Tilbud om utstedelse av pass ved Røros lensmannskontor må opprettholdes

IMG_0479.JPG

 

Når alle sivile tilbud forsvinner ved lensmannskontoret på Røros, og ordinær kontortid nærmest opphører, vil befolkningen miste det sentrale møtepunktet med politiet. Det er svært alvorlig, og en markant svekkelse av politiets tilbud i vårt distrikt.

Vi registrerer følgende status ved Røros lensmannskontor i forbindelse med gjennomføringen av den såkalte «Nærpolitireformen»:

  • Sentralisering av politiattester – gjennomført
  • Sentralisering av utlendingssaker – gjennomført
  • Sentralisering av passutstedelse – kommer
  • Sentralisering av våpensøknader – kommer
  • Sentralisering av namsmannsfunksjonen – kommer
  • Sentralisering av selve lensmannsfunksjonen: kommer
  • Sentralisering av personal- og økonomiansvar – kommer
  • Sentralisering av tjenesteoppsett/vakt/beredskap - kommer
  • Sentralisering av hjelp i forbindelse med dødsfall/arv/skifte – kommer

Signer kravet om at tilbudet om utstedelse av pass og andre sivile tjenestetilbud ved Røros Lensmannskontor opprettholdes, innen 10. juni

Signaturene blir sendt til Politimesteren i Trøndelag, Nils Kristian Moe, samt alle stortingspolitikere fra Trøndelag.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )