Vi som vil bevare Grønlands Torg Frukt og Grønt

Oslo kommune forsøker nå å legge ned den svært populære Grønlands Torg Frukt og Grønt.

Den familie-eide butikken har vært i drift siden 1994, har over 40 ansatte, og over tusen kunder hver dag. Butikken er en svært viktig katalysator for de andre selvstendige butikkene i området. Blir den lagt ned er sjansen svært stor for at nok en kjedebutikk tar plassen til en spesialforretning i Oslo. 

Ved å signere dette oppropet viser du din støtte til å bevare Grønland Torg Frukt og Grønt. 

Tusen takk for støtten! IMG_9626.jpg

Om saken:

For tre år siden fikk eierne av Grønland Torg Frukt og Grønt varsel fra Plan- og bygningsetaten om tvangsmulkt og stenging fordi det ikke forela en bruksendring av lokalene fra elektroforretning til dagligvare. Gitt at det har vært drevet dagligvarehandel i lokalene i over tretti år, tidligere også av Rema, var ikke eierne klare over at dette ikke var i orden. De søkte umiddelbart om bruksendring for å få papirene i orden. Etter tre år med saksbehandling har Plan- og bygningsetaten avslått søknaden.  Ingen forstår argumentene til Plan- og bygningsetatens avslag. Avslaget er klaget til statsforvalteren.

Du kan lese mer om saken i Avisa Oslo sin artikkel og debattinnlegget til Duciléia Dos Santos Laurindo, styreleder i Grønlands Torg Senterforening.