JA til Drøbak skole!

Frogn kommune går langt i å antyde at Drøbak skole kan legges ned når rådmannen holder fast ved å redusere antall barneskoler i Frogn. I tilfelle vil 1/4 av byens barn miste nærskolen sin! Forslaget skal til nok en politisk behandling i kommunestyret 28.mars 2022. Vi må stå imot, og sammen vise at Drøbak skole har livets rett! 

Drøbak er først og fremst et fantastisk sted å bo, og skolen som bærer byens eget navn MÅ bestå. Barna i Drøbaks sentrumsnære områder har rett til en nærskole med kort skolevei og et trygt miljø! 

Drøbak skole har en perfekt plassering for en skole. Den ligger sentralt i en skolekrets som i dag rommer hele 270 skolebarn, ligger tett på aktivitetsområdene Frognhallen og Seiersten stadion, svømmeanlegget på Bølgen og Seierstenmarka, og ved knutepunktet for kollektivtransporten i byen.

Forslaget kan ende i en dramatisk avgjørelse for barnefamilier som bor i eller som tenker å flytte til Drøbak sentrum og Drøbak nord, og står i grell kontrast til kommunens ønske om å framstå som attraktiv å bo i og flytte til. 

6- åringer med 4 kilometer skolevei midt i en by er uhørt, og bør få flere enn oss barnefamiliene til å reagere. Færre skoler og større skolegrenser vil føre til at mange barn mister muligheten til å gå og sykle til skolen. Økt skyss og dermed trafikk til og fra skolene er dermed ikke til å unngå, både av de med rett til buss på grunn av den lange skoleveien, og av foresatte som vil følge barna sine. 

Forslaget om å legge ned en barneskole kommer på bakgrunn av en ufullstendig utredning kommunen selv har publisert; “Barnehage- og skolebehovsanalyse - utkast som grunnlag for diskusjon”. Utkastet viser til forskning og relevant kunnskap om skolestørrelse og hvilke faktorer dette påvirker, som læringsmiljø og økonomi. Kunnskapen i rapporten gir liten grunn til å være bekymret for økonomiske utfordringer knyttet til skolestørrelse, verken nå eller med den antatte nedgangen i antall skolebarn i kommunen. Den gir dessuten liten grunn til å være bekymret for Drøbak skoles faglige nivå, læringsmiljø, sosiale miljø, lærernes kompetanse eller lærernes faglige miljø. Likevel synes denne rapporten å gi rådmannen det kunnskapsmessige grunnlaget for å legge ned skolen.

Det vil være både feil og uetisk overfor barna som skal vokse opp i byen vår å ta fra dem nærskolen deres. Det vil være feil og uetisk overfor lokaldemokratiet å legge ned en barneskole på dette uklare grunnlaget, framfor å utrede hvilke løsninger som faktisk kan gi en mer kostnadseffektiv og attraktiv grunnskole i Frogn.

Drøbak har ingen nærskoler å miste. Drøbak skole må bestå.  

Skriv under på denne kampanjen for å vise at også du sier JA til Drøbak skole! Underskriftene vil overleveres politikerne i forkant av den politiske behandlingen i kommunestyret. 

https://www.amta.no/gar-til-kamp-drobak-blir-et-sted-for-kun-en-aldersgruppe/s/5-3-1168343

https://www.amta.no/komisk-skolestruktursak-vil-frogn-kommune-bytte-barnas-fremtid-mot-luksusleiligheter/o/5-3-1167433

 


På vegne av barn i Drøbak skoles skolekrets; deres foresatte.     Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg På vegne av barn i Drøbak skoles skolekrets; deres foresatte.  fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...