Hjelp oss med å bevare Epona Ryttersenter

Siden 2005 har rideskolen på Epona Ryttersenter tatt imot 100-200 elever i uken. For mange er dette høydepunktet i uken, og flere av elevene tilbringer timesvis i stallen hver eneste dag. I starten av 2022 ble det meldt at det ikke lengre var økonomisk bærekraftig for eiere av senteret å drive videre, primært grunnet bortfall av store statlige  støtteorninger og refusjoner som kun tilfaller ideelle organisasjoner og klubber. Eiernes største ønske er at senteret skal bestå som en ideell instutisjon og det ble derfor gitt et tilbud til regionens rideklubber (som sammen har dannet Sørlandet Hestesport) om å overta senteret til en svært rabattert pris.

Så langt har ikke søknader om midler til overtakelse gitt uttelling. Rideskolen legger ned driften 1. mai og elevene mister muligheten til å drive med sin største lidenskap. Vi arbeider for at dette kan snus, med målsetting om at rideskolen kan komme i gang igjen etter sommerferien.

På vegne av rideklubbene som sammen har dannet Sørlandet Hestesport oppforderer vi politikere til å se verdien av et stort ridesenter i Kristiansand. Stallen er en trygg havn for dem som ikke finner seg tilrette i lagsporten. Dette er en arena for læring, mestring, ansvar og samarbeid. Hos hesten er man alltid velkommen. Historisk sett er det aldri tildelt penger til hestesporten i Agder fylkeskommune, og det er på tide å gjøre noe med!

Senteret arrangerer også konkurranser fra rekrutt opp til internasjonalt nivå, og er den største kilden til inspirasjon og rekruttering for hestesporten i Kristiansand. 

Vi ønsker at Epona Ryttersenter skal bestå og oppfordrer kommune og fylke til å støtte sporten vår! 

Rideskolejenter.jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Sørlandet Hestesport fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...