Bomring Nord-Jæren - senk prisene!!

8C6A5B5F-0BD1-40BB-9BA6-49F513113363.png

Kjære politikere  

Dine velgere er lei av å være vitne til en dobbeltmoral uten sidestykke. Denne gang har dere tråkket over vår toleransegrense og vi velger derfor her å bruke vår stemme og makt.

Fattigdom, er og har lenge vært et viktig tema i politikken. Foran hvert valg står dere og snakker varmt om at dette skal bekjempes. Vanskeligstilte barn og voksne skal med og det forventes at hele samfunnet stiller opp. Dere er opptatt av integrering og fellesskapet, kommer med lovnader om tiltak, slik at alle skal kunne delta i idrett og andre organiserte aktiviteter.

Barnefamilier generelt er topp politisk. Det kjempes partiene i mellom hvem som har den beste familie politikken, hvem som legger best til rette og hvem som best ser verdien av at alle barn skal få delta i fellesskapet, uten at det skal koste noe ekstra.

VALGFLESK OG FAKE NEWS??

Dere sperrer regelrett inne flere sentrumskjeder, med 38 nye bommer. Dette gir alle generelt, men barnefamilier og lavtlønte spesielt, en helt vanvittig ekstrautgift, med de vedtatte satser. Familier som har lite fra før, vil nå få enda mindre. Dere er godt kjent med at familier med vanlige jobber uten fleksitid, må gjennom bommen i rushtiden, levere barn i barnehage og skole og de er helt avhengig av bil. Kollektiv tilbudet er på ingen måte tilfredsstillende for å løse kabalen utfra tidsrammen en familie har. De er avhengig av bil, noe tidenes flotteste bussvei ikke vil endre på.

Dere roper varsko om forskjeller som øker i samfunnet og ønsker tiltak som bidrar til utjevning. El biler kjører gratis gjennom bommen, men hvem har kun El bil? Jo, de som har råd til 2 biler. Utfordringene ved El biler, gjør at de fleste med 1 bil, pr dato velger diesel/bensin. De rikeste kan derfor kjøre gratis gjennom, mens de andre betaler. Forskjellene øker og dobbeltmoralen et faktum.

Alle barn skal ha lik rett til å delta på aktiviteter og våre innvandrerbarn må integreres. Ja, dere mangler ikke løfter, bare så synd at mor og far ikke lenger har råd å frakte dem, med den nye drittpakken. Det er ikke selvsagt at man sparker fotball på nærmeste fotballbane, mange velger like gjerne idrettslag utenfor egen bydel. Det er heller ikke slik at alle elever nødvendigvis bor innen, eller utenfor samme ring, og må nå betale for å hente/bringe i bursdag, besøk, foreldremøter, tilstelninger osv. De fleste kommunale aktiviteter, som musikkskole etc, ligger i sentrum. Nå skal det da altså koste penger for å komme seg dit, for man må gjennom minst en bom, foruten om den man kjørte gjennom på vei til jobb. Det betyr igjen, at maksgrensen dere har satt, på 3,5 ganger pr dag, vil påløpe flere ganger i uken. Et argument alene, som helt klart viser deres vilje til å ekskludere et stort antall barn, sannsynligvis de som trenger det mest.

Bruk sentrum, handle lokalt, ta vare på nisjebutikker og la våre handlegater blomstre. Ja det er jo en sjarmerende holdning og visjon, om dere bare mente det og jobbet for det. Nå blir det gratis å reise til Klepp og Ålgård, men vil koste 22,- til 44,- blanke kroner å dra til Sandnes eller Stavanger. Veldig enkelt regnestykke, nettopp fordi 2 + 2 alltid kommer til å bli 4, selv for dere politikere. Vårt sentrum kommer til å svi hardt. Tomme gater og enda tommere lokaler, kan og må ses som en konsekvens. Konkurser er helt realistisk. Tro ikke at folk er lojale mot sentrum, om det er billigere å dra et annet sted. Her spiller dere russisk rulett med handelsstanden som innsats!

Dette gjør dere, i en tid hvor internett er et av handelsstandens største utfordringer, kjøp på nett eksploderer. Det siste denne næringen trenger, er motarbeidelser av egne politikere! Her må alle krefter jobbe sammen, om sentrum og dens butikker skal overleve. Bomringen er en katastrofe i så henseende og vitner om en politisk ansvarsfraskrivelse vi knapt har sett maken til. At økende sentrumstrafikk må begrenses, kunne vært løst på mange andre måter, som store parkeringsplasser i utkanten, med shuttlebuss, slik mange andre land har gjort. Dere velger selvsagt den som gir mest penger i kassen, uten hensyn til konsekvenser.

Når tid ble utbygging av bussvei, utbygging av flott sykkelsti, mer vei og null økning av biltrafikk, VIKTIGERE enn å bekjempe fattigdom, ulikheter i samfunnet, integrering og lokalt næringsliv??

Dere dreper alle gode intensjoner og gir deres sosialistiske dømmekraft en real knekk. Det største bevis på denne galskapen, er bom utenfor Stavanger Universitet sykehus. Hvem besøker sykehuset? Folk i krise, folk i sorg og folk med alvorlige lidelser.  De med størst utfordringer i samfunnet!

Tenker dere at de fødende, de med kuttskader, knekte armer og bein, samt alvorlige hjertelidelser skal ta bussen? Denne bommen alene, uten empati og samvittighet, illustrer hva VI mener!!

KJÆRE POLITIKER, DU ER FULLSTENDIG PÅ KOLLISJONSKURS MED DINE VELGERE

Dere er valgt av folket og for folket. Om ikke dere vil ivareta de svakeste, barnefamilier og innvandrere, betyr det at vi alle her har valgt feil og vi vil sterkt revurdere våre stemmer ved neste valg. Det betyr også at dere svikter på alle punkter. Vi stemte på dere, for å bekjempe fattigdom og ulikheter, for å kjempe for ressurs sterke og ressurs svake barn. Vi stemte for å opprettholde og fremme god sentrumspolitikk og vi stemte på dere for å ivareta fellesskapets interesser og samhold.

Dere gjør motsatt. Splitter opp byene i enkelte faktorer, hindrer barn og unge å gjennomføre aktiviteter. Dere hindrer god integreringspolitikk og dere ekskluderer. Familiebedrifter, småbedrifter og andre nisjer, sammen med annet næringsliv, fratas levevilkår og mulighet for vekst. Ingen av oss som signerer oppropet skjønner hvordan dere tenker og ingen av oss skjønner hvordan det er mulig.

Kall dette politisk ukorrekt, kall det sivil ulydighet, eller hva dere vil, dere får KUN denne ene muligheten til å gjøre nødvendige endringer, fra lokalt til Storting.  Vi forventer endringene iverksatt umiddelbart og FØR åpning av bommen i oktober 2018.

Vi er totalt imot bomringen og presiserer at det er skandale at den nå popper opp. Vi hadde en som fungerte!! Det er likevel ALDRI for sent å endre på vedtak om avgift.

Vi er lovlydige borgere som håper demokratiet seirer i denne saken, gjennom kommunikasjon. Ingen er tjent med alternative aksjoner, som trafikk kaos, sabotering av bommene og andre ulike tiltak. Følgende krav bes innfridd: ·        

Rushtidsavgift kr 30,-         

Utenfor rushtid kr 20,-         

MAX 2 betalinger pr dag og maks 60 pr måned, skal gjelde hele Nord Jæren.

Brikke skal ha samme kriterier som i dag, med rabatt og fritak.

Bom utenfor Stavanger universitetssykehus fjernes.  

Om dere mot formodning skulle velge å se bort fra vårt krav, får dere selv ta konsekvensene.

 

FØR DU SIGNERER

Dette forslaget reduserer dagens vedtak kraftig, så om du er imot og/eller mener økningen som kommer er usosial og næringsfientlig, må du SIGNERE og DELE videre!!

Da står vi sammen og markerer vår misnøye og viser støtte til dem som trenger det mest! 

Initiativtaker ber om forståelse for at det ikke er mulig å besvare henvendelser på oppropet, som ved tilfredsstillende antall signaturer,vil sendes våre politikere.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Monica B fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...