La Sabrin bli hos barna sine

Sabrin Mohammed Ali må få saka si behandla på nytt. I ei ny behandling må omsynet til barnas beste få den vekt lovverket krev.
Å skilje mor frå born er ikkje ein verdig politikk. Gutane til Sabrin er to og fire år og har levd med ho heile livet.

Me som skriv under krev ny behandling av saka, med vekt på borna sitt beste.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Tore Blokhus fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...