Stopp stigma, stigmatisering og ekskludering

Kvinne,_FNs_Narkotikakommisjon_møte_CND62_Stigma_Ends_With_Me_Banner_fra_Spero_foreningen2.jpg

Signer vårt felles opprop for å minne våre folkevalgte om at politikk handler om menneskers liv, og helsefellesskapet ikke bare blir en prioritet, men en realitet for alle.

Fordi mennesker dør av omsorgssvikt i Norge som bunner i stigma som er ansett som den største barriere i samfunnet.

FN og WHO påpeker at våre beslutningstakere har forlenge ignorert mental helse som er byrden av ethvert helseproblem, og har ingen planer om aktiviteter knyttet til stigma-problematikken.

Hvert år går 500 – 600 mennesker tapt på grunn av selvmord, 350 – 450 alkoholutløste dødsfall, 250 - 300 narkotikautløste dødsfall og oppimot 13 000 nye etterlattes i sorg i Norge - på tross det er vitenskapelig bevist forebyggbart

FN uttrykker bekymring for rettighetene til barn og unge på en rekke områder fordi norsk politikk og lovverk bryter med menneskerettighetene (CRPD), ny tvangslov er i strid med FN-konvensjonen, norske myndigheter unnlater å gi tilgjengelig behandling, forebygge og driver systematiske menneskerettighetsbrudd, ofte og brutalt, spesielt ovenfor dem med nedsatt funksjonsevne, rusavhengighet, psykiske lidelser og deres pårørende som bunner i stigma.

1 av 6 elever har selvmordstanker, 1 av 4 nordmenn lever med psykiske lidelser, rundt 80 prosent av befolkningen føler seg ikke trygge på at de vil få den beste tilgjengelige behandlingen, enda flere mener at helsetjenestene ikke er tilgjengelig. 97-100 prosent av alle som blir henvist til Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) i Bergen får tilbud om poliklinisk oppfølging, uavhengig av hva den som søker hjelp selv ber om.

Med kampanjer og informasjon vil vi kunne redusere stigma, forhindre selvmord, og forbedrer helse(vesenet). Men å ignorere stigma vil undergrave alle andre anstrengelser.

Dypest sett handler oppropet om menneskeverd, menneskesyn og synliggjøre verdiene om frihet og respekt for menneskerettigheter som essensielle elementer i demokratiet.

Vi krever politisk forpliktelse til å gå i solidaritet med menneskerettigheter, FNs bærekraftsmål (SDG), nasjonalt og lokalt, handle for å redusere stigma og inkludere alle interessenter i arbeidet for å 'ikke etterlate noen'

FNs Bærekraftsmål er folkets agenda'. Uoppnåelig uten involvering av oss, sivilsamfunn og lokale aktører. Faktisk er 65 prosent av SDG-agendaen avhengig av vår deltagelse for å " transformere vår verden ".

Vi krever politisk forpliktelse til å gå i solidaritet med menneskerettigheter, FNs bærekraftsmål (SDG), nasjonalt og lokalt, handle for å redusere stigma og inkludere alle interessenter i arbeidet for å 'ikke etterlate noen

"Ingen skal utelates" og for å "nå de lengst bak først"

KREVER VI:

  • Politisk forpliktelse til å gå i solidaritet med menneskerettigheter, FNs bærekraftsmål (SDG) - lokalt og nasjonalt
  • Inkludere alle interessenter i arbeidet for 'ingen skal utelates'.
  • Handlingsplan mot stigma - lokalt og nasjonalt
  • Handlingsplan for FNs Bærekraftsmål - lokalt og nasjonalt
  • Lovgivning og forskrifter mot stigmatisering

OG OPPFORDRER

  • Pådriver-leder for FNs Bærekraftsmål, Erna Solberg, til å realisere løftet om at regjeringens hovedprosjekt er å skape et bærekraftig velferdssamfunn og være en pådriver-leder i vårt land.
  • Bergen kommune, følger opp forpliktelsene som menneskerettighetsby, en Fairtrade-kommune med en internasjonale strategi «Bergen og Verden» blir en pådriver som viser at selv om vi er i en tid med globalisering er det fremdeles i våre gater, i våre nabolag, i våre byer våre rettigheter kommer til live [19].

 Støtt saken ved å bruke #StigmaEndsWithMe på sosiale medier. 

Har du innspill eller spørsmål? Kontakt daglig leder for Spero foreningen i Bergen, Patrick Karlsen, Tlf: 98361111. E-post:

patrick (at) spero.ngo

(Non-Governmental Organization)

Mer informasjon kommer.

Hold deg også oppdatert på www.spero.ngo

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at info@spero.ngo vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke telefonnummeret ditt offentlig på nettet.

Vi viser ikke denne informasjonen offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...