Slå ring rundt kommunelege Jakob Norup

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Slå ring rundt kommunelege Jakob Norup-oppropet.


Gjest

#1

2013-02-14 15:25

Stå på, barnevernsjefen i Samnager prøver hindre protester: http://www.99999.no/samnanger-mail.gif

Gjest

#2

2013-02-14 16:26

på tide at det blir gjor noe ::))

Gjest

#3

2013-02-14 19:11

Spesielt leger og helsepersonell MÅ stå opp mot vilkårlig og skadelig maktmisbruk fra barnevernet. For å unngå at barn og familier påføres helt unødvendige skader og lidelser.

Marianne Skånland
Gjest

#4

2013-02-14 19:11

Ypperlig at noen sier klart ifra hva som foregår bak lukkede dører. Politikerne og barnevernet gjemmer seg bak 'taushetsplikt' og 'skjerming' av familiene, men det er seg selv de beskytter. De støtter hverandre istedenfor å gi service, åpenhet og humanitet til befolkningen.

Noralfa

#5

2013-02-14 23:11

Norup viser her hvordan alle og enhver bør opptre overfor en direkte skremmende oppførsel av et såkalt barnevern. Virkelig bra å bidra til å avsløre slike uetiske skapninger.
Det er ellers totalt uakseptabelt at ingen blant kommunestyrerepresentantene er kjent med det som skjer innen bv-etaten.
Noralfa

#6 Re:

2013-02-14 23:19

#1: - Det er naturligvis personer som ikke er sitt ansvar bevisst, som prøver å stoppe enhver form for kritikk. Det samme skjer innen bv generelt, hvor man benytter både trusler og represalier overfor både totalt uskyldige barn og deres foreldre. Nå må det være på tide å våkne for alt for mange totalt godtroende både menn og kvinner.

 


Gjest

#7

2013-02-15 00:50

Er så bra at noen tør å si hvordan ting ikke fungerer i det Norske samfunn .

Gjest

#8

2013-02-15 01:48

Heldigvis ser det ut som en ansvarsbevist lege forstår å ta vare på små og store sin helse,både akkutt og i fremtiden.
Otto Lund

#9 Både nasjonalt og internasjonalt problem

2013-02-15 04:58

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

Gjest

#10

2013-02-15 09:33

På høy tid med granskning i barnevernet hvor jeg mener de er i besittelse av å ta flest mulig barn og splitte flest mulig familier.

Gjest

#11

2013-02-16 03:06

Endelig en ærlig sjel!

Gjest

#12 Re:

2013-02-17 03:14

#11: -

tusen hjertlig takk for at du har valgt å fortelle det vi andre bare har visst, men vi har aldri blitt trodd


Gjest

#13

2013-02-17 06:10

Et viktig tiltak, og håper flest mulig gjør dette kjent. Slik kan vi ikke har det i Norge. Heia til alle som sloss mot systemet.

Gjest

#14

2013-02-17 19:21

gjett om den legenfår gransket "mappa" si av bv nå, skulle han vært så uheldig og glemme og føre inn en egenandel i regnskapet, så står skatteetaten klar til og gi nhan inn, stå på vi trenger sånne sopm deg.


Gjest

#15

2013-02-17 23:51

Vil støtte enhver som bidrar til å få barnevernets umenneskelige behandling av barn og deres familier fram i medienes søkelys.

Gjest

#16

2013-02-19 18:53

Det skjer i rettstaten Norge, men hvor blir det av rettsikkerheten for folket, når brudd/overgrep begås av statsmakten ?

Gjest

#17

2013-02-19 19:36

Jeg slår mer enn gjerne ring rundt kommunelege Jacob Norup. Han har min fulle respekt for å gå ut offentlig med sine opplevelser med barnevernet i Samnanger - som ville tvangsfjerne to barn fra sin mor ved hjelp av løgner.

Gjest

#18

2013-02-19 20:49

jeg har signert...

Gjest

#19

2013-02-19 21:32

Takk og pris for kommunelege Jakob Norup og alle de som står opp og kjemper mot barnevernets stadige overgrep og ulovlige inngrep i familiene uten nåde eller dom.

Gjest

#20

2013-02-19 22:39

Hvis objektive faglige uttalelser i spesielle saker, ikke skal være gyldige, og at det settes igang med en politisk vendetta mot den aktuelle fagpersonen,så må vi arbeide for å få en slutt på dette. Dette skal vi ikke godta i et land som Norge.

Gjest

#21

2013-02-19 23:10

Man skal ære de som tenker selv istedet for å blindt følge strømmen...
Det er for mange bevis i dag på at STORE SYSTEMER overkjører enkeltmenneske, og dermed bryter MenneskeRettighene og overkjører både skjønn, etikk og moral.
JEG SLÅR RING RUNDT JAKOB NORUP! Og applauderer fordi han våger å gjøre det han SELV oppfatter som rett!!!

Gjest

#22

2013-02-19 23:46

Beundringsverdig at Jakob Norup ville stå frem med dette, han fortjener vår støtte!

Gjest

#23

2013-02-20 11:11

Kommuner og skoler, må også slutte å true med barnevernet til pårørande, om pårørende ikkje vil medisinere sine kjære barn med ADHD medisin. Denne medisinen kan gje mange alvorlige bivirkninger, som alvorlige psykose, kromosomfeil,kreft etc. Dette kan dere få dokumentasjon på om nokon påstår at det er lause påstander. Denne diagnosen blir stilt utan konkrete funn, og ein medisinerer derfor friske barn, som kan verte meget syk av denne medisinen. Denne kommentaren skriv eg for at eg veit om slike trusler, noko som gjer at pårørande får eit press på seg som ikkje kan godtas.

Gjest

#24

2013-02-20 11:26

Håper alle andre legerog støtter opp.

Gjest

#25 Re:

2013-02-20 11:49

#23: -

Lar du virkelig være å behandle et Barn som har Diabetes p.g.a Bivirkninger på Insulin? Hvet du hva bivirkninger er på ubehandlet ADHD? Tar du fra Barna brillene å sier " du må lære å lese uten briller "? Gjør du virkelig det,da vet du ikke hvordan det er å leve i 45 år med uoppdaget og ubehandlet ADHD. Men jeg er glad for at mine 6 barn har en mor som har overlevd.