Regulering av vei i Ensjøbyen

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Regulering av vei i Ensjøbyen-oppropet.


Gjest

#1

2013-04-08 23:28

Ensjøbyen har barnefamilier i målgruppen, og det flytter stadig inn nye beboere - og ingen barn å miste!

Gjest

#2

2013-04-11 16:55

Flott at noen tar tak i de trafikale problemene på Ensjø! Det er også et problem at folk flest ser ut til å tro at Ensjøveien er forkjørsvei. Mange farlige situasjoner som oppstår når man forsøker å komme seg ut av eksempelvis Sigurd Hoels Vei! Håper trafikketaten prioriterer området før noe katastrofalt skjer. Problemene blir ikke mindre ettersom flere og flere flytter inn i området!
bruker

#3 Re:

2013-04-11 18:34

#2: -

Helt enig. Det oppstår farlige situasjoner spesielt i krysset Ensjøveien og Gladengveien hele tiden.

Mange som kommer opp fra rettning Etterstad/Vålerenga respekterer ikke vikeplikt fra høyre (Gladengveien) og bare cruiser tvers gjennom. Det so mange sjåfører i Oslo som ikke forstår høyreregel.

Kombinasjonen av høyreregulert kryss med fogjengeroverganger på alle kanter, tett trafikk og høy hastighet vil bare resultere i ulykker. Her burde det man ha en rundkjøring eller lyskryss så fort som.

Sigurd Hoels krysset er også livsfarlig pga høy hastighet (manglende fartsdumper), uoversiktlige fotgjenger overganger og selve krysset - også uoversiktlig/høyreregulert.

bruker

#4 Livsfarlig i Stålverksveien

2013-04-11 18:45

Trafikksituasjonen i disse gatene er mild sagt tragisk.

Stålverksveien (og Gladengveien) er livsvarlige for syklister og fotgjengere. Selv benytter jeg disse gater bare med bil og bruker heler Grenseveien/Malerhaugveien hvis jeg skal sykle eller gå i dette området. Det er ikke forsvarlig å la barn gå alene i disse gater i det hele tatt.

Parkering bør bare tillates på den ene siden av Gladengveien, og parkering i Stålverkveien må forbys helt.
I tillegg bør hastigheten settes ned til 30 km/t i dette området. De fartsdumpene som er der i dag fungerer ikke (hindrer ikke at folk kjører opp i mot 70 km/t langs Gladengveien). Det er behov for flere og mer effektive hindringer.

Gjest

#5 FiksGataMi

2013-04-11 20:56

Liknende sak ble også tidligere lagt inn på FiksGataMi:
http://www.fiksgatami.no/report/14316

Gjest

#6

2013-04-13 15:28

Jeg hadde et spørsmål inne i Aftenposten onsdag 10. april om bilforretningenes okkupasjon av Gladengveien, og deres bruk av fortauet som kjørebane. Svaret jeg fikk fra Bymiljøetaten var bare noe svada, så de har nok ikke kortsiktige planer om bedring. Flott tiltak dette oppropet.

Gjest

#7

2013-04-15 01:08

Burde jo helst vært brolagt og gjort om til handlegate, men, men.

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2013-04-26 11:45Gjest

#9

2013-04-27 03:58

Hei,
Takk for initiativet. Vi som bor i Hovinveien sliter med det samme og presser mot en mur av motvilje i Bymiljøetaten for å få gjort noe med det. Trafikken og farten øker også i Økernveien mellom Keyserløkka og Lille Tøyen, og setter skolebarns liv og helse i fare.

Byrådet legger mye vekt på at Ensjøbyen skal være et forbilde for byutvikling både i Oslo og nasjonalt, som jeg tror vi beboere bør koordinere oss bedre på å bruke. Nå kan det lett bli slik at noen i en vei krever noe som går ut over noen i en annen vei, og så kan byråkratene og politikerne sette oss opp mot hverandre og slippe unna med ingenting. Det vi bør kreve er en helhetlig miljøplan for all lokal transport også de årene bydelen skal utvikles, og si klart i fra at det ikke er aksepteres at området blir en frisone for råkjørere og kaotisk trafikkregulering i byggeperioden. Vi kunne f.eks. gå sammen flere borettslag og snake med media, for jeg tror det kreves en del politisk press på byrådet for at det skal skje noe substansielt her.

Mvh
Jan Thomas Odegard
Hovinveien 39

Gjest

#10 Re:

2013-04-30 09:59

Ta kontakt med meg på k_ mathiassen@hotmail.com så kan vi gå sammen og lage en plan på håndtering av dette og da få med de andre boretslagene rundt her.
Kjersti

Gjest

#11 Re: Hovinveien

2013-05-11 13:59

#9: -

Hovinveien har i det minste fartsdumper som fungerer ganske effektivt. Fartsdumpemen som ble satt opp i Gladengveien og Ensjøveien fungerer ikke så bra (reduserer ikke nok hastigheten). Fartsgrensen er på 40 km/t mens mange (spesielt de som skal bare "kjapt gjennom") holder høy fart (60 km/t og mer).


Gjest

#12

2013-06-05 15:09

Kan ikke vente så lenge før endringene kommer, derfor ønsker vi at det skjer noe med problematikken snarest.

Gjest

#13

2013-06-17 22:11

Få ned farten

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2013-07-05 22:56Gjest

#15 Regulering fart Ensjøveien

2014-05-22 10:19

Jeg ser på at FAU ved Kampen skole har vært i kontakt med kommunen, og fått opplyst at
det skal komme lysregulering i krysset Gladengveien/Ensjøveien, men ikke før 2017/2018.
Dette er alt for lenge til! For øvrig registrerte jeg nylig et 50 km fartssone skilt satt opp langs Ensjø-veien rett før togovergangen retning Tøyenn. Håper ikke det har blitt 50 km langs hele Ensjø-veien. Veldig merkelig å sette 50 her!

 

Mvh Aina Landsverk

Sigurd Hoels vei
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook