Foreldreaksjon Etterstad


Gjest

/ #10

2014-10-23 14:46

Støtteuttalelse til barn og foreldre på Etterstad. (Kopi er sendt Utdanningsetaten)
"Nei til barn som kasteballer – skoletilbud i nærmiljøet!

Rødt Gamle Oslo protesterer mot Utdanningsetatens forslag om at en del fem- og seksåringer med adresse i Etterstadsletta, skal tas ut av sitt lokalmiljø og busses eller på andre måter transporteres til skole på Hasle. 

Det er viktig å ivareta barnas tilhørighet i lokalmiljøet. Barna forventer å gå på Vålerenga skole sammen med venner, lekekamerater og ev. søsken. Trygghet og forutsigbarhet er grunnleggende for at barn skal få en god skolestart og skolegang.

Det er Vålerenga skole som er den skolen som barna sokner til i hht. nærskoleprinsippet. Det må derfor finnes en midlertidig løsning slik at barna på Etterstad kan gå på den skolen de sokner til, inntil nye skole i nærmiljøet i fremtiden er klar for å ta imot elever."

Uttalelsen ligger her: http://e-all.no/skole-Etterstad.pdf
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook