurs.
213. Bente, Spesialpedagog, ME-syk siden 2020.
214. Vilde Lepsøy.
215. Tine Viola Hasselgren Modahl.
216. Kristin Johansen Bech, ME-syk siden 2013.
217. Monica Kjøsen, ME-syk siden 2003.
218. Synnøve Mathiesen, Hjelpepleier og Vernepleier, ME-syk.
219. Siri Skorgen.
220. Siv Anita Nilssen: Vernepleier og ME-syk i 15år.
221. Randi Lund, ME-syk siden 2002.
222. Janne Lund Kjørren.
223. Hege Marie Sverdrup, Råde.
224. Mette Kerstine Boesen.
225. Kristian Sebastian Hovet.
226. Stine-Mari Grov, ME-syk i 7år.
227. Siv Karlsen, ME-syk i 38år, tidligere kontoransatt. Forsøkt LP-kurs og ble sykere.
228. Marit Eikemo Runejoarsdatter , ME-syk.
229. Stine Wiig Sørensen, datter av ME-syk og mor til ME-syk, Spesialutdannet Sosionom.
230. Poul Rydén Hansen, deltatt på LP-kurs som førte til forverring.
231. Cathrine Eide Westerby.
232. Inger Johanne Sunde, Spesialpedagog, deltatt på LP-kurs uten bedring.
233. Unn Birgitte Engelund.
234. Gry Antonsen, ME-syk siden 2011.
235. Elise Johansen, ME-syk i 7år.
236. Endre Dyrhaug, tidligere psykologistudent, ME-syk. Deltatt på LP-kurs med tilbakefall i etterkant.
237. Hanna Refsum, ME-diagnose siden 2005.
238. Brit Fougner, tidl. Administrerende direktør, ME-syk.
239. Alicja Kopecka Rio.
240. Marte Borge, Jordmor og NSF-medlem.
241. Hanne Holst, jordmor.
242. Grete Gudim.
243. Line Østgård Ottem, Psykiatrisk sykepleier og mor til ME-syk datter
244. Irene Jæger Leiknes, ME-syk, NTNU Samforsk.
245. Kine Madeleine Grindheim, Jordmor.
246. Inger Brith Odden, Jordmor.
247. Lillian Carr, Barnepleier.
248. Marianne Mathisen Mostraum, Jordmor.
249. Astrid Junker Andvik, Jordmor og pårørende til ME-syk.
250. Vivian Irene Martinussen, syk siden 2012, ME-diagnose siden 2019.
251. Sylvia Helland, Jordmor.
252. Kine Sørhaug Træet, Jordmor
253. Elisabeth Huus, Jordmor.
254. Stine Sporsheim, Jordmor.
255. Marianne Thorkildsen.
256. Hege Gulbrandsen.
257. Gabriela Luedy, Sykepleier og NSF-medlem.

 


Renate Øvreseth

Fagkvelden med "motivasjonsforedrag" med Live Landmark var like skuffende som forventet!

2022-05-13 07:49:58
Hei. 
 
Da har jeg vært på fagkveld. Motivasjonsforedraget var IDENTISK til motivasjonsforedraget "Fra press til prestasjon"
 
Se video her:
 
 
At foredraget var helt likt det gamle, viser jo at alt jeg advarte Norsk Sykepleierforbund avd. Vestland om stemte!
 
Lederen kom bort til meg før foredraget satte igang, snakket med meg, bekreftet at hun hadde sett foredraget "Fra press til prestasjon" som jeg hadde sendt henne. Igjen sier hun at Live Landmark ikke kommer til å snakke om ME. 
 
Det eneste som var nytt i foredraget var at hun byttet ut ordet ME med utmattelse. Hun snakket likevel om sykdommen sin og leste opp fra boken sin "Vekk meg når det er over - Diagnose ME". Hun snakket fortsatt om hvordan hun ble frisk på bare tre dager, eller faktisk bare etter fire timer ringte hun hjem til barna og sa hun var frisk. 

 

Live snakker egentlig ikke om ME, en alvorlig nevrologisk mutisystemisk sykdom. Hun snakker om stressresponser i kroppen og stressmestring. Kanskje hun begynner å innse det selv også? Jeg er glad Live har kommet seg ut av "ingrodde tankemønstre" som hun kaller det selv, men denne form for alternativ behandling skal overhode ikke presses på syke med ME - når det gjør så stor skade på så mange pasienter. Det er nok nå Live Landmark, det er nok nå Recovery Norge. 
 
Har dere forresten fått med dere hvordan Recovery Norge jobber? Lobbyvirksomheten som foregår? Lyving og bedrageri fra ene enden til andre. Les det her: 
 
 
Så har initiativet mitt hatt en viss påvirkning. Jeg synes fortsatt ikke det er greit å dele ut holdninger til sykepleiere om at man kan tenke seg frisk på tre dager, det er bare å ville det nok. Det er ikke greit å påstå at ME bare sitter i hodet, det er for mye biomedisinsk forskning som bekrefter noe helt annet. Denne typen holdninger har jo Tjenesten og MEg allerede avdekket at det er for mye av i helsevesenet. 
 
Jeg synes ikke at et stort forbund som NSF skal anerkjenne en som driver alternativ behandling som gjør så stor skade på mange pasienter og som har gitt mange varig forverring. Her bommer NSF Vestland helt og fullstendig. Det er rett og slett usmakelig. 
 
Det var vill hallelujastemning og manipulering av publikum jevnt over. Jeg er flau over å være sykepleier av og til når sånt som dette kan finne sted. 
 
Jeg er veldig glad for responsen til Forbundslederen til NSF, Lill Sverresdatter Larsen. Det er på tide med et kunnskapsløftet i helsevesenet. NSF er et stort forbund med sine 126 000 medlemmer, og det ville være en viktig sak å støtte økt kompetanse på ME-syke blant sykepleier. Det vil gjerne også få ringvirkninger og gangne kronikere generelt. Jeg er veldig glad for å muligens få anledning til å være med å påvirke til økt kunnskap, da jeg har en fot innafor i begge verdener - som sykepleier, som tidligere pårørende og nå også som ME-syk selv. 
 
Ønsker deg/dere en fin dag. 
 
Mvh Renate Øvreseth,
Sykepleier, jordmor,
ME-syk. 

Renate Øvreseth

Utrolig hyggelig tilbakemelding fra Forbundsleder!

2022-05-10 10:49:21

Jeg var virkelig ikke i tvil om at Lill Sverresdatter Larsen var rette damen å kontakte! 

Jeg må bare få si det, for en rå dame! Det er en utrolig hyggelig, ryddig, omtenksom, faglig sterk leder vi har i  NSF. 

Jeg vil dele med dere hennes svar. Vår kjære Lill svarer følgende:

"Når det gjelder sakens kjerne så håndteres dette av NSF Vestland.

Vi har 11 fylkeskontor, 35 faggrupper, NSF student, Rådet for sykepleieetikk samt tillitsvalgte på ulike nivå som arrangerer konferanser uten at programinnholdet godkjennes av forbundsstyret eller andre organ sentralt i NSF. Vi bestreber oss for å arrangere lærende, inspirerende og faglige arrangement som skal treffe ulike segment blant våre 126 000 medlemmer. Mye av dette arbeidet gjøres også på medlemmers dugnad. Ofte treffer vi godt, mens andre ganger kan foredrag eller program skape frustrasjon og sinne hos enkelte segment, slik jeg forstår skjer her.

Vi ønsker å lære av kritikk, og setter derfor stor pris på tilbakemeldinger.

Når det gjelder tematikken ME videre utover arrangementet på Vestlandet, så kunne jeg tenkt meg en samtale med deg for evn videre faglig oppfølging i andre kanaler."

Jeg vet jeg sa jeg skulle ha en mobilfri dag hehe, men nå er jeg bare så utrolig glad og lykkelig og måtte bare dele dette med dere!!

Det å få kunne ta del i dette er meg en stor ære. Jeg vil bidra så godt jeg kan for meg og deg og alle som er berørt av denne sykdommen. Jeg er så lykkelig, denne responsen var bedre enn forventet. 

Nå skal jeg få litt god hvile og fullstendig avkobling i noen dager.

Kjærlighet til alle dere! 

Fortsett den gode jobben med signeringer (husk å godkjenne på mail).

- kanskje vi også når politikere også! 

Tvi tvi 


Renate Øvreseth

Endring av navn på oppropet - budskapet må tydeligere frem!

2022-05-09 11:33:28

Er du enig at man ikke kan tenke seg frisk fra en alvorlig nevrologisk mutisystemisk sykdom? Lightning Process må stoppes! og skal ikke ha innpass i helsevesenet eller NAV!

Er du enig? Så bra! 

Denne kunnskapen må ut! Dette er samfunnsnyttig informasjon og kunnskap som vil gangne ME-syke, pårørende, andre kronikere og helsepersonell generelt. 

Vi vil dele med dere et åpent brev til Forbundsleder i NSF. Oppropet her er ikke ene og alene et opprop mot NSF, men et opprop mot Lightning som er sterkt frarpdet i retningslinjene.

Brevet er lagt ved slik at kunnskapen som er samlet her skal nå ut. Brevet inneholder oppdatert forskningsbasert kunnskap. 

Dette er et ønske fra oss ME-syke og pårørende om å bli hørt og tatt på alvor. Noe som er en mangelvare ifølge forskning. 

Dette er et ønske om at helsepersonell skal kunne stille forberedt med oppdatert kunnskap for å kunne ivareta ME-syk på best mulig måte. 

Dette er et ønske om at feilbehandling skal opphøre. 

Nok er nok!

Hvis du ønsker å få mer kunnskap om temaet ligger det mye god og oppdatert forskningsbasert kunnskap her med linker. Dette har helsepersonellfaglig relevans. 

Vi ønsker å nå de som kan gjøre noe med dette - politikere, ledere, helsepersonell. 

Signer og del gjerne så mye dere kan.

Tusen hjertelig takk og kjærlighet til alle våre MEdmennesker! 

 

 


Renate Øvreseth

Hvorfor denne saken er viktig å støtte!

2022-05-08 16:00:56

At det skal være så vanskelig å bli hørt som syk.

I dag ble innlegget mitt om oppropet slettet i et sykepleierforum. Jeg ble beskylt for å drive "no-platforming". Veldig ironisk, når jeg som er ME-syk ikke får uttale meg, noe som ikke er uvanlig for denne gruppen pasienter. Jeg blir så opprørt over måten jeg og mange alvorlig syke blir kneblet ved å ikke få uttale oss verken i forum eller media. Ikke bli lyttet til. Når det koster så mye. Vi blir kalt aktivister og mye rart.

Jeg trodde kanskje jeg var rapportert inn av noen i forumet som begynte å angripe meg. Jeg fikk så melding av admin at det var leit at jeg hadde blitt angrepet slik i kommentarfeltet, men at dette ikke har sykepleiefaglig relevans og derfor ikke hørte hjemme i dette forumet  Hvordan kan man si det? Når jeg som sykepleier og jordmor selv ønsker å nå ut med forskningsbasert kunnskap til mine kollegaer? 

Hvorfor er det sånn i 2022. Hvorfor ønsker ikke helsepersonell at alvorlig syke skal bli lyttet til, behandlet med respekt og bli tatt på alvor. Hvorfor ønsker enkelte ikke å støtte at syke skal få ordentlig behandling av helsepersonell med kompetanse og med riktig oppfølging.

Kan noen forstå det? 😢❤


Renate Øvreseth

SYKEPLEIER SE HER!!

2022-05-07 12:29:43

Er du sykepleier? Kanskje også medlem i NSF?

Vær så snill å les. Hjelp ME-syke, en sårbar pasientgruppe som ikke er i stand til å kjempe kampen selv. 

Signer! 

Del, del, del!! 

Vi håper å nå alle som kan være med å gjøre en forskjell, noen som kan ta kampen for oss og gjøre en slutt på feilbehandlingen som foregår.

Nå er neste steg at de skal presse dette på syke mennesker, med fare for at man mister sine rettigheter som syk hvis man ikke gjennomfører. Dobbel fare, ved at disse religiøst overbeviste (LP-tilhengerne) sier du ikke prøver hardt nok, vil det ikke nok, om du ikke klarer å bli frisk etter et tredagers kurs i "tenk deg frisk". 

ME-syke kan ikke bli friske på et tredagers tenkekurs!

Det er helt absurd at denne salgspitchen på et alternativ og karismatisk kurs får innpass i fagmiljøet. Det er IKKE greit. 

Snart har vi rundet 1000 signaturer. Jeg er sikker på at vi kan nå langt flere enn det i dette vidstrakte landet. 

Tusen takk til alle som leser!

Vis det til sidemannen, en kollega, overlegen på avdelingen, han som sitter ved siden av deg på bussen, din BPA, din pleier, din syke mamma eller pappa, dine pårørende. Send det til en politiker!

La oss håpe at det når ut til noen som kan gjøre noe med dette!! 

Signer! 

Ikke glem å dele!

 


Renate ØvresethDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...