Foreldreaksjonen: La lærerne være lærere!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Foreldreaksjonen: La lærerne være lærere!-oppropet.


Gjest

#1

2014-01-21 15:31

Skriv under DU også!

Gjest

#2

2014-01-21 17:24

Lurer på hvordan fremtiden blir for våre barn om dette iverksettes:/

Gjest

#3

2014-01-21 17:49

Støtter lærere og elever i kravet om å la lærere være lærere. Jeg har selv vært lærer i ungdomsskoler i Trondheim i 20 år! Vet at vi trenger gode og forutsigbare rammer for å være så trygg at vi kan gjøre verdens viktigste jobb!

Gjest

#4

2014-01-21 18:24

Vi lærere har større mulighet til å bli hørt hvis dere foreldre også engasjerer dere. Det er deres barn vi jobber sammen med.

Gjest

#5

2014-01-21 18:36

Dette er viktig for alle...

Gjest

#6

2014-01-21 19:06

Våre barn blir ikke smartere av at lærerne sitter på kontor. Det barna våre trenger er lærere som er til stede for barna den tiden de er på skolen. Skal barna få motivasjon og glede av skolegangen som er mange år av deres liv, trenger de utvilte og opplagte lærere som ikke er utslitt av kontorarbeid. Dette får de jo nok av gjennom å rette leksene deres.

Gjest

#7

2014-01-21 19:18

Opplagt å gå mot KS i denne saken! Nå må lærerne få fred og tillit til å gjøre den jobben de er gode på og utdannet til! Lærere skal være fleksible, og de skal ikke være skrivebordspedagoger.
KS skjønner virkelig ikke hva det innebærer å være lærer.

Gjest

#8

2014-01-21 19:21

Selvfølgelig signert!

Gjest

#9

2014-01-21 19:28

Vil ha best mulig skole og lærere for min datter

Gjest

#10

2014-01-21 19:33

Det vil bli dårleg tid til tilbakemeldingar til elevar og foreldre i ein kvardag med arbeidstid frå t.d 8.00-15.30. Rettearbeidet må gjerast når elevane har ferie og då må samtaletimar også gjennomførast, om ikkje foreldra kan komme i skolens opningstid. Korleis kan tilpassa opplæring kunne bli gitt, når der ikkje blir tid til å følgje opp arbeidet til elevane? Der blir knapt tid til å førebu timane, innanfor denne ramma. Læraren vil heller ikkje kunne svare på sms, mail eller telefon utanfor opningstida. Slik vil eg ikkje ha det!
ok

#11 Tøv

2014-01-21 19:33

Tøv! lekser og prøver blir rettet på skolen av lærerne når elevene "undervises" (blir bedt om å lese et kapittel av en bok, løse et sett med oppgaver etc.)
Hadde lærerne (og deres organisasjoner) vært villige til å bøye seg litt mer på sin (såkalte) fleksible arbeidstid hadde ikke dette vært et tema.
Det er ihvertfall ikke fleksibelt for foreldre. Vi skal ta oss fri fra jobb fordi lærere trenger en dag for å planlegge? Og disse dagene trenger dere faktisk annenhver måned? Hva med å bruke kontortiden på det? Tenk hvor mye penger det er snakk om for hele Norge med planleggingsdager.
Og noen planleggingsdager (på enkelte skoler) er jo bare en fridag hvor lærerne drikker litt kaffe og klokker ut kl. 10.
Enkelte skoler opererer med foreldremøter i arbeidstiden også, så den fleksibiliteten dere skryter av har vært enveis kjøring de siste 10 år.


Gjest

#12

2014-01-21 19:39

Hvis jeg som lærer skal jobbe bare åtte til fire blir timene dårligere planlagt, og det vil bli mindre tilpasset opplæring. Jeg vil at lærerne til barna mine skal få beholde fleksibiliteten i jobben sin. Signer oppropet du også!
BBH

#13

2014-01-21 19:40

Våre barn trenger lærere som er tilstede NÅR BARNA ER TILSTEDE. Hva nytter det når lærerne jobber i sommerferie når de trengs til retting, støtte, råd, timeforberedelse og veiledning i den tiden elevene er på skolen?

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2014-01-21 19:41


lektor

#15 Re: Tøv

2014-01-21 19:42

#11: ok - Tøv

Jeg kan ikke gå god for kvaliteten i rettinga om jeg hadde måttet rettet mens elevene jobbet. Stadige avbrytelser gjør at men ikke får fordypet seg i stiltone, argumentasjonsrekker, logikk etc. En umulig oppgave! Bruker 25-30 min pr. stil i stillerom.


Gjest

#16

2014-01-21 19:43

Signer alle dere som har, skal ha eller har hatt barn eller barnebarn på skolen :-)
X- lærer

#17 Re: Tøv

2014-01-21 19:48

#11: ok - Tøv

Hei. Jeg regner med at du skriver dette i et dustete forsøk på å provosere. Lærere har gitt mer enn noen annen yrkesgruppe. De har f. eks. en uke mindre ferie enn andre yrkesgrupper. Tror du at du må ta mindre fri fra jobb med det nye forslaget fra KS? Da må du komme på foreldremøter og utviklingssamtaler før klokken 16.00. Ha ha...tipper du hadde tilta! Jeg har jobbet som lærer tidligere og jobber nå i det private. Skriver timer og avspaserer. Jeg har større frihet og mer fri enn noen gang.


Gjest

#18 Re: Re: Tøv

2014-01-21 19:57

#17: X- lærer - Re: Tøv

For det første skrev jeg ingenting om at jeg mener noe som helst blir bedre av det nye forslaget, jeg mener bare at det blir for dumt å si at lærerne har en fleksibel løsning som fungerer for alle.

For det andre kan det jo hende at ved å gå over til kontortid ville de måttet avspassere timene etter at elevene har forlatt skolen for å tatt foreldremøter på kveldstid, altså gjort rede for tiden de bruker hjemme.


Gjest

#19

2014-01-21 19:59

La vær å kluddra da til...å lat lærerne få lov å gøre da dei er flinke til....å ta vare på våre små håpefulle med masse ny kunnskap å i trygge miljøer../ mamma til 2.
ok

#20

2014-01-21 20:08

Lærerne gjøre det de er flinke til? Vi er et av de landene som bruker mest penger på undervisning og får minst igjen for det. Vi kommer dårlig ut i PISA tester hvert år.

http://www.nrk.no/norge/pisa-2013_-darligere-i-realfag-1.11393522

Gjest

#21

2014-01-21 20:19

Kom igjen folkens!!

Gjest

#22

2014-01-21 20:33

:-)
Cathinka

#23 Takk!

2014-01-21 20:43

Kjære foreldre som "ser" oss!
Tusen takk for at dere støtter oss i dette! Det er utrolig godt å bli "sett", både for voksne og barn. Jeg vil gjerne være lærer i verdens beste skole - det kan jeg bare bli om vi spiller på lag med dere foreldre. Jeg blir så stolt og rørt når jeg ser at så mange av dere fantastiske foreldre der ute har ryggen min på denne måten! Takk! Sammen skal vi lage verdens beste skole - ikke i tall, men i handling!

Gjest

#24 Til tøv nr 11

2014-01-21 21:04

Dette er ikke snakk om hvor mange dager elevene skal gå på skolen, de skal fortsette med sine 190 dager. Det har ikke vært snakk om å forandre på det, og da er det helt naturlig at det kommer en planleggingsdag eller to i løpet av året. Det har ingenting med lærernes arbeidstid å gjøre!
Viktig

#25

2014-01-21 21:28

Gi lærerene tillit til å gjøre en god jobb. Gi dem tid til å gjennomføre jobben.