Vern våre barn mot kjønnsforvirrende undervisning

Oppropet er avsluttet. Tusen takk til alle som har deltatt.

Foreldreopprop til rektorer, barnehagestyrere og politikere:

Vern våre barn og barnebarn mot kjønnsforvirrende undervisning i barnehager og skoler

Som foreldre ønsker vi at alle barn skal vokse opp som trygge og lykkelige mennesker, utrustet til å takle utfordringene og mulighetene de vil møte i livet. Det er positivt at både gutter og jenter har frihet til å uttrykke seg på utradisjonelle måter. Men vi reagerer sterkt på at våre barn nå blir undervist i en ideologisk forståelse av kjønn som bryter med etablert naturvitenskap.

Disse prinsippene bør følges i barnehager og skoler:

  • Undervisningen skal være fundamentert på vitenskap, ikke på ideologi. Den må bygges på det biologiske faktum at det bare finnes to kjønn. Der dette ikke reflekteres i undervisningsstoffet, må det rettes eller fjernes.
  • Organisasjoner med undervisningsmateriell og opplegg som formidler kjønnsideologi med uvitenskapelige og ikke-biologiske påstander om kjønn, skal ikke benyttes.
  • Barn skal ikke undervises i uholdbare og forvirrende teorier om «kjønnsmangfold», «du kan velge hvilket kjønn du vil ha» og «født i feil kropp». Barn kan ikke velge kjønn, det er medfødt.
  • Det skal være egne garderober, dusjer og toaletter for jenter, og egne for gutter – på grunnlag av biologisk kjønn. Dette er nødvendig for å sikre et trygt og godt skolemiljø, særlig for jenter.

I naturen finnes det kun to kjønn, og de kan ikke endres
For gutter og jenter finnes det mange måter å uttrykke sin personlighet på, men bare to kjønn. Noen barn bryter med tradisjonelle kjønnsnormer, andre kan føle ubehag ved kroppen sin, gutter kan like å gjøre ’jentete ting’ og jenter kan like ’guttete aktiviteter’. Men de er ikke av den grunn «født i feil kropp». Kjønn er en biologisk mekanisme for reproduksjon, og alle menneskers kjønn identifiseres ved om man er disponert for å produsere sædceller eller eggceller. Alle er enten hunkjønn eller hankjønn, og dette kan ikke endres.

«Kjønn er uløselig knyttet til forplantning. Biologisk kjønn defineres av størrelsen og funksjonen til kjønnscellene og er et strengt binært system i naturen.» - Glenn-Peter Sætre, professor i evolusjonsbiologi. Les en svært informativ artikkel om kjønn skrevet av Sætre her.

I undervisningen settes nå biologisk vitenskap til side, og dette er uakseptabelt
Naturvitenskapen slår fast at det kun finnes to kjønn i plante- og dyreriket. Likevel lærer norske barn nå at dette ikke nødvendigvis er tilfelle. I stedet formidles det stadig oftere en ideologisk forståelse av kjønn som hevder at det finnes mer enn to kjønn, at kjønn er flytende, og at kjønn kan endres. Dette bryter med Opplæringsloven som sier at undervisningen skal fremme «vitskapleg tenkjemåte» (§ 1,1). At denne ikke-vitenskapelige forståelsen av kjønn er tatt inn i skolens nye læreplaner fra 2020, og at dette ikke har vært offentlig drøftet og vitenskapelig kvalitetssikret, er både udemokratisk, uansvarlig og svært problematisk.

De som trenger det, må få hjelp – ikke usunn ideologi
Ikke alle finner seg til rette i eget kjønn, og det er åpenbart vanskelig for dem det gjelder. De må få forsvarlig og god, faglig hjelp. Forskning og erfaring viser at de aller fleste barn som opplever utfordringer i forhold til eget kjønn, faller til ro i sitt biologiske kjønn når de er kommet gjennom puberteten. Forutsetningen er at de ikke starter på en prosess som leder til hormonbehandling. Slik behandling fører for mange til sterilitet, livslang avhengighet av medisiner og mulighet for alvorlige bivirkninger. Antallet unge som angrer på irreversibel hormonbehandling, øker nå i mange land – et viktig signal som norske myndigheter må ta på alvor.

”Rosa kompetanse” skaper kjønnsforvirring hos barna våre
I undervisningsopplegget ”Rosa kompetanse skole” for trinn 1-10 fra Foreningen FRI, skal elevene bl.a. lære at:

  • «ikke alle er jenter eller gutter»
  • «mange gutter har penis og mange jenter har klitoris, men ikke alle»
  • «kjønn og kropp er to forskjellige ting»
  • setningen «Gutter, jenter og andre kjønn» kan gjerne brukes.

«Det er ikke bare meningsløst; det er også et giftig budskap,» sier Pål Surén, barnelege og forsker ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet (FHI), i et intervju i oktober 2021. Dette er sterke ord, og Surén utdyper: «I utgangspunktet er det bra at rammene utvides for hva som er tillatt for gutter og jenter. Det er flott at det er lov å prøve ut ulike kjønnsuttrykk. Men når dette kobles til at man er født med ’feil’ biologisk kjønn, får fenomenet en mørk underside. Da handler det ikke bare om eksperimentering og utforsking lenger. Noen kan også bli påvirket til å påbegynne irreversibel endring av kroppene sine.»

Mer info på www.foreldreopprop2022.no
I tillegg til å signere oppropet kan du sende det til rektorer, barnehagestyrere og politikere, samt dele det med venner og andre.

foreldreopprop20221.png


https://www.foreldreopprop2022.no    Kontakt personen bak underskriftskampanjen