Mest populære underskriftskampanjer de siste 24 timene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Føkk skolegudstjenester!

Vi i Humanistisk Ungdom vil få slutt på skolegudstjenester. Inspirert av Martin Luther har vi kommet opp med 6 teser som forklarer hvorfor: Tese 1. Religiøs utøvelse tilhører fritiden Tese 2. Skolegudstjeneste er ekskluderende  Tese 3. Forkynnelse i skolen er feil Tese 4. Barn bør ikke forskjellsbehandles basert på foreldrenes livssyn Tese 5. Man kan besøke kirka på fritiden Tese 6. Offentlige tilbud skal være nøytrale, ikke favorisere en religion eller ett livssyn

Laget: 2020-10-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1144 1137
24 timer 19 19

Vær med oss i kampen for gratis briller til barn!

Mange familier får en ekstra økonomisk belastning fordi barna trenger briller. Sånn skal det ikke være. Vær med oss i kampen for at staten skal gi gratis briller til barn. Blindeforbundet krever at: Alle barn og unge opp til 18 år med behov for briller eller linser skal få dekket dette av staten. Brilleglass og linser til barn skal dekkes fullt ut og innfatninger skal dekkes med inntil kr 1.000. Synssjekk av barn skal dekkes av staten. #gratisbarnebriller   Din underskrift er et viktig bidrag i

Laget: 2020-08-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 22072 22020
24 timer 16 16

Nei til nok et statlig overgrep!

  Om du synes det er ok at Staten fortsetter å bruke skattepengene dine til å finansiere aksjeselskapet Utøya og AUFs utbygging av Utstranda-kaia, for å få ferdig det nasjonale minnesmerke/ «kirkegården» til 10-årsdagen, behøver du ikke å lese videre. Men om du vil vite hvordan pengene misbrukes, les fakta: 1. De pårørende etter massemordet 22. juli har allerede et vakkert minnesmerke ute på øya. Transport skjer med Utøyas egen ferge fra Utstranda og alle kan besøke den. Når det gjelder kommune

Laget: 2020-11-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 14 14
24 timer 14 14

Stopp nedleggelsen av Musikk- og Danselinja ved THVS

Musikk- og Danselinja ved THVS står i fare for å bli lagt ned.  Tirsdag 20.oktober fikk vi en sjokkbeskjed fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. De har tatt frem sparekniven, og står vår linje for tur. Det er kort frist for å få påvirket politikerne. 6.november skal den politiske saken skrives ferdig og rådmannen skal komme med sin anbefaling. Nå MÅ vi stå sammen, vi må gjøre vårt for å forhindre nedleggelse av fagene, og vi trenger din hjelp til dette! Signer oppropet Si nei til nedleggelsen

Laget: 2020-10-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2565 2537
24 timer 14 14

Ikke fjern momsfritaket for alternativ/komplementær behandling!

Vi er mange som benytter oss av naturmedisinske og alternative behandlingsformer fordi det fremmer livskvaliteten, er komplementært til annen behandling og gjør det mulig å stå i jobb til tross for helseplager. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes! Behandling hos autorisert helsepersonell som utfører alternative/komplementære behandlingsformer er i dag unntatt fra merverdiavgift. Dette fritaket gjelder også hos terapeuter som står i registeret for utøvere av alter

Laget: 2018-11-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 18981 18827
24 timer 14 14

Vi krever at politikerne skal se på skolesaken i Krødsherad på nytt

I kommunestyre møte den 29.10.20 ble det vedtatt at det skal bygges en skole i Krødsherad.  Skolestruktur er godt debattert. Vi har hele tida ønsket en felles skole, uavhengig av lokalisering. Derfor er det flott at politikerne nå har landet på dette alternativet. Flertallet av politikerne valgte å stenge møtet for offentligheten og i tillegg ble det presentert et nytt radikalt forslag i skolesaken.  Etter lukking av møte vedtar flertallet prosjektering av en felles skole på Noresund, ny kommune

Laget: 2020-11-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 243 243
24 timer 13 13

Underskriftskampanje mot uetisk avl av familiedyr

Ærlig talt - nei til uetisk avl av familiedyr!   Til: Landbruks- og matdepartementet   Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å stanse den uetiske avlen som skjer med tusenvis av familiedyr i Norge hvert år. Ifølge dyrevelferdsloven §25 er det ulovlig å bevisst avle frem individer med dårlig helse. Likevel skjer dette hver dag, ofte fordi vi mennesker stiller urealistiske krav til dyrets utseende. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker med denne underskriftskampanjen å synliggjøre behovet for at Mattilsynet utar

Laget: 2018-09-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 11053 10807
24 timer 12 12

Unngå nedleggelse av restaurant og matfag på Sandefjord videregående skole

Restaurant og matfag står i fare for å bli nedlagt ved Norges største videregående skole!  Tirsdag 20.oktober fikk flere av de yrkesfaglige tilbudene en trist beskjed fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune. De har tatt frem sparekniven og nå står "Opplæring og folkehelse" for tur. Denne gangen går det ut over elevene på yrkesfag restaurant og matfag men også andre kunstneriske linjer musikk og design for å nevne et par andre. NOK EN GANG fjernes de kunstneriske og kreative fagene i vårt fylke !

Laget: 2020-10-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 765 762
24 timer 11 11

Ny barneskole i Holviga NÅ!

FAU v/Holviga Barneskole ser med stor bekymring på kommunedirektørens forslag fra 13.november 2020 om at bygging av Holviga barneskole er foreslått utsatt til 2025. Dette er stikk i strid med vedtaket for mindre enn et år tilbake fra kommunestyret desember 2019. Dette er uholdbart, da Holviga Barneskole trengs å utbedres NÅ. Grunner til å bygge Holviga barneskole NÅ Bygningsmasse er kondemnerbar (grad 3 etter kommunens egen vurdering). Holviga barneskole bærer preg av slit og elde, og er i dårl

Laget: 2020-11-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 365 365
24 timer 10 10

Nei til massedeponier i Bratsberg og i bydel Sør-Øst i Trondheim

Bratsbergvegen er smal, svingete og uoversiktelig. Økt tilførsel av tungtransport forverrer en allerede trafikkfarlig fylkesveg, uten fortau og tilfredsstillende vegbredde. Bebyggelsen i Bratsberg ligger tett inntil fylkesvegen, og rammes da både av selve tungtransporten langs transportstrekningen, samt anleggsvirksomheten selve deponiområdene utgjør. Deponier på Bjørkmyr og Bratsberg gjør at den folkerike bydelen Utleira, Nardo og Risvollan har en kontinuerlig strøm av lastebiler, som kjører fr

Laget: 2020-06-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1189 1188
24 timer 10 10Facebook