Redd Kvinnekollektivet ARKEN fra nedleggelse!

Siden den ideelle organisasjonen ble stiftet i 1987, har Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN i Oslo hjulpet mangfoldige kvinner ut av vanskelige liv preget av rus og traumer. Mange av ARKEN-kvinnene er i dag ressurser i samfunnet og vi møter dem igjen som erfaringskonsulenter, miljøarbeidere, sykepleiere, lærere, sosionomer, næringslivet eller i frivillig arbeid. Vi mener Norge trenger disse kvinnene. De gir håp til kvinner som lever i aktivt misbruk. De er bevisene på at uansett hvor svart det føles, så finnes det en løsning og en mulighet for å få et godt liv.

Nå trues ARKEN med nedleggelse på grunn av urealistisk beleggskrav. Kravet om 95% belegg fra helseforetaket Helse SørØst (dvs. at 9,5 av ARKEN’s 10 senger skal være bebodd til enhver tid) er umulig å oppnå i en så liten institusjon. Størrelsen er ARKENs akilleshæl. Tryggheten, fellesskapet, rammene og relasjonene en så liten institusjon gir er enormt viktig for kvinnene i behandling. Det at ARKEN kun har 10 plasser og 10 pasientrom gjør det svært krevende å oppnå beleggskravet på 95%. For lavt belegg og  krav om tilbakebetaling til HSØ over år, har krympet ARKEN’s egenkapital til et minimum. Dette er årsaken til at Arken nå står i fare for å bli nedlagt.

Regjeringens kvinnehelseutvalg sier i sin rapport at det trengs flere tilbud som ARKEN (kjønnsdelt behandling) da dette er mangelvare. Dette står i grell kontrast til virkeligheten. ARKEN har i flere år gjort oppdragsgiver Helse SørØst oppmerksom på utfordringene de står i, uten at dette har nådd fram. Dette kan vi ikke godta! La oss kjempe sammen for at Arken skal leve videre!!


Merete Elvestad, Nina Bakken og Lone Pedersen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Merete Elvestad, Nina Bakken og Lone Pedersen vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...