La Freya leve!

Freya er avlivet

Tidlig søndag morgen gjennomførte Fiskeridirektoratet en kontrollert aksjon der hvalrossen Freya ble avlivet. (VG: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/x81AkG/hvalrossen-freya-er-avlivet)

 

 

Fiskeridirektoratet vurderer å avlive hvalrossen Freya.

- Fiskeridirektoratets vurdering er at publikums uaktsomme atferd og manglene etterfølgelse av anbefalingene fra myndighetene kan sette liv og helse i fare, sier Nadia Jdaini, senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet. (nrk: https://www.nrk.no/norge/vurderer-a-avlive-freya-1.16064968)

 

Freya har over en lengre periode dukket opp på steder langs kysten, og media har rapportert om hvor hun befinner seg omtrent til enhver tid. Oppfordringen var alltid at vi burde la Freya få være i fred og at hun ikke burde bli behandlet som en attraksjon eller en turistmagnet. Ut fra dette har medias kontinuerlige rapportering om hvor hvalrossen befinner seg ikke sees på som noe annet enn uansvarlig og uetisk. 

 

At Fiskeridirektoratet nå anbefaler å avlive et dyr som kun ønsker å få være i fred er en mørk refleksjon på Norge. Freya må få være i fred, og mediene burde endre på hele sin tilnærming til saken. I tillegg til dette må det bli forstått at stresset som Freya opplever ikke er hennes egen feil. Publikum må oppfordres til å unngå henne dersom de ser henne. Før eller siden blir hun å reise videre, og om vi greier å unngå å plage henne, så unngår vi også ulykker.

 

En av grunnene til at vi ser dyr som beveger seg tettere inn på lokalsamfunn er at vi mennesker har ødelagt en del naturlige habitater som disse dyrene lever i. Vi som samfunn burde også på bakgrunn av dette ta et steg tilbake og spørre oss selv om Freya har gjort noe som hun fortjener å miste livet over, eller om vi skal akseptere at vi deler naturen med andre individer enn bare mennesker. 

 

Vi ber med dette oppropet om at Fiskeridirektoratet legger fra seg vurderingen om å avlive Freya, da situasjonen vi står i ikke er hennes feil. I tillegg oppfordrer vi myndighetene til å holde publikum vekke fra hvalrossen, slik at ingen liv, verken menneskers eller Freyas, går tapt.