Mest populære underskriftskampanjer dette året

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Røyrledningane må ikkje få øydelegge nordre Øygarden!

Gassco har bedt kommunen å innføre midlertidig byggestopp i ei sone på 420 meter langs gassrøyra som går frå Kollsnes til Sture, etter nye undersøkingar viser økt risiko langs røyra. Tidlegare har det vore byggjeforbod i ein sone på 25 meter.   Den umiddelbare konsekvensen av dette er at om lag 100 nye planlagte boliger i Breivik og på Tjeldstø ikkje vil kunne byggast. På sikt vil dette svekke Tjeldstø som lokalsenter i kommunen, og dermed også alle bygdene frå Oen til Hellesøy. På sikt kan det

Laget: 2022-03-03 Statistikk

STOPP boligutbygging i Røkebergskauen!

I forbindelse med ny kommuneplan for Øvre Eiker (2022–2033) er det blitt foreslått at et stort område på Røkeberg i Vestfossen kan reguleres for boligbygging og gi plass til 500 (!!!) boliger.   Dette vil ramme oss som allerede bor på Røkeberg og er ivrige brukere av skauen, og mange forteller at dette tar nattesøvnen fra dem. Røkeberg kultur- og naturbarnehage og Møllefossen barnehage rammes også av disse planene, for deres turområder (Engatoppen og Tumletoppen) ligger i eller tett opptil områ

Laget: 2022-05-03 Statistikk

Vi som sier NEI til oppdrettsanlegg strekningen Batnfjordsøra til Kvalvåg

Dere som er enige i at det IKKE skal være noe fiskeoppdrett her i vårt nærområde, Batnfjorden - Bergsøyfjorden vennligst undertegn dette oppropet.

Laget: 2022-05-02 Statistikk

Gangvei mellom Nakkerud og Tyristrand (Ringerike Kommune)

Tyristrand og Nakkerud ligger 5 km fra hverandre og er senter og boligområde. Riksvei 350 forbinder stedene og er eneste vei som kan brukes av myke trafikanter (gående, syklende) mellom disse. Kravet om en sikker vei for disse har lenge vært fremmet fra folk i området, men har ikke blitt vurdert seriøst av myndighetene. I løpet av de siste to ukene av februar 2022 har fylkets veivesen satt opp autovern flere steder på riksvei 350 mellom Tyristrand og Nakkerud. Dette er gjort på strekningen Burud

Laget: 2022-03-25 Statistikk

La kiosken på Vollen stå!

Kiosken på Vollen i Horten har stått på omtrent samme sted i 30 ÅR. Nå vil Kulturarv fjerne den. Ja til bevaring/plassering av Kiosken på Vollen.  Det er også kultur. 

Laget: 2022-01-25 Statistikk

Nei til torskeoppdrett i Sunndalsfjorden ved Mjølkill og Grova

Nei til torskeoppdrett i Sunndalsfjorden ved Mjølkill og Grova Gadus gruppen (Nordmøre Torsk AS) har møtt mye motstand angående torskeoppdrett i Ålvundfjord. Nå har de kommet med en ny søknad for å opprette et torskeoppdrettsanlegg ved Mjølkill og Grova i Sunndalsfjorden. Anlegget er planlagt med åpne merder - 16 bur i to rekker, samt forflåte. Biomasse 3500 tonn. Vi mener planene må stoppes fordi det medfører stor risiko for skade på naturmangfoldet og økosystemet i Sunndalsfjorden. Anlegget v

Laget: 2022-03-05 Statistikk

Politikere – besinn dere i utbyggingssaken på Vikhammer

Denne underskriftskampanjen er lagt ut av Leif Strøm og Jan Holm i Facebook-gruppen Nei til blokker – BEVAR matjorda på Vikhammer Den 31. januar skal utbygging av Nedre Vikhammer behandles av kommunestyret i Malvik.  –     Mange er imot utbygging, spesielt på matjorda.–     Mange er imot deler av utbyggingen.–     Mange reagerer på oppsetting av en «berlinmur» mot sjøen og tap av utsikt og miljø–     Flere ønsker barnehage, men reagerer på andre deler av utbyggingsplanene.  På bakgrunn av dette

Laget: 2022-01-26 Statistikk

Opprop mot utvidelse av Østbø AS avfallsanlegg i Bodø sentrum

Opprop mote Østbø AS sin planlagte utvidelse av avfallsanlegget på Langstranda   Viser til søknad datert 25.11.2021, samt tilhørende høring av søknad datert 14.12.2021 med referanse 2021/8026. Hvorfor skal en legge et avfallsanlegg midt i en by, hvor det eksisterer store planer om byutvikling med referanse til «Ny by, ny flyplass»? Dette hører ikke hjemme! Er det avfallsanlegget som skal være cruiseturistenes første møte med byen vår? I så måte burde Østbø AS fremfor utvidelse av anlegget – ett

Laget: 2022-01-21 Statistikk

#bondeopprør

Støtter du oss? Signer og del oppropet. Vi roper ut til alle dere som verdsetter norsk trygg mat. Forbrukere, bønder, ansatte i foredlings- og leverandørindustrien, familie og slektninger av norske bønder, kort sagt hele det norske folk.Norsk landbruk slik vi kjenner det er i fare for å bli utradert, og det skjer fortere og fortere hvert år. Vi må tørre å ta ansvar og snu utviklinga før det er for sent. Oppropet under er skrevet av 5 unge bønder som har satset på ei framtid som matprodusenter.

Laget: 2021-04-15 Statistikk

Underskriftskampanje mot uetisk avl av familiedyr

Ærlig talt - nei til uetisk avl av familiedyr!   Til: Landbruks- og matdepartementet   Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å stanse den uetiske avlen som skjer med tusenvis av familiedyr i Norge hvert år. Ifølge dyrevelferdsloven §25 er det ulovlig å bevisst avle frem individer med dårlig helse. Likevel skjer dette hver dag, ofte fordi vi mennesker stiller urealistiske krav til dyrets utseende. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker med denne underskriftskampanjen å synliggjøre behovet for at Mattilsynet utar

Laget: 2018-09-13 Statistikk