Mest populære underskriftskampanjer i 2016 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til eiendomsskatt på private hjem på Askøy

  Dette oppropet trenger egentlig ikke noen beskrivelse! Tirsdag 22.11.2016 la den styrende posisjonen på Askøy frem sitt budsjett for de neste årene. Der har de utvidet eiendomsskatt fra å gjelde kun «verker og bruk» som de innførte i 2016, til å gjelde alle privatboliger på Askøy fra 2017. Dette betyr at du må betale skatt for å ha et hjem, dette uansett hvilken inntekt husstanden har. I første omgang er det antydet en ekstra skatt på mellom 2000 – 4000 pr bolig. Ser vi på historien fra tidli

Laget: 2016-11-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 149 149
2016 132 132

Lys i Storesvingen - NO !

Sidan Raunhildetunnelen vart opna, har Storesvingen vorte mørklagt for gåande og mjuke trafikantar. Rubbestadneset Grendautval (RGU) har teke dette opp med både Statens vegvesen og Bømlo kommune, utan resultat. Raunhildetunnelen kan brukast både av gåande og syklande, meiner Statens Vegvesen. Det er difor ikkje prioritert å utbetre gang- og sykkelvegen som går langs Storesvingen.Det er ikkje RGU samd i. Me meiner tvert om at den er livsfarleg for mjuke trafikantar – ikkje minst like utanfor tunn

Laget: 2016-02-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 132 131
2016 132 131

Innbyggere har makt - Vi ønsker Volda + Hornindal NÅ!!!

Som innbyggere i Volda kommune må fortelle politikerne at vi ønsker å inngå et ekteskap med Hornindal.  Begge har sagt de vil ha hverandre, men Volda vil spørre innbyggerne først. Dette er det ikke anledning til da det står en frier som heter Stryn på andre siden. Sier Hornindal ja til Stryn, fordi Volda ikke kan ta en avgjørelse nå, da får aldri Volda muligheten igjen!!!!!! Det betyr at Volda blir stående alene, med: Reudserte inntekter  Sannsynlig økning i eiendomsskatt. Sykehuset står svakere

Laget: 2016-06-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 131 129
2016 131 129

Demonstrasjon mot mopedfartsgrensen

Jeg ønsker med dette å skaffe underskrifter til underskriftskampanje mot mopedfartsgrensen/sperren. Vi ønsker å få høyere sperre på mopeder slik at mopeder kan få en bedre og sikrere traffikflyt. Det er direkte livsfarlig å kjøre på veiene i 80 sone i 45 km\t. Bilistene og yrkes sjåførene tar risikofullte forbikjøringer for å komme seg fortere fra A til B. De tar seg ikkje tid til å ligge i 45 km\t til det vil være forsvarlig å ta ei forbikjøring. Jeg snakker av erfaring og andres erfaring. Vi h

Laget: 2013-04-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1980 1979
2016 126 126

Digitalisering av Mattilsynets papirmølle

Mattilsynets nåværende praksis for søknad om refusjon for nødhjelp til dyr krever utfylling av 4-5 ark per sak, for hånd. Når svar mottas kommer det ikke mindre 2-3 brev - én kopi til klinikken og i mange tilfeller to brev til ansvarlig veterinær. Brevene dukker også opp på deres første folkeregistrerte adresse og/eller første klinikk veterinæren har arbeidet ved. Dette resulterer i at klinikker må åpne brev og betale porto for å videresende brev til riktig mottaker. I tillegg må veterinærenes f

Laget: 2016-10-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 123 120
2016 123 120

Si NEI til E134 trasé Nord og motorvei gjennom Svartdal!

    SI NEI TIL MOTORVEI GJENNOM SVARTDAL!!! Statens Vegvesen har foreslått å legge ny trasé for E134 gjennom Hjartdal og Svartdal. For kulturlandskapet her - og for Telespinn, som lever i og av kulturlandskapet - vil det være helt ødeleggende! Vi risikerer at kulturlandskap og kulturminner med historie mange hundre år tilbake går tapt, og en sterkt trafikkert hovedvei inn i Svartdal kan føre til at Telespinn må legge ned. Da vil vi ikke lenger kunne ta imot fiber og levere produkter til hele la

Laget: 2016-12-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 122 120
2016 122 120

Minibank på Tretten.

Driver å prøve å få en minibank i bygda igjen, og slik det virker som for tiden så forventer jeg at store deler av bygdas befolkning underskriver dette :) Har kontaktet Nokas, og de trenger mest mulig respons fra både folk og bedrifter i bygda, for å overhode sette igang noe. Men de anbefalte oss å prøve, så da gjør vi det. Lykke til folkens.  

Laget: 2016-10-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 122 122
2016 122 122

Støtte til fastlege.

En fantastiske fastlege,har blitt tvunget av Helfo til å slutte 1 september 2016. Han mister sin tilknytning til fastlegeordningen uten at stat og kommune tenker på ettervirkningene både for han og pasientene. En pasient sitt forhold til sin lege er en veldig privat sak, og å opparbeide et godt forhold til sin lege tar for mange pasienter veldig lang tid. Vi snakker her om en ekstremt dyktig lege, som utelukkende har pasienter som er ekstremt godt fornøyd med legen sin, og mange har vært pasient

Laget: 2016-09-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 123 123
2016 122 122

Rettferdighet i Re!

Krev at innbyggerne skal høres om kommunesammenslåing Krev at alle alternativer skal med, også alternativet Re aleine Etter at kommunestyret 30.3. vedtok å se bort fra folkeavstemmingsresultatet fra september 2015, og dessuten å si nei til en ny folkeavstemming, er det nå et sterkt behov for at den videre prosessen med kommunesammenslåing skal oppfattes som så demokratisk og rettferdig som mulig. Vi krever at det i det minste gjennomføres en innbyggerundersøkelse, slik at innbyggerne på en slik

Laget: 2016-04-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 120 120
2016 120 120

NEI TIL BYGGING PÅ KOMMUNAL TOMT PÅ ØKSENDALSØRA, MØRE OG ROMSDALS BEST BEVARTE TETTSTED

Sunndal kommune ønsker bygging av 2 ruvende leilighetsbygg på den kommunale tomten nede ved strandsonen. Disse planene tar i praksis beslag på hele den kommunale tomten som idag fungerer som friområde på Øksendalsøra og er tilgjengelig for almennheten. Ved å signere støtter du opp om arbeidet med å få omregulert tomten til friområde istedenfor til boligbygging.

Laget: 2014-06-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 940 914
2016 117 112Facebook