Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Redd de private Barnehagene i Stjørdal

  Driftstilskudd for private ordinære barnehager i Stjørdal kommune 2020 Regjering og kommuner har et ansvar for både kommunale og private barnehager – et ansvar for å finne likeverdige løsninger som alle barnehagene kan leve med. De vedtatte satser for 2020 er satt så lavt at de skader de private barnehagene. Skadevirkningen er så alvorlig at noen blir nødt til å stenge, andre må ta opp lån til drift og samtlige går med underskudd. Dette er konsekvenser av forhold som våre barnehager ikke har k

Laget: 2020-02-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 75 75
Forrige måned 75 75

Vi som vil ha tilbake buss nr 6 til Flatåsen

Håper alle som ønsker buss nr 6 tilbake til Flatåsen vil signere 

Laget: 2020-01-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 628 628
Forrige måned 72 72

Gjenninnfør straffelovens paragraf 105 som forbyr politikere å lyve til sine velgere

Stortinget må snarest og uten tap av tid vedta å gjenninføre straffelovens gamle § 105. Paragrafen ble fjernet for 10 år siden, da den ble regnet som en sovende paragraf. Men den politiske retorikken fjerner seg mer og mer fra de realiteter som oppleves på grasrotnivå, bruken av PR konsulenter, politisk reklame og regelrett løgn fra politiske partier rundt viktige saker, gjør det viktig å innføre konsekvenser for de skyldige. Det kan ikke lenger være en politikerrett å lyve sine til sine oppdrag

Laget: 2017-12-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6005 5878
Forrige måned 69 68

Vi som er FOR privat oppskytning av fyrverkeri landet over!

Hva er en nyttårsfeiring for dere uten privat oppskytning mellom 18:00 og 02:00? Hvorfor forby en utrolig lang tradisjon?.. viktigst av alt : Fyrverkeri kan ikke gå galt om alle forhåndsregler er tatt, regler og bruksanvisninger er fulgt! JEG OPPFORDER ALLE SOM ER FOR PRIVAT OPPSKYTNING AV FYRVERKERI TIL Å SIGNERE!

Laget: 2019-01-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 848 819
Forrige måned 68 68

Strengere straffer for vold og overgrep

Vi ser at dagens straffenivå når det kommer til overgrep mot barn er svært lav. Denne uka ble det feks nedlagt påstand om 4 års fengsel for nedlasting av over 18 millioner bilder og filmer med overgrepsmateriale av barn. Straffen vil mest sannsynlig bli lavere, og den egentlige maks straff for oppbevaring av overgrepsbilder er kun 3 år. Hvis man ser på paragrafen som omhandler grooming er straffen i dag på maks 1 år. Det samme gjelder seksuell krenkende adferd. Når vi samtidig ser at det hver mn

Laget: 2019-11-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 5833 5787
Forrige måned 62 62

Fysioterapi og legetjenester på Drag

dette oppropet er et tilsvar på Hamarøy kommunes spørretime i Kommunestyret. vi mener at det burde opprettes en egen stillingshjemmel for fysioterapi tilrettelagt på Drag. det skal finnes tilrettelagte lokaler.  Oppropet belyser også at det er behov for stedlige leger på Drag legekontor. 

Laget: 2020-01-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 104 104
Forrige måned 59 59

Opprop for et bedre busstilbud i Tromsø!

Det er mye fint å se fra bussetet! Post gjerne ditt beste bussbilde i Facebookgruppa "Bedre busstilbud i og rundt Tromsø"! La Tromsø få et busstilbud som er en by verdig! I dag er rutetilbudet utilstrekkelig, både for de som bor tredve minutter fra byen, og for de som vil ut og oppleve Tromsøs vakre omgivelser (se https://nordnorskdebatt.no/article/busstilbud-ikke-en-tromso-verdig). Sporadiske avganger uten korrespondanser, lange omveier i urbane boligstrøk og midtveis bussbytte med lange planla

Laget: 2020-02-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 108 107
Forrige måned 58 57

Nei til datasenter/industri på Kvernaland

Nei til massiv bygging av datasenter/industri rett utenfor husveggen vår! Ja til bevaring av matjord, utmark, turområder, livsgrunnlag for dyr og insekter.  Ja takk til at våre folkevalgte bryr seg om innbyggerne sine og ikke bare har pengebriller på.  Kvernaland ligger sentralt i utkanten, med arbeidsplasser i ok avstand, vi trenger ikke å mures inne av industri. 

Laget: 2020-02-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 215 214
Forrige måned 58 58

Ja til fortsatt legevakt i Klepp og Time

Dette er ei underskriftkampanje for å BEHOLDE Klepp og Time legevakt ! Legevakttjenesta er noko ALLE i alle aldera plutselig kan få bruk for! Det er mange som ønskjer hjelp når akutt sjukdom og ulykker skjer! Då vil vi ha den lokalt! Ver med å gje di støtte! Er vi mange nok må politikerene høyre på oss.

Laget: 2019-12-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 3287 3276
Forrige måned 57 57

JA til tokjønnsmodellen - NEI til radikal kjønnsideologi

JA til tokjønnsmodellen NEI til radikal kjønnsideologi  - Et opprop til politikerne på Stortinget og til den norske befolkning om å stadfeste at det kun eksisterer to kjønn, mann og kvinne. Dette oppropet sier JA til to-kjønnsmodellen og NEI til at radikal kjønnsideologi skal implementeres i barnehager, skoler og i samfunnet som helhet. Våre barn og samfunnet for øvrig skal ikke måtte utsettes for den radikale politiske agendaen til Foreningen FRI ved helhetlig innføring av deres opplæringsopple

Laget: 2019-11-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 19739 19391
Forrige måned 56 54Facebook