Regulering av vei i Ensjøbyen

Det er for tiden mye byggevirksomhet i Ensjøbyen og det vil det være i mange år fremover.
Spesielt Gladengveien og Stålverksveien er belastet med mye gjennomfart der bilene holder høy hastighet, og da veien i tillegg er preget av gateparkering blir det veldig uoversiktelig både for bilister og fotgjengere.
Det har vært flere tilfeller der bilistene ikke har klart å stoppe for fotgjengere på grunn av høy hastighet eller at det er uoversiktelig. Slike hendelser kan få fatale følger. Det er to fartsdumper i Gladengveien, men disse er ingen hindring for høy fart da de er veldig slake. Det er heller ikke noe fartsgrenseskilt her, det vil si at fartsgrensen er 50, noe mange ikke overholder.
Bymiljøetaten er kontaktet, og deres plan er å regulere veien til 40-grense og flere fartsdumper når prosjektene langs Gladengveien er ferdigstilt. Dette er om tidligst 10år og holder ikke for oss som bor her nå.

Kjersti Hovde Mathiassen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen