Bedre arbeidstidsordning for barnehagelærere

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Bedre arbeidstidsordning for barnehagelærere-oppropet.


Gjest

#1

2013-09-11 14:24

Bra at noen tar ansvar!

Gjest

#2

2013-09-11 15:01

Hvis vi vil ha kvalitet i barnehagen, må pedagogene få tid til planlegging. Blir planleggingstiden fjernet så forsvinner muligens foreldresamtalene, planlegging sv samlingerog bearbeiding av observasjoner - da blir barnehagen en oppbevaringsplass.......
Vetnåikkejeg

#3 Jaha

2013-09-11 15:58

I mellomtiden er det vi andre som jobber i barnehagen (barne-og ungdomsarbeidere, assistenter) som er med barna. Jeg skjønner veldig godt at barnehagelærerne trenger planleggingstid, men jeg synes allerede at 4 timer (ca) borte fra avdelingen er mye. Hvis det skal økes til 6 timer kommer det etter hvert til å bli uansvarlig. Da skal plutselig 2 fagarb/ass være med 14 barn da(om det er småbarn)? Eller enda verre....2 fagarb/ass på 19-noenogtjue storbarn??

Jeg er også fullstendig klar over at den tiden dere har nå ikke holder til alt dere skal gjøre, og at mye gjøres hjemme utenfor arbtid. Men jeg skulle ønske det fantes andre måter å gjøre dette på. Det hadde vært ti ganger bedre om dere ble kjøpt fri en hel dag, mens gruppa fikk vikar. DET hadde vært det beste. Eller at dere ble fratatt litt ansvar, evt delegerte litt (som betyr at kanskje andre på gruppa - ja, f.eks meg som er fagarb - også fikk litt mer arbtid i uka).

Nå har jeg sikkert tråkka på noen tær, men er ikke enig i at det bare er å øke plantida deres UTEN at det blir konsekvenser for resten av gruppa og spesielt barna. Da blir det også kun oppbevaring til tider.

Gjest

#4 Re: Jaha

2013-09-11 16:08

#3: Vetnåikkejeg - Jaha

I min barnehage får også fagarbeidere/assistenter plantid, dersom det fagstoff de trenger å oppdatere seg på eller planlegging av pedagogisk aktiviteter.

Jeg vil foreslå at du løfter dette opp på styrernivå, så kanksje dere kan dra nytte av dette i din bhg også! ;)

 

Halvor Kolsrud

#5 Re: Jaha

2013-09-11 16:13

#3: Vetnåikkejeg - Jaha

Kravet her innebærer at den ubundne tida skal forbli fire timer. I mange kommuner forsøkes det å kuttes i dette, og det synes jeg er leit. De to siste timene skal være bunden i arbeidstiden, til for eksempel ledermøte og avdelingsmøte. Slik er det i de fleste barnehager i dag, men også her forsøkes det å kutte.

Ellers har du et godt poeng om de ansatte som er igjen på avdeling. Derfor er det viktig å raskest mulig få på plass en bedre bemanningsnorm og å kjempe for økte vikarmidler. Men det er i et annet opprop :)


Gjest

#6 Re: Re: Jaha

2013-09-11 16:16

#4: - Re: Jaha

Vi har en time i uka vi også, jeg mente bare at om det blir delegert så må vi også ha lenger plantid. Det var bare et forslag for at ikke pedlederne skal være borte fra barna så mye.


Gjest

#7 Re: Re: Jaha

2013-09-11 16:18

#5: Halvor Kolsrud - Re: Jaha

Ja, jeg skjønner jo at pedledere må ha planleggingstid. Jeg er ikke i mot det. Men ja, bedre bemanningsnorm.


Gjest

#8 Re: Re: Re: Jaha

2013-09-11 16:19

#7: - Re: Re: Jaha

Ville også bare at barnehagelærere (prøver å lære meg å bruke rett ord nå...hehe) må huske på at de forsvinner fra barna i 6 timer og fra de andre ansatte. Så å si JAAA til 6 timer blir for lett - man må huske konsekvensene.

Adelheid
Gjest

#9

2013-09-12 12:06

Nå må vi sikre barnehagelærere tid til å planlegge, reflektere og evaluere. Plantid er viktig for kvaliteten på tilbudet! Ønsker at dette forhandles sentralt. Dette vil spare arbeidsgivere for masse arbeid i tiden fremover.


Gjest

#10

2013-09-12 12:19

Man trenger tid til planlegging for å kunne gjøre en god jobb.

Gjest

#11 Tid med barn

2013-09-12 16:21

Dersom en lærer i skolen har tid vekk fra elevene så er det en annen lærer i klassen. Skjønner godt ass/fagarbeidere som er bekymret for at pedagogene er borte, men det må heller lages et ordentlig system for hvor mange voksne det skal være i barnegruppa til en hver tid. Pedagogene trenger tid til planlegging m.m.

Gjest

#12

2013-09-12 19:26

Signert!
Arnt Jensen

#13

2013-09-12 20:26

Barn i barnehagen får mer kvalitetstid i barnehagen når lek og læring er godt planlagt! Barnehagelærerne våre trenger gode og like vilkår for å utføre jobben de er satt til å gjøre. Dette kan kun sikres gjennom en god, sentral avtale!

Gjest

#14

2013-09-12 21:22

Flott og veldig bra med gode retningslinjer for gjennomføring. Viktig å finne gode ordninger i forhold til barn og øvrige personale. Opp med statusen for verdens viktigste jobb!

Gjest

#15

2013-09-13 18:48

Vi har absolutt behov for mer planleggingstid. Min bekymring er at det vil være vanskelig for barn og personell som er igjen på avdelingen. Per i dag sliter vi med å gå fra avdelingen 4 timer i uka. Da sier det seg selv at å gå fra 6 timer vil føre til enda mer tid på avdelingen med færre voksne til stede for å ivareta barna.

Gjest

#16

2013-09-14 15:27

det er på tide at alle forstår at Barnehage (egentlig skulle det hete skole) er et pedagogisk tilbud, barnehagelærere er pedagogisk personale som trenger tid til å gjøre et arbeid, som er det viktigste man gjør:å legge grunn til videre læring hos de yngste!

Gjest

#17 Re: Re: Jaha

2013-09-16 14:24

#4: - Re: Jaha

Helt enig  med at en slik sak kan gå til styrernivå. Hos oss har også assistenter og barne og ungdomsarbeidere fått tildelt plantid. det kommer helt an på hvor mye ansvar en får tildelt av pedagogiks leder. Husk at vi har flere gode resseruser på huset som vi skal dra nytten av. dette er også med på å heve kvaliteten i barnehagen. Vi har et stor mangfold i barnehagen som vi må dra nytten av og vise at alle er med på å heve kvaliteten for den enkelte barnehage. Vi skal vise stolthet over jobben vi utfører, derfor er det også viktig med planleggingstid. inne i denne tiden på minst 6 timer, kan vi få god mulighet til veiledning av medarbeidere. Noe som også er med på ¨holde medarbeidere i flytsonen. Alle trenger å å løftes, dette medfører en stor motivasjonsfaktor for alle hvis en føler seg betydningsfull, for jobben som gjøres og at alle er avhengige av hverandre for at barna skal få best mulig oppfølging og tilstedeværelse fra omsorgsperson i den enkelte barnehage. Vi pedagoger ønsker også å være tilstede med barna, det er ute i feltet vi får utføre den viktige planleggingen, for deretter få evaluere i slutten av perioden. Stå på! Du er også betydninsfull. Lykke til!


Gjest

#18 Re: Jaha

2013-09-17 20:25

#3: Vetnåikkejeg - Jaha

Hei,

jeg er pedagog og jeg er faktisk enig med deg (selv om jeg har signert oppropet). Jeg skulle også ønske at det var en annen måte å gjøre dette på enn enda mer fravær fra avdelingen. Jeg tror at alt går på at det er altfor få voksne på alfor mange barn i utgangspunktet. Hadde pedagogen vært den personen som går på toppen, hadde det ikke vært så stor problem for dere som er igjen. Jeg skulle ønske at politikerne så hvor slitne vi alle sammen blir og begynne å investere i mere arbeidskraft i barnehagene istedenfor milioner for å reklamere og rekrutere for førskolelærerstudier.

 

Hilsen Dagmar

Velg alias

#19 Bedre løsninger

2013-09-18 07:15

I barnehagen vå er vi tre ansatte på jobb per avdeling (10 småbarn og 21 storbarn). Det ville blitt veldig sårbart om pedagogen skulle gå 45 min kortere vakter hver dag, våre daglige gjøremål ville blitt vanskeligere å gjennomføre med bare 2 snsatte igjen. Derfor er jeg veldig fornøyd med ordningen vi har, pedagogene har ubunden dag 1 dag annenhver uke og det settes da inn annet personale for pedagogen. Dermed går det ikke utover det andre personalet og pedagogen kan ta ubunden tid med god samvittighet.

Gjest

#20

2013-09-30 08:07

Ann-K.Lunden
Styrer

#21 Arbeidstidsordninger

2013-09-30 15:59

Jeg mener at prinsippet"nødvendig tid" bør være styrende. I min barnehage har ulike ped. Ledere ulik arbeidsbyrde. De har ulikt antall barn de har ansvar for og ulik arbeidsbyrde i forhold til barn med spesielle behov. Pedagogiske ledere skal ha nok tid i forhold til egen arbeidsbyrde. D blir derfor helt feil å tidfeste dette sentralt. Dette må tidfestes i den enkelte barnehage i felles forståelse mellom ped. Lederne og styrer. Dette fungerer veldig fint hos oss. Den enkelte ped. Leder får tid etter behov. Vi får da også fanget opp de som trenger litt ekstra tid og eventuelt fordelt oppgaver, slik at alle er ajoure. Altså helt feil å si noe om 6 timer. Vi har et utgangspunkt og hjelper hverandre slik at alle får gjort oppgavene sine:-) denne fleksibiliteten i gjennomføringen er til beste for alle og vi slipper firkantede regler for å regulere arbeidet vårt.

Gjest

#22

2013-10-14 10:49

Ja til mer planleggingstid, men i en del barnehager trengs det da også mer fagpersoner i tillegg. Vært ute for at det kun har vært en ny vikar som har stått med alle barna alene på en stor avdeling. Hvem kan holde øye med alle barna når den eneste voksne følger et barn på do?
Eier

#23 Re: Arbeidstidsordninger

2013-10-14 14:21

#21: Styrer - Arbeidstidsordninger 

Enig med at "nødvendig tid" bør være styrende og din begrunnelse for det.

Det finnes barnehager som prioritere flere barnehagelære uten leder ansvar og med leder ansvar på en avdeling/i barnehagen, og skulle det lages føringer sentralt på 6 timer, så vil ikke det bli prioritert å ha flere barnehagelærere på en avdeling/i barnehagen.

En kan også ha nyansatte som trenger mer tid enn 6 timer til planlegging osv...

Som du sier så er det styrer som har den fulle oversikt over sin barnehage og vet best hvordan organisere planleggingstiden.

Ingen barnehager er like.

Filledokka

#24 Bedre bemanning før jeg signerer det.

2013-10-14 15:44

Jeg kunne aldri i verden signert noe sånt før det blir bedre bemanning i barnehagen, hvis man har barn og signerer dette er mann ikke mye klar over hva man signerer.. Da jeg jobba på småbarn sist hadde vi to førskolelærere som begge skulle ha 4 timer ubunden tid i uka. Det endte med dårlig voksentetthet i barnegruppa. Mulig pedlederene trenger mer plantid, men er helt imot at de skal kunne ta den plantiden andre steder enn i barnehagen og når det passer best for barnegruppa. Har mye erfaring med pedledere som gjør nesen all planlegging i barnehagen og bruker ubunden tid som fri.
Barnehagelærer Oslo

#25 Re: Jaha

2013-10-14 15:57

#3: Vetnåikkejeg - Jaha

Helt enig med deg i tankene rundt barnegruppa og de som blir igjen når barnehagelærerne blir "borte" fra gulvet. Det må lages en ordning der plantid og administrativt arbeid ikke går utover de ansatte og barna. Økonomisk støtte til barnehagene må til slik at nok personell er tilstede slik at den viktige ubundene tida kan gjennomføres. Jeg vet selv om flere barnehagelærere som ikke får tid i hverdagen til å gjennomføre administrativt arbeid- følge opp planer, evalueringer, observasjoner etc. Noen tar med seg jobben hjem og jobber mye "dugnad" for at det skal gå rundt.. Dette er en skummel tendens! Lærerne på skolen har ganske mye avsatt tid til planlegging osv, skal ikke vi i barnehagen få tid til det? De snakker om høy kvalitet i barnehagen.. Det er vanskelig når det har blitt flere barn per voksne, mange barn har lengre dager i barnehagen en det vi så for 5-10 år siden, flere pedagoger som gjør at ubunden tid skal deles på flere. Mye mer jeg kunne skrevet ned.

Jeg syntes det er en skummel utvikling på barnehagesektoren..