Nei til massedeponier i Bratsberg og i bydel Sør-Øst i Trondheim

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Ny status - oppdatering av deponier i bydel Sør-Øst

2020-11-20 18:43:01

Ny status i saken:

På forsommeren i år, ble Øvre Bratsberg massedeponi, med sine planlagte 375 000 kubikk , med driftstid ca 10 år - foreløpig avvist i påvente av en helhetlig deponiplan, for Trondheimregionen. 

Nå presterer Kommunaldirektøren å fremme saken på nytt med anbefaling om oppstart av Øvre Bratsberg, 375 000 kubikk, driftstid 5 år.

I tillegg anbefales et nytt , og enda større deponi lenger inn i Bratsberg - med samme transportstrekning med de tilhørende trafikale utfordringer med tanke på trafikksikkerhet; Bratsberg/ Rundhaugen med forventet deponert masse estimert til 12 millioner kubikk over 10 år.

Denne transporten vil naturlig nok gå over Nardo/Risvollan - Nidarvoll/Bratsbergvegen og videre opp mot Bratsberg.

Bjørka - eksisterende deponi. Fylkesmannen behandler i disse dager søknad fra Ramlo Sandtak AS om tillatelse til drift. Her gjenstår 346 000 kubikk. Her oppgir Ramlo at det vil bli ekstremt store trafikkbelastninger innen den oppgitte sluttdatoen.

Neste uke, Onsdag 25 november 2020 skal saken opp i Areal - og Samferdselskomiteen.
Slik vi oppfatter denne anbefalingen , så er alle våre innspill med tanke på bomiljø og ikke minst trafikksikkerhet - en faktor som ikke er tilstedeværende i betrakning av saker omhandlende deponier, og plassering av disse.

Oppropet https://www.opprop.net/nei_til_massedeponier_i_bratsberg_og_i_bydel_sor-ost_i_trondheim kan fortsatt signeres. Spre budskapet, få venner og bekjente, familie til å signere.

Politikerne våre som får disse hårreisende anbefalinger fra Kommunaldirektøren, bør få henvendelser fra så mange som mulig av oss. Kontakt Medlemmer tilknyttet Areal- og samferdselskomiteen

Oppfordrer igjen til å gjøre en innsats for vår egen trivsel og ikke minst trafikksikkerhet!
Denne saken må frontes i media som aviser og NRK Midtnytt. Benytt bekjentskaper til at vi får fremmet saken. 

Saksdokumenter kan leses her;
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50010373


Nei til massedeponiDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook