Foreldreaksjon Etterstad

5- og 6-åringer skal tas ut av sitt trygge nærmiljø på Etterstad for å midlertidig, i ett eller to år, transporteres til en nyetablert skole. Så skal de igjen bli flytta på, for å være med på en nyetablering til. En liten gruppe barn i sin største overgangsfase, med dertil hørende sårbarhet og utfordringer, er dermed foreslått å være kasteballer i skolesystemet to ganger.

Støtt Foreldreaksjon Etterstad i arbeidet for en alternativ og bedre løsning! Konkret foreslår vi en utvidelse av eksisterende Paviljongen (midlertidig "brakkebygg") på Vålerenga skole, med fire klasserom. Løsningen er gjennomførbar og sørger for at barna går sammen med venner og søsken på Vålerenga i påvente av at ny skole ferdigstilles.

Vi ønsker at du støtter vårt forslag og skriver under oppropet!

Vi ønsker at du orienterer deg og støtter opp ved å gå til facebook.com/foreldreaksjonetterstad!

HVEM ER VI?
Vi er en gruppe foreldre på Etterstad som har startet en foreldreaksjon for å stoppe Utdanningsetatens forslag til endringer i inntaksområdene for Vålerenga skole.

HVA GJELDER SAKEN?
Utdanningsetatens forslag går kort sagt ut på at 25 fem- og seksåringer født i 2009 med adresse Etterstadsletta 1-89, minus partallene fra 50 og oppover, skal tas ut av sitt lokalmiljø og busses eller på andre måter transporteres til nye Teglverket skole på Hasle for en periode på to år. Dette i påvente av ny skole på Brynsengfaret. Resten av barna på Etterstadsletta skal derimot gå på Vålerenga skole i disse årene. Den samme bussing eller annen forflytning til Teglverket gjelder for 22 barn født i 2010. For disse vil det da bli ett år på Teglverket skole.

HVA JOBBER VI FOR?
Dette er uaktuelt av flere grunner, men det viktigste er:
- Hensynet til lokalmiljøet og barnas mulighet til å gå på skole der de faktisk bor, sammen med nabogutten eller -jenta tvers over gata.
- Hensynet til at dette er sårbare skolestartere på fem og seks år, som på ingen måte bør kastes ut i en allerede skummel skolestartsituasjon med å busses, eller på annen måte fraktes, ut av sitt kjente og trygge miljø. En utrygg skolestart for disse barna kan få følger for resten av deres skoleløp.

Som løsning på dette midlertidige problemet med hva en skal gjøre med 25 skolestartere i 2009-kullet og 22 i 2010-kullet, jobber vi for en alternativ og bedre løsning! Denne er å utvide den allerede eksisterende Paviljongen (midlertidig "brakkebygg") på Vålerenga med fire klasserom. Dette vil være en gjennomførbar løsning som vil sørge for at disse barna fortsatt kan få gå sammen med venner og søsken på Vålerenga i påvente av at den nye skolen ferdigstilles.