Foreldreaksjon Etterstad

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Foreldreaksjon Etterstad-oppropet.


Gjest

#1

2014-10-17 16:56

Godt jobbet! Det må ga bra!

Gjest

#2

2014-10-22 10:10

Med barn i 2008- og 2011-kull og adresse på "riktig" side er jeg (enn så lenge) ikke bare indirekte berørt, men jeg synes fortsatt at kommunen kan håndtere situasjonen litt bedre enn dette.

Gjest

#3 En god milertidig skoleløsning for barna fra Etterstad bør være mulig

2014-10-22 18:49

Takk for at dere tok kontakt med SV. Undertegnede, på vegne av SVs bystyregruppe, sendte inn følgende spørsmål til skolebyråden i dag. 

 

Nye Brynsengfaret skole skal stå klar til skolestart 2017, og barna fra Etterstad kommer til å høre til den skolen, men i mellomtiden mener Utdanningsetaten at skolestarterne fra Etterstad i skoleårene 2015 (for øyeblikket 25 barn) og 2016 (for øyeblikket 22 barn) skal transporteres til nye Teglverket skole på Hasle fordi det ikke er kapasitet på Vålerenga.

"Dette er problematisk av flere grunner," skriver Foreldreaksjonen Etterstad i oppropet sitt påhttp://www.opprop.net/foreldreaksjonetterstad, "men det viktigste er:

- Hensynet til lokalmiljøet og barnas mulighet til å gå på skole der de faktisk bor, sammen med nabogutten eller -jenta tvers over gata.
- Hensynet til at dette er sårbare skolestartere på fem og seks år, som på ingen måte bør kastes ut i en allerede skummel skolestartsituasjon med å busses, eller på annen måte fraktes, ut av sitt kjente og trygge miljø. En utrygg skolestart for disse barna kan få følger for resten av deres skoleløp."

1. En mulig løsning for disse to skoleårene kan være å utvide den allerede eksisterende paviljongen på Vålerenga skole, foreslår foreldrene. Ser byråden dette som en muiig løsning?

2. Hvilke andre løsninger har vært vurdert eller kan bli vurdert for at disse barna fortsatt kan få gå sammen med venner og søsken på Vålerenga i påvente av at den nye skolen ferdigstilles?

 

Håper vi får et godt svar raskt. 

 

mvh

Gülay Kutal

Medlem i kultur- og utdanningskomiteen i bystyre fra SV


Gjest

#4 Re: En god milertidig skoleløsning for barna fra Etterstad bør være mulig

2014-10-22 21:00

#3: - En god milertidig skoleløsning for barna fra Etterstad bør være mulig 

 Tusen takk for engasjementet! Som mamma til et av barna betyr det inderlig mye at saken nå får politisk oppmerksomhet. 

Velg alias

#5 Tema

2014-10-22 21:36

Fantastisk jobba alle sammen.hilsen en berørt som forhåpentligvis ikke må sende jenta si med buss til høsten pga engasjement


Gjest

#6

2014-10-22 22:17

Kan ikke de som ikke har søsken på Vålerenga fra før begynne på den nye skolen, så kan de som har søsken få fortsette?

Gjest

#7

2014-10-22 23:35

Barna først, alltid.

Gjest

#8

2014-10-23 11:58

Ta hensyn til barna

Gjest

#9

2014-10-23 13:31

Øydelegger lokalmiljøet å dele opp skolebarna slik.

Gjest

#10

2014-10-23 16:46

Støtteuttalelse til barn og foreldre på Etterstad. (Kopi er sendt Utdanningsetaten)
"Nei til barn som kasteballer – skoletilbud i nærmiljøet!

Rødt Gamle Oslo protesterer mot Utdanningsetatens forslag om at en del fem- og seksåringer med adresse i Etterstadsletta, skal tas ut av sitt lokalmiljø og busses eller på andre måter transporteres til skole på Hasle. 

Det er viktig å ivareta barnas tilhørighet i lokalmiljøet. Barna forventer å gå på Vålerenga skole sammen med venner, lekekamerater og ev. søsken. Trygghet og forutsigbarhet er grunnleggende for at barn skal få en god skolestart og skolegang.

Det er Vålerenga skole som er den skolen som barna sokner til i hht. nærskoleprinsippet. Det må derfor finnes en midlertidig løsning slik at barna på Etterstad kan gå på den skolen de sokner til, inntil nye skole i nærmiljøet i fremtiden er klar for å ta imot elever."

Uttalelsen ligger her: http://e-all.no/skole-Etterstad.pdf


Gjest

#11

2014-10-23 23:09

Paviljongen kan de arve fra Øraker skole. Blir tom etter jul

Anonymous

#12 Re: Tema

2014-10-30 21:25

Opprørt Far

#13 Re:

2014-10-30 21:27

#6: -  

 Denne var vel upassende? Her handler det om alle barna som er berørt, ikke bare noen få?
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook