Nei til 10 % fraværsgrense i videregående skole


Gjest

/ #72

2016-05-15 06:55

Hvorfor kan det ikke være som i arbeidslivet ellers, at en kan benytte inntil 3 dager sammenhengende egenmelding

og sykemelding fra lege for fravæe lengre enn det?
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook