NEI til masseuttak av stein på Ytrestøylen i Ørsta/Volda!

KJÆRE SAMBYGDING OG TURGÅAR! 

Eit masseuttak og knuseverk for stein er no under planlegging på Ytrestøylen på grensa mellom Ørsta og Volda kommune. Her skal det etter planane sprengast, takast ut, knusast og køyrast stein i minst 25 år framover. Inngangen til uttaket er planlagt mellom Morkaåstunnelen og Helgehorntunnelen, der vegen opp mot Håskjold og Ytrestøylen går. Vi som bur og arbeider i området fryktar at dette uttaket vil øydelegge arbeidsplassar, eit roleg og reint nabolag, samt eit unikt tur- og rekreasjonsområde. Så dette gjeld ikkje berre oss som bur her, men også alle dei som nyttar området til turar, hytteliv, og alle som brukar og gjestar Soltun gard på Ytrestøylen. Utsette tur- og nærområde er Ytrestøylen, Helgehornet, Ytre- og indrehovdeåsen (Høgetua), turstien rundt Hovdevatnet, Hovdevatnet (fisk, anna dyreliv), Håskjold og Kleiva. Dei som bur på Håskjold og i Kleiva har brønnvatn, og fryktar for at sprenging på sikt skal drenere vekk vatnet. 

No treng vi DI hjelp for å få stoppa denne utbygginga, og vi ber om at du signerer dette oppropet og at du deler det vidare så fleire får opp augene for det som no er i emning. 

 

NEI TIL MASSEUTTAK AV STEIN PÅ YTRESTØYLEN! 

JA TIL EIT STØYFRITT, STØVFRITT, TRYGT OG REINT NABOLAG OG TUROMRÅDE! 

 

På førehand TUSEN TAKK for at du engasjerer deg i denne saka! 

 

Screen_Shot_2018-06-05_at_22.55_.49_.png

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Marte Digernes fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )