Vern våre barn mot kjønnsforvirrende undervisning

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 1000 mennesker.

Lær mer ...