Nei til massedeponier i Bratsberg og i bydel Sør-Øst i Trondheim

Bratsbergvegen er smal, svingete og uoversiktelig.

Økt tilførsel av tungtransport forverrer en allerede trafikkfarlig fylkesveg, uten fortau og tilfredsstillende vegbredde.

Bebyggelsen i Bratsberg ligger tett inntil fylkesvegen, og rammes da både av selve tungtransporten langs transportstrekningen, samt anleggsvirksomheten selve deponiområdene utgjør.

Deponier på Bjørkmyr og Bratsberg gjør at den folkerike bydelen Utleira, Nardo og Risvollan har en kontinuerlig strøm av lastebiler, som kjører frem og tilbake gjennom boområdene. Det samme gjelder fra Nidarvoll. Tenkt deponi i Bratsberg medfører ca 80 turer i tillegg til eksisterende tungtrafikk. Dette medfører store støy og støvplager, samt trafikkfarlige situasjoner.

Det er uakseptabelt at Trondheim kommune og de øvrige i offentlig sektor, ikke tar grep for både næringens behov for å deponere masser, samtidig som innbyggernes bomiljø og krav på sikker ferdsel til skole, jobb og i fritid ivaretas.

Alle langs transportstrekningen står nå i fare for å få tilført ytterligere 12 år med deponidrift i bydelen, hvis politikerne etterkommer byplanleggernes anbefalinger.

 

image03.jpeg

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Nei til massedeponi vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...