Inger Lise Bryhn Skjønberg er en god katte eier.

Vi mener at Inger Lise Bryhn Skjønberg er en meget god katte eier. Hun har blitt fratatt sine katter av Svenske myndigheter og dette er noe vi er sterkt uenig i.

Vi som ser Inger Lise  daglig kan bekrefte at hun steller sine katter meget  godt, ja bedre en de fleste katte eiere.  Den besluttning som er tatt av Svenske myndigheter om at Inger Lisen ikke skal beholde alle sine katter er et overgrep ikke bare overfor Inger Lise men også for hennes katter som levde i et trygt og godt hjem.

Vi vil at Inger Lise skal få beholde sine katter og at anklagen om at hun ikke er en god dyreholder skal frafalle.

Den besluttning som nå er tatt av myndigheter, er på feil grunnlag og er en påstand fra en pesron som ikke kjenner Inger Lise privat og har heller ingen rett til å uttale seg at hun ikke er en god dyre eier.