Er du enig at det ikke er mulig å tenke seg frisk fra ME, en alvorlig nevrologisk mutisystemisk sykdom? Lightning Process må stoppes! og skal ikke ha innpass i helsevesenet eller NAV!

Er du enig at det ikke er mulig å tenke seg frisk fra ME, en alvorlig nevrologisk mutisystemisk sykdom? Lightning Process må stoppes! og skal ikke ha innpass i helsevesenet eller NAV! / Kunngjøringer / For de som ønsker mer informasjon om hva Lightning Process er og hvorfor det ikke er bra for ME-syke og hvilke dårlige holdninger det opprettholder hos helsepersonell / Kommentarer

No messages
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...