Nei til 10 % fraværsgrense i videregående skole

Nei til 10 % fraværsgrense i videregående skole!

Den 16. mars 2014 ble det klart at det er flertall for å innføre maksgrense på 10 % fravær på videregående skole. Den vil innføres fra og med skoleåret 2016/17. Hva vil konsekvensene av et slikt systemskifte være for dem som allerede har problemer med å passe inn i systemet? De risikerer å aldri få fullført videregående skole.

Stadig flere arbeidstakere får tilbud om IA-avtale (inkluderende arbeidsliv). Det betyr at de kan ha 24 dager fravær med egenmelding i tillegg til sykemelding i løpet av et år. Elevene kan ha maks 10 %, som vil si 19 dager per år. I tillegg er det vanskeligere for elever å få sykemelding fra skolehverdagen.

Det kan kanskje høres mye ut med 19 dager, men når det gjelder en- og to-timersfag kan til og med TO dager føre til at du får for mye fravær til å få karakter. Det vil altså si at de 19 dagene ikke er reelle, da fraværet telles per fag og ikke per dag. Politikerne snakker om at de vil ha ned frafallet på skolen, men denne innskjerpingen i fraværsrutiner kan føre til det motsatte.

Vi vil ikke se på at våre medelever faller utenfor pga. et firkantet reglement som ikke åpner for individuelle forskjeller. Vi elever må gi politikerne beskjed om at dette ikke er greit! Vi ønsker at politikerne tar fraværsgrensen opp til ny behandling, og setter den opp slik at den ikke rammer så urettferdig både i enkelte fag og i forhold til elever som sliter med helseproblemer, sosiale problemer e.l.