La bygdene leve,bevar Brekken- og Glåmos oppvekstsenter!

Kommentarer

#601

Vi skal styrke utkant Norge og ikke legge ned distriktsskolene . Dette er feil politikk .

Bente Stinnerbom (Stjørdal, 2020-10-24)

#602

Jeg har familie på Brekken

Christina Revold (Oslo, 2020-10-24)

#603

Vi behøver bygdesamfunn i Norge. Alle kan ikke bo i store byer.

GroWenche Pettersen (Oslo, 2020-10-24)

#605

Glåmos betyr mye for meg og min familie.

Jon Tore Knoff (Tørberget, 2020-10-24)

#606

Jeg støtte dem så klart. Dem familien få føler trygghet ved skolevei med kortvei hjemmefra.

Kari Gåre (Haltdalen, 2020-10-24)

#608

Det er helt avgjørende for små bygdesamfunn å ha bhg -og skoletilbud i nærmiljøet 😊

Berit Kristin Hov (7298 Budalen, 2020-10-24)

#610

Saken er viktig for meg.

Jørn Prøsch (Brekken, 2020-10-24)

#615

Jeg signerer fordi det er viktig for de minste barna ;
- å gå på skole i nærmiljøet
- opparbeide sosial tilhørighet /trygghet i/med nærmiljøet
- å være i nærmiljøet om de blir syke
- grei/ trygg skolevei, ikke for lang transport med buss
- utflukter/turer i nærmiljøet med barn fra nærmiljøet
- foreldre kan evt samkjøre til turer mm.
- mer

ingrid Viken (Malvik, 2020-10-24)

#621

Støtter bygdefolket i Brekken!

Berit Helland Wold (Trondheim , 2020-10-24)

#628

Jeg bor i Vika og vil at vi kan bevare vår levende bygder i region.

Janet Osborne (Vika, 2020-10-24)

#629

Levende bygder..

Kim Are Sellæg (Helgådal, Verdal, 2020-10-24)

#633

Vil at skola skal bevares og ha ei fortsatt levende bygd.

Sara Bransfjell (Brekkeb, 2020-10-24)

#635

Det er nødvendig å opprettholde småskolene for å bevare lokalsamfunnet, som Brekken og Glåmos.

Lars Valseth (Røros, 2020-10-24)

#643

Jeg tror de totale økonomiske kostnadene kommer på et senere tidspunkt når man stenger ned små lokalsamfunn - ved å flytte ungene til andre skoler.
Konsekvensutredning for lokalsamfunnet og bosetting for fremtida bør egentlig bli vurdert godt og nøyaktig før man tar så store inngrep i livene til mange.

Mariann Buås-Hansen (Røros , 2020-10-24)

#653

Jeg er sikker på at levende bygder betyr mye for hele Røros Kommune! Ingen skole vil i bygene vil føre til en sakte død for bygdene.

Tove Iren Gløtheim Ryttervoll (Aursunden, 2020-10-24)

#667

Bygdene må få leve trenger ikke sentralisering

Jan Haugen (ÅLEN, 2020-10-24)

#684

Er opptatt av levende samfunn. Har hytte ved Aursunden og vil gjerne ha folk rundt meg. Uten skoler dør både Brekken og Glåmos ut.

Laila Ryttervold (Frogner, 2020-10-24)

#693

Røros trenger bygdene! Har ikke kommunen som mål å ha befolkningsvekst? Hvor mange flere barn er det plass til på Røros skole? Og hvor mange flere kan bo i Røros sentrum? Røros kommune må heller ha fokus på vekst enn nedbygging!

Thu Sandbakken (Røros, 2020-10-25)

#696

Skole er viktig å ha i grender for å kunne ha mulighet for tilflytning til bygd. Hva er Norge uten alle de små sjarmerende bygdene sine? Det blir er sjeleløst samfunn og krevende for de som velger å bo utenfor sentrum. Jeg ser på dette som kapitalisme i verste forstand. Jeg håper at trivsel, trygghet og stolhet over å være fra bygda, skal rulere over behov for pengeinnskrening der det burde finnes andre løsninger. Ta vare på grendaskoler og ta vare på de familiene som velger å bo utenfor sentrum!

Ane Ingeborg Sorken (Glåmos, 2020-10-25)

#700

b

odd ridal (Røros , 2020-10-25)

#702

Nedleggelse av vel fungerende skoler i bygdesamfunnene er en feilslått og kontraproduktiv politikk som leder til utarming og fraflytting.
Jeg vokste opp i et Norge der god distriktspolitikk var et bevisst valg for at hele landet skulle leve.
En nedleggelse vil også lede til at elever får lange skolereiser til større enheter, noe som er forkastelig rent psykososialt.
Dette er gammel og godt dokumentert kunnskap!

Bjørg Kverneng (Stockholm, 2020-10-25)

#710

Vi trenger bygdene!

Janne Sæterhaug (Glåmos , 2020-10-25)

#715

La bygdeskolene leve!!

Gøril Skjefte (Ålen, 2020-10-25)

#716

Jeg har min familie i Brekkenområdet. Selv eier vi fritidsbolig der, og deltar aktivt i lokalmiljøet.

Liv Aastad (Buvika, 2020-10-25)

#717

Dette betyr et være eller ikke for Brekken.

Jan helge Tronsaune (Brekken, 2020-10-25)

#719

La utkantene leve, ikke tvinge folk å flytte til tettbygde strøk. Uten skoler og barnehager i bygda får ikke ungdommen noe valg og slik vil vi IKKE ha det

Anne Rustad (Brekkebygd, 2020-10-25)

#724

Bygdene må bevares!

Solveig Fjorden (Trondheim , 2020-10-25)

#733

Jeg signerer, fordi jeg støtter bygdasamfunene

Oliver Skott Kløften (Røros, 2020-10-25)

#742

Jeg vil at skolene , SFO og barnehagene skal bestå på Glåmos og i Brekken, ellers dør bygdene ut.

Bente M Dragsten (Glåmos, 2020-10-25)

#744

Jeg signerer fordi jeg er fra området og vil at barn skal få gå i skole og bhg i bygda si.

Rebecca Hansen (Stjørdal, 2020-10-25)

#752

Skjerpings!!!!!

Bjørn Nyland (Trondheim, 2020-10-25)

#754

Å bestemme att skolan i Glåmos å Brekken ska legges ned e d såmmå som å bestemme att bygdan ska dø ut,tragisk rett å slett.

Arnstein Nilsgård (Glåmos, 2020-10-25)

#758

Hva blir Røros uten levende bygder i kommunen ????

Lusie Skott (Røros, 2020-10-25)

#781

Vi må ha ett aktivt bygde Norge.

Stig Kirkhus (Ålen, 2020-10-25)

#784

jeg bor i ei bygd selv!

Stine Mari Storrø Olsen (Haltdalen , 2020-10-25)

#786

Vi må ha levende bygda sjøl i Rørosområdet. Å kjøre unger 7-8 mil for dagen t å frå skole pr dag er d barnevennlig?? Tru itj komuneadm ha villa kjørt d kvar dag heller. Røros komune stoppe itj på Sjøbakken eller Gullikstad

Arnfinn Sundt (Feragen, 2020-10-25)

#787

Bygdan må leve og skolen er viktig!

Kari Grotdal Brænd (Rørod, 2020-10-25)

#796

Man må ta vare på lokalsamfunnet

Tobias Greni (Haltdalen , 2020-10-25)

#800

Vi trenger levende bygder.

Anne-Lise Lysgård (2540 Tolga , 2020-10-25)