Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ja til ny sti mellom Krokbekken og Jørnlia!

Kampanjen er opprettet for å vise hvor stor interesse det er for å fortsatt ha en gangsti mellom Krokbekken og Jørnlia. Stien som har vært der i ørten år er nå avstengt. Vi mener at kommunen må ta ansvar da Krokbekken Panorama har ført til mye større ferdsel der. Vi har full forståelse for at huseier nå har stengt av stien. Alle underskrifter vil bli overlevert til Målselv kommune!

Laget: 2020-08-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 152 150
Forrige måned 127 126

Fjern filmen CUTIE fra Netflix

Vi vil at Netflix tar ansvar i kampen mot barneporno, og krever derfor at de fjerner den nye filmen Cuties - som fremmer nettopp sexifisering av barn.   I det vår bevissthet om menneskehandel øker, med sex og seksuelle overgrep på barn, må vi også stå sammen i å avslutte ALLE former for dette. Et viktig bidrag i denne kampen er å kansellere filmer og show som utnytter våre barn.    Filmen Cutie viser barn kledd provoserende, seksuell dans og den er vurdert for VOKSNE SEERE! Den har aldersgrense

Laget: 2020-08-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 160 158
Forrige måned 127 125

Nå må KS stå opp for sykepleierene i kommunen

Nå er det på tide at vi roper ut! Det er på tide at vi får lønn for den jobben vi gjør innen den kommunale sektoren. Vi krever at vi på lik linje skal få betalt  for den jobbe vi gjør, både i form av lønn, tillegg og for å stå i risiko for smitte av covid 19. Vi behandles som annenrangs sykepleiere slik det er nå.  Vi kan nekte å jobbe overtid, og ja det er vanskelig å forlate jobb når det koker rundt deg og det egentlig burde ha vært flere på jobb - men er det vår jobb å ha nok folk på jobb? Ne

Laget: 2020-04-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 962 960
Forrige måned 113 113

Folket sitt nei! Hjelp oss å redde dei mest ikoniske og spektakulære områda på Vestlandet og Nord-Vestlandet!

Kampen som vi no kjempar for å bevare Stadlandet, Bremanger, Runde, Mørekysten, Haramsøya og Dalsbotnfjellet mot rasering frå vindkraftutbygging, handlar om noko meir enn berre ein kamp for lokal natur. Nettopp difor er dette så viktig! Det handlar om det som går tapt av vår unike naturarv og kulturhistorie. Men det handlar også om korleis sentrale styringsorgan verdset landskap, naturmangfald og artsrikdom. Det handlar om kva som vert rettferdiggjort i konsesjonsprosessar i statlege forvaltning

Laget: 2020-04-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 19440 19161
Forrige måned 112 111

NEI til rasering av bomiljøet på Halmstad

NEI til rasering av bomiljøet på Halmstad.   NEI til rasering av Goen skog - vårt rekreasjonsområde. NEI til etablering av togparkwring på Halmstad. Gon er et av fire steder i mossedistriktet som er foreslått som plassering av togparkering, og alternativene er nå ute på høring. På Halmstad kan anlegget bli liggende i et boligområde hvor det nå står nybygde bolighus, hvor det er regulert for over 400 boenheter.

Laget: 2018-10-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 266 266
Forrige måned 110 110

Gratis Tannlege

Tannlege bør være gratis i Norge, på lik linje med fastlege. Enig? Signer da vel :)

Laget: 2020-08-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 123 122
Forrige måned 102 101

Bevar Kallumjordet til videre matproduksjon! Nei til omregulering.

Bevar Kallumjordet til videre matproduksjon!  Nei til omregulering og RASERING av kulturlandskapet! Litt historikk/ fakta:   Block Watne, (OBOS) har kjøpt opp jordet og de ønsker å avvikle dagens matproduksjon og benytte arealet til boligbygging.    Området er blitt kultivert i generasjoner og  består av førsteklasses matjord   De klimatiske forhold for jordbruk er maksimale – det kan, ved dyrking av enkelte grønnsaker, tas ut 2 avlinger pr år  Det er beregnet at man kan høste 500 kg matkorn pr

Laget: 2020-05-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 296 295
Forrige måned 94 94

Ja til flere skulebusser mellom Osøyro og Fusa VGS!

Som osing og elev på Fusa VGS som pendler hver dag, har jeg måttet ta fulle busser til og fra skolen. Hver dag må flere elever stå som sild i tønne, og det er umulig å opprettholde 1 meters avstand slik det skal være i henhold til smittevernsregler. Slik det er nå, er det rett og slett ikke nok seter på bussen og flere elever blir stående hver dag på begge sider av fjorden. På sitt verste har det vært 10+ stående fra Venjaneset til skulen, og derfor er det helt tydelig at det må settes opp ekstr

Laget: 2020-08-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 92 92
Forrige måned 91 91

Fjern «Rasismeparagrafen»!

Straffeloven § 185, den såkalte rasismeparagrafen, omhandler «diskriminerende eller hatefulle ytringer». Paragrafen henviser til subjektive begreper som «hat», «forhånelse» og «ringeakt» som ingen presist kan definere. Lovteksten er så vagt formulert at det i realiteten er umulig å vite hvilke ytringer den kommer til å ramme. Denne uklarheten skaper en fundamental usikkerhet om hvor ytringsfrihetens grense går. Problemet tilspisses av lovanvendelsen. § 185 som ble innført for snart femti år side

Laget: 2019-06-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 4397 4283
Forrige måned 89 87

Steng grensa nå!

STENG GRENSA NÅEtter at grensa mellom Norge og Sverige åpnet ser vi økning av koronasmitte på både norsk og svensk side. Regjeringen må sette smittevernet og helsa til både nordmenn og svensker foran tilgang på billig vin og bacon. Vi har ingen tid å miste. Steng grensa nå!

Laget: 2020-08-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 82 82
Forrige måned 82 82Facebook