Nei til Bybane over bryggen.

jeg ønsker lage en underskriftskampanje for å vise politikerne hvor mange som er i  mot å få en bybane  over Bryggen.

Denne Unesco perlen må ikke bli ødelagt av å få bybane over seg.

Da kan Bergen miste flere av sine viktigste kjennetegn og landemerker. 

Her bruker en føre var-prinsippet.

Her må vi tenke og planlegge for flere  generasjoner fremover, og med en prislapp i denne klassen er det viktig å ta rette valg for plassering  av  bybanetraséen før en begynner å sette spaden i jorden .  Her må en tenke langsiktig , miljømessig , kulturarv , utfordringer med vannstigning, grunnmasser , byggmessig , trafikk , hms, beredskap og til slutt tryggleiken og grunnlaget  for innbyggere , næringsliv og turister . Her er det viktig å se på alle sidene og utfordringene vi ville stå ovenfor . 

Det er fult mulig å legge bybanen et mer egnet sted , en på bryggen. Det handler om politisk vilje og gjennomføringskraft,  ikke om mulighetene for de ligger  der.. 
I dag er Bryggen blitt et verdenskulturminne, og Bergens stolthet. La oss ta vare på det for fremtiden . 

For de som  nå tenker vi har jo et opprop allerede : svaret er nei vi har ikke et opprop for nei til Bybane over  bryggen . Vi har et opprop som som sier nei til biler og bybane over bryggen .

Det har ikke jeg tatt standpunkt til enda om jeg ikke ønsker noe form for trafikk ..Vil tro det gjelder flere av oss , derfor ønsker jeg å se hvor mange av oss som ikke ønsker Bybanen over bryggen . 

Dette handler ikke om en lokal veistubb, men å legge skinner over et verdensarvsted, skinner som blir liggende der lenge. Et skinnesystem som ikke kan, eller bør, sammenlignes med 1900-tallets beskjedne trikkespor. Dette kan ikke sammenlignes pga vekt , hastighet , materialer osv . Dette vil gå utover folkelivet , sikkerheten for de som ferdes i Bergen. 

Dette kan vi ikke lukke øynene for . La oss ta vare på kulturarven ,folkelivet og  bryggen for fremtidens generasjoner. 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Anne Hilleren fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...