Sist signerte opprop

Nei til enda et kutt i stønadsnivået til glutenfritt kosthold

Regjeringen vil kutte i stønaden for fordyret kosthold, igjen. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endrer-stonadsnivaet-til-glutenfritt-kosthold/id2671741/ Dette oppropet er laget for å markere at nok er nok.  En tankevekker skrevet av Caroline Myrdal: "I Norge har vi et fantastisk system som gjør at om uhellet treffer så får vi medisiner til barna våre gratis. Vi tar det som en selvfølge at det skal være sånn. Det er en av grunnene til at flere enn meg betaler skatt med glede. Det er med på å

Laget: 2019-10-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 9115 9059

Nei til utbygging på Sirkustomta.

Nome kommune legger frem forslag om å legge heile eldreomsorgen i lundedelen inn i et bygg. De ser for seg at Sirkustomta er et godt tomtevalg.  mange er uenig i det. Ved å stemme nei er du med på å vise våre politikere at vi står sammen om å verne Sirkustomta for fremtiden. 

Laget: 2019-12-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 133 133

Fastleger skal ikke nekte abort

KrF, Høyre og FrP har gått sammen om å innføre fastlegers rett til å nekte å henvise pasienter som trenger abort, assistert befruktning eller hormonprevensjon. Å henvise pasienter er en del av en fastleges jobb, og ikke noe man bør kunne reservere seg mot. Pasienter i en vanskelig situasjon skal ikke måtte føle seg dømt av legen sin.Hvis du som fastlege ikke klarer å henvise en pasient som trenger hjelp så er du på feil arbeidsplass.

Laget: 2013-10-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 5584 5471

Nei til KRLE!

Sekulær og livssynsnøytral religionsundervisning er den eneste fornuftige løsningen for norsk skole. Vi, de undertegnede, gir herved beskjed til den nye regjeringen at vi har skjønt hva Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen mente. Vi har skjønt det dere ikke forsto. Det er en klisjé at de som ikke kjenner til historie er dømt til å gjenta feilene i den. Er det allikevel for mye forlangt at regjeringen skal kunne huske tilbake til 2007? Del dette oppropet med #KRLEniks   Twitter: https://twi

Laget: 2013-10-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 19500 19207

Ikke ta fra oss muligheten til å bli drømmelæreren!

Som lærerstudenter ved Høgskolen i Telemark(HiT), ser vi med svært kritiske og bekymrede øyne på Kommunesektorens organisasjon(KS) sitt forslag til ny arbeidstidsavtale. Avtalen som innebærer at lærere skal være på jobb fra 08.00-15.30 og ikke jobbe noe utover dette vil først og fremst gå utover elevene. Dette er ikke noe vi støtter da vi har sett hvor viktig det er med underveisvurderinger, planlegging fra dag til dag og ikke minst viktigheten av å kunne justere underveis i hverdagen da det oft

Laget: 2014-01-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 125 125

Folkeaksjonen BEVAR ASKER

  Ingen kommunesammenslåing uten folkeavstemning         Asker er Norges 11. største kommune – stor nok til å kunne drives forsvarlig med faglig gode tjenester Tilhørighet, nærhet, lokaldemokrati – kort avstand mellom innbyggere og folkevalgte     I juni skal kommunestyret i Asker ta stilling til hvorvidt kommunen fortsatt skal være en selvstendig kommune, eller om den skal slås sammen med en eller flere av nabokommunene Bærum, Røyken og Hurum. Det er mange i Asker som mener at Asker bør fortse

Laget: 2016-03-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 869 863

Opphev tvangssammenslåing av Hamarøy og Tysfjord vest

Vi som skriver under dette er innbyggere i Hamarøy som ønsker omgjøring av Stortingets vedtak om tvangssammenslåing av Hamarøy kommune og Tysfjord kommunes vestside.  Hamarøy hadde folkeavstemming om kommunesammenslåing våren 2016.  Flertallet ønsket at Hamarøy skulle bestå som egen kommune. Alternativet var sammenslåing med flere kommuner i Indre Salten, eller blank stemme. Sammenslåing med Tysfjord alene (hele eller delt) var ikke et alternativ. Vi som skriver under mener derfor at resultatet

Laget: 2018-01-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 45 45

NEI TIL KOMMUNE OG FYLKESSAMMENSLÅING!

Vi kan ikke sitt stilltiende å se på at Jan Tore Sanner og Regjeringen bryter grunnloven ved å kreve kommune og fylkessammenslåing. Kommunesammenslåing er et direkte brudd på Grunnlovens §49!Fylkessammenslåingen er direkte brudd på Grunnlovens §§57 og 59. Samtlige at disse tre lovenen er for å sikre lokal råderett og nærhet til distriktene.  VI I Folk mot Kommune- og Fylkessamenslåing kan ikke se på at Sanner bryter loven, og derfor starter vi denne underskriftkampanjen MOT Sammenslåing og Mot B

Laget: 2017-02-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 11 11

Digitalisering i barne- og ungdomsskolene

«Heftig og begeistret» i digital skolepolitikk Kommunepolitikere har de senere årene bidratt til en nærmest ukritisk utrulling av nye digitale læringsverktøy i skolen, med anskaffelse av både iPad og Chromebook. Vi vet nå at denne utrullingen har skjedd på en umoden måte, helt uten en tilfredsstillende plan eller kompetanse, med konsekvenser som aldri har vært diskutert eller forsket på. Våre barn, helt ned til 5-6 års alder, er prøvekaniner i et gigantisk teknologisk og pedagogisk eksperiment s

Laget: 2019-09-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 17 17

Nei til tvangsslakt av dyr som har det godt

Merete Støvring har gått til sak mot Mattilsynet etter at hun ble ilagt aktivitetsnekt på gården sin i Ler i Trøndelag. Nylig tapte hun saken i tingretten og fikk samtidig avslag på begjæring om midlertidig forføyning. Det betyr at Mattilsynet i verste fall kan hente alle dyrene og sende dem til slakt eller omplassere dem til intensive systemer der de ikke får utløp for sine naturlige behov.   Det er ingen dyr som lider på gården til Merete. Tvert imot har dyrene det langt bedre enn de flest

Laget: 2019-07-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 41 38

STOPP VRAKING AV 350 KRONERS GRENSEN

Skriv under og krev at norske myndigheter stanser vrakingen av 350 kr grensen. Uten 350-kronersgrensa får vi følgende regnestykke etter handel: 12,38 kroner for varen/frakt+ 3,10 kroner i moms+ 158 kroner i fortollingsgebyr= 173,48 kroner Slik vil vi jo ikke ha det!

Laget: 2019-02-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 3426 3353Facebook