Underskriftskampanje mot uetisk avl av familiedyr

Ærlig_talt_pressemelding.jpg

Ærlig talt - nei til uetisk avl av familiedyr!

 

Til: Landbruks- og matdepartementet

 

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å stanse den uetiske avlen som skjer med tusenvis av familiedyr i Norge hvert år. Ifølge dyrevelferdsloven §25 er det ulovlig å bevisst avle frem individer med dårlig helse. Likevel skjer dette hver dag, ofte fordi vi mennesker stiller urealistiske krav til dyrets utseende.

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker med denne underskriftskampanjen å synliggjøre behovet for at Mattilsynet utarbeider en forskrift om avl på familiedyr slik, slik at oppdrettere får forbud mot å avle frem familiedyr i strid med dyrevelferdsloven.

Vi oppfordrer alle som ønsker en slutt på uetisk avl av familiedyr til å skrive under på vår kampanje, slik at vi får levert dette til beslutningstakerne på Stortinget.

 

Bakgrunn:

I dag avles mange familiedyr frem til å se søte ut, og til å likne på menneskebabyer. Vår streben etter "perfekte" dyr, går på direkte bekostning av deres helse og livskvalitet. Dette fører til at det i dag finnes blant annet hunder, katter og kaniner som sliter med ulike helseproblemer og som ikke kan utføre normale oppgaver - som å vaske seg selv, føde normalt og løpe. Dyrebeskyttelsen Norge mener at vi er langt på overtid med å ta dette på alvor.

I løpet av sommeren 2018, har Dyrebeskyttelsen Norge gjennom kampanjen "Ærlig talt" satt fokus på den uvettige avlen som skjer med våre familiedyr.

Paragraf 25 i dyrevelferdsloven stadfester at "avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse". Med høy grad av innavl, medfødte smerter og kroniske lidelser, får ikke dyrene god velferd.

Det er avlsorganisasjonene og dyreholdere selv som har fått håndtere hvilke dyr som bør eller ikke bør brukes i avl. Dyrevelferden til disse individene og deres avkom er på ingen måte ivaretatt. I altfor lang tid har dette fått pågå uten kontroll, og resultatet er at mange raser nå er så innavlet og syke at de ikke har nok friske gener til å reetablere en sunn stamme.

Det foreligger en disharmoni mellom dyrevelferdsloven §25 og dagens praksis. At avl får foregå på en måte som gir syke dyr, er på ingen måte greit. Det er et svik mot våre familiedyr, og det er et klart brudd med norsk lov.

Ikke la flere dyr lide på grunn av dårlig og uansvarlig avl, signer denne underskriftskampanjen og still deg bak Dyrebeskyttelsen Norges opprop om bedre håndheving av § 25 i dyrevelferdsloven.

 

Les mer om vår kampanje "Ærlig talt"

 


Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. +47 95 21 11 28    Kontakt personen bak underskriftskampanjen